Oplysninger – disclosure forordningen.

MEGATREND INVEST har udarbejdet en bæredygtighedspolitik, som er tilgængelig på hjemmesiden her:

MEGATREND INVEST bæredygtighedspolitik

Der anvendes klare og specifikke processer for udvælgelsen af vores investerings cases. I den forbindelse stilles krav om identificering af og målrettet engagement i bæredygtighed i produktet og/eller servicen, der som udgangspunkt skal udstråle bæredygtighed og samfundsansvar. Virksomhedens bæredygtighed kommunikeres i relation til konkrete planer, der kan kobles til udvalgte verdensmål, og der informeres på vores hjemmeside og i materiale til investorer.

Kravene til bæredygtighed kontrolleres via regelmæssig monitorering og rapportering fra investerings cases. Samtidig er en repræsentant for MEGATREND INVEST repræsenteret i hver enkel investerings case bestyrelse, og gør her brug af sin indflydelse til at fastholde fokus på bæredygtighed. MEGATREND INVEST investerer altid selv i hver enkel investerings case, og har således en egen interesse i at udøve aktivt ejerskab.

MEGATREND INVEST har for både investorer og investerings cases udarbejdet klare processer i forhold til god ledelsespraksis. Der monitoreres og rapporteres systematisk og regelmæssigt for at sikre overholdelse.

I MEGATREND INVEST`s aflønningspolitikker indgår ikke konkrete kriterier baseret på bæredygtighed.

Opdateret marts 2021