MTI Selection I

Selskabet har til formål at investere venturekapital i danske bæredygtige iværksættervirksomheder. Investeringen er et alternativ til børsnoterede aktier og obligationer eller andre aktivklasser. Investering i venturekapital er en mulighed for at opnå et attraktivt afkast og en fordelagtig risikospredning.

MTI Selection I A/S
Attraktivt afkast og høj risikospredning

MEGATREND INVEST Invest tilbyder investering i ventureprojekter gennem et designeret selskab for en minimumsinvestering på kr. 750.000. Der investeres i bæredygtige danske selskaber, der følger udvalgte megatrends. Selskaberne er nøje udvalgt efter en metodisk due diligence proces af eksperter hos Megatrend Invest. Som investor er du med til at understøtte iværksætterselskaber i deres videre udvikling, sikre danske jobs og støtte selskaber, der udvikler og sælger de produkter, der skal gøre det muligt at fortsætte vores velfærd. Investeringen løber mellem 5 til 8 år og forventes at give et attraktivt afkast.

Traditionelt har vi tilbudt investorer at købe ind i selskaber, der investerer i ét selskab. Vi har længe haft et ønske om at sprede risikoen for investor, hvilket netop sker her ved hjælp af en investering i 5 udvalgte selskaber. Selskaberne dækker forskellige sektorer/trends og er på forskellige stadier i deres udvikling.

Investeringens fordeling

Det får du som investor i MTI Selection I

✓ Minimum 10% ejerandel
✓ Ingen hæftelse og ingen gearing
✓ Stor risikospredning
✓ Ingen udvanding af investeringen i investeringsselskabet
✓ Forventet afkast over middel

Investeringsstruktur

MEGATRENDS

▪ Bioteknologi/medicin
▪ Bæredygtighed
▪ Digital Kommunikation
▪ Sundhed og Mad

Kontakt os her

Vi vender hurtigst muligt tilbage