Bæredygtighed 
& Ansvarlige investeringer

MEGATREND INVEST investerer i iværksætter- og vækstvirksomheder under hensyntagen til vores krav om ansvarlig/bæredygtig forretning og fremtidssikrede mega trends i verden. Det gavner både investorer og samfund i form af nye arbejdspladser, skatteindtægter m.m. Disse trends repræsenterer tendenser af langsigtet betydning og er derfor også gode investeringsmuligheder.

Bæredygtighed

Ved udvælgelse af investeringsemner lægges vægt på, at investeringerne er både økonomisk attraktive med bedst muligt afkast, og at bæredygtighed er integreret i forretningsmodellen. På den måde bidrager vi til også at skabe en langsigtet samfundsmæssig værdi af investeringen. Udover at følge både EU- og lokal lovgivning, lægger vi vægt på, at investeringsemnerne har fokus på og gerne arbejder aktivt med:

  • Overholdelse af UN Global Compacts 10 principper 
  • Transparens og fokus på ansvarlighed i leverandørkæden
  • Anstændige medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
  • At nye produkter eller ydelser indeholder en social eller miljømæssig dimension

Vi har således en præference for investering i virksomheder med en stærk bæredygtighedsprofil, som kan være afspejlet i for eksempel produkt, kundesegment m.m. Vi ønsker at investere ansvarligt og investerer derfor ikke i:

  • Våben
  • Atomkraft
  • Tobak

Impact investments

MEGATREND INVEST bestræber sig på at inkludere impact investeringer. Ved impact investering forstår vi økonomisk attraktive og bæredygtige investeringer, hvis primære formål er at gøre en mærkbar forskel for svage grupper.

FN Global Compact

Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og efterlever UNGP (United Nation´s Guiding Principles), som er FN´s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Samtidig lægger vi vægt på, at ikke blot investorer og investeringsemner, men også MEGATREND INVEST selv, driver forretning under skarp iagttagelse af indholdet i UN Global Compact.

Principper for
ansvarlige investeringer (PRI)

Vi træffer beslutning om valg af investeringsemner med udgangspunkt i miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG = Environment, Social og Governance). Alle investeringsemner udfylder i forbindelse med udvælgelsen en ledelseserklæring bestående af bl.a.et detaljeret spørgeskema om ESG

Som investeringsvirksomhed har vi desuden valgt at følge principperne for ansvarlige investeringer (PRI), som er FN´s 6 generelle retningslinjer for ansvarlige investeringer.

What we do:

Vi investerer kun i virksomheder med en klar målsætning om både at skabe økonomisk og bæredygtig vækst.

Alle virksomheder i vores investeringsportefølje udfylder en ledelseserklæring, og skal derudover udfylde et detaljeret spørgeskema vedr. ESG.

Vi sikrer transparens i hele investeringsforløbet, og i driftsperioden sørger vi for løbende information og status på både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.

Vi kommunikerer åbent og aktivt med investorerne igennem alle faserne i investeringen.

Vi ønsker at kommunikere klart om og gøre PRI til en integreret del af alle investeringer.

Der udarbejdes regelmæssige rapporter under hele investeringsforløbet.

Kontakt os her

Ønsker du at blive kontaktet af MEGATREND INVEST beder vi dig udfylde formularen.


FN’s verdensmål
og vores handlingsplaner

MEGATREND INVEST arbejder aktivt med FN´s verdensmål og har valgt at tage udgangspunkt i mål 8, 9 og 10. Mål 8 og 9 vedrører alle vores investeringer, og derudover gør vi specifikt brug af mål 10 i forbindelse med Impact investeringer.

Indikator:
Vi vil skabe bedre levevilkår og mindre ulighed for udsatte, svage grupper via hjælp med finansiering af innovative produkter/løsninger til særligt udsatte.

Måling:
Antal mennesker der forventes at få forbedrede økonomiske muligheder som følge af investeringerne.

Indikator:
Vi vil hjælpe med at bringe trendsættende og bæredygtige produkter på markedet.

Måling:
Antal investeringer i nye produkter/ydelser.

Indikator:
Vi vil hjælpe små iværksættervirksomheder med økonomisk at realisere deres innovative forretningsideer.

Måling:
Antal investeringer i iværksættervirksomheder.

Our partners.

Stærke partnerskaber danner stærke virksomheder