Bæredygtige investeringer

MEGATREND INVEST beskæftiger sig med investeringer med fokus på bæredygtighed. Vi investerer i bæredygtige danske start-up og vækstvirksomheder inden for 9 ledende megatrends. Via risikospredning sikrer vi et solidt afkast for investorerne. Vores bæredygtige investeringer er for professionelle og semi-professionelle med en minimumsinvestering på 750.000 DKK. 

Det er godt for miljøet, samfundet – og ikke mindst dine investeringer. 

Hvad er bæredygtige investeringer?

Bæredygtighed er et bredt begreb, som dækker over mange ting. Derfor er bæredygtig investering på samme måde bredt omfavnende, og præcis hvilket område som du investerer ind i, er en personlig præference.

Med klimabevægelsen i dag, tænkes bæredygtige investeringer ofte, som virksomheder der gør noget godt for klimaet. De har enten kraftigt reduceret deres CO2 udledning, tilbyder løsninger, der nedbringer udledningen af drivhusgasser, eller fjerner decideret CO2 fra atmosfæren.

Men bæredygtig investering kan også dække over cirkulær økonomi, som begrænser ressourceforbrug, mindre forurening, menneskerettigheder, samfundsansvar og meget mere. Det er altså ikke kun klima og miljø, der dækker over bæredygtighed.

Iflg. Erhvervsstyrelsen dækker virksomheders arbejde med samfundsvar over en bred og kompleks dagsorden om, hvordan virksomheder skal, bør eller kan tage ansvar for de samfundsmæssige påvirkninger, der udspringer af eller kan kobles til, virksomheders adfærd og forretningsaktiviteter.

På investeringsområdet betegnes bæredygtighed ofte som ESG (Environment-Social-Governance) og dækker over de 3 overordnede elementer: det miljømæssige, det sociale og det etiske/ledelsesmæssige.

Derfor beslutter man selv som investor, hvordan man vil styrke bæredygtigheden. Der er flere måder at tage dette valg på. En metode er negativ screening, hvor du frasorterer specifikke industrier så som olie, kul og våben. Du kan også udføre en positiv screening, hvor du direkte tilvælger sektorer, som du ønsker at støtte op om. Det kan du bl.a. hos MEGATREND INVEST. Vil du gerne støtte op om de 2.1 mia. mennesker der mangler rent drikkevand, så kan du vælge at kigge på vores case SolarSack og investere heri.

Du kan også benytte dig af mere omfattende analyser og kombinationer af strategier, med ESG og CSR som udmærkede analyseværktøjer. Ofte kommer man dog langt alene med et mindset om at investere bæredygtigt. Husk at du ikke går på kompromis med dit afkast ved bæredygtige investeringer, tværtimod.

Hvordan investerer man bæredygtigt?

Du kan investere bæredygtigt på mange måder. Er hele din investeringsportefølje bundet i aktier, er den nemmeste måde at komme i gang med bæredygtig investering, at udføre en negativ eller positiv screening på dine fremtidige aktiekøb. Du vælger altså bestemte bæredygtige aktier og fravælger de konventionelle aktier. 

Har du en mere balanceret portefølje, som beskrevet i vores artikel, med aktier, obligationer og alternative investeringer, har du mulighed for at præge verden en smule mere, i den retning som du ønsker. Har du f.eks. venture investeringer, altså virksomhedsinvesteringer, kan du lave en positiv screening indenfor dit ønskede felt. Vil du sikre bedre og sikrere levering af medicin, kan du investere i en virksomhed som Biograil. Er du mere interesseret i et andet område, kan du investere ind i dette.

Man skal være klar over, at virksomhedsinvesteringer normalt er ekstremt tidstunge og ofte kræver kompetencer, indenfor det felt man investerer i. Hos MEGA får du fordelene ved denne type investering uden alt tidsforbruget.

Grønne ETF’er eller investeringsfonde er også en nem og overskuelig måde at starte sine bæredygtige investeringer på. Her køber du ind i en fond eller ETF med det bæredygtige fokus, som du ønsker og investeringsfonden klarer resten. Der er ofte mange aktier inkluderet i disse, og man må derfor forvente, at de opfører sig som et grønt indeks over sektoren.

Nej, du går ikke på kompromis med dit afkast

Bæredygtige investeringer betyder ikke, at du går på kompromis med dit afkast. Faktisk klarer både Morningstars og MSCIs bæredygtige indeks sig bedre end deres ikke bæredygtige modstykke. MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels er fra 2012 til juli 2020 steget omkring 30% mere end MSCIs konventionelle verdensindeks – MSCI World indeks. Kigger vi på Morningstars indeks over bæredygtige europæiske virksomheder, har det fra 2009-2017 klaret sig bedre end det traditionelle brede indeks.

Det er ikke kun indeks, der viser at bæredygtige investeringer, klarer sig bedre. Studier har også vist dette. Et metastudie fra 2015 af Friede, Busch og Bassen har analyseret 2200 individuelle studier, som alle har forsket i hvorvidt ESG og corporate financial performance (CFP), har en positiv sammenhæng. Det viser sig, at det har de. Studiet skriver, at størstedelen af undersøgelserne har vist en positiv sammenhæng mellem ESG og virksomhedernes finansielle performance. De uddyber endda, at denne sammenhæng ser ud til at være stabil over tid.

Vi ser altså både fra indeks og fra forskningen, at bæredygtigheden er en styrke fremfor en svaghed, med en positiv indvirkning på dit afkast.

“[…] this study is by far the most exhaustive overview of academic research on this topic and allows for generalizable statements. The results show that the business case for ESG investing is empirically very well-founded. Roughly 90% of studies find a nonnegative ESG–CFP relation. More importantly, the large majority of studies report positive findings. We highlight that the positive ESG impact on CFP appears stable over time.”

*Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and financialperformance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210-233, DOI: 10.1080/20430795.2015.1118917

Hvorfor MEGATREND?

Invester med os fordi

 • Gennemsnitsafkast over middel
 • MEGATREND INVEST håndterer processen fra start til slut
 • MEGATREND INVEST er altid selv medinvestor
 • Risikospredning ved investering i flere selskaber
 • Transparens og løbende status i hele forløbet
 • Ingen krav om indbetaling ud over investeringen
 • Ingen solidarisk hæftelse

Vores bæredygtige investeringscases

Investering i en bæredygtig fremtid

Er du blevet nysgerrig på bæredygtig investering?

Hos MEGATREND INVEST tilbyder vi investering i danske bæredygtige startup- og vækstvirksomheder indenfor vores 9 megatrends. Vi er et link mellem investorer, der søger alternative investeringsformer, og kapitalsøgende startup og vækstvirksomheder. Som investor har du mulighed for at investere direkte ind i en enkelt virksomhed eller investere bredt i vores MTI Selection I for en endnu større risikospredning. Uanset hvad får du fordelene ved unoterede aktier og virksomhedsinvesteringer uden det enorme tidsforbrug. 

Vi stiller krav til virksomhederne om en ansvarlig og bæredygtig forretning. Det gavner både virksomheder, investorer og samfund, og samtidig bidrager det til en investering i fremtiden med en målrettet fokus på bæredygtige produkter og løsninger. Du finder altså kun bæredygtig investering hos os.

Har du lyst til at høre mere, så er du velkommen til at kontakte os. Det kan ske via kontaktformularen på denne side, pr. mail eller på tlf. +45 70 55 55 77.

Kontakt os her

Ønsker du at høre mere om alternative investerings-muligheder gennem MEGATREND INVEST, så kontakt os her.

Den bæredygtige investeringsordbog

Få et nemt og overskueligt overblik over de vigtigste bæredygtige investeringsbegreber herunder.

CSR – Corporate social responsibility

Kan på dansk oversættes til virksomhedens samfundsansvar. CSR omhandler en ansvarlig virksomhedsdrift på sociale og miljømæssige forhold. Ligesom ESG kan CSR være et pejlemærke for hvilke indsatsområder en virksomhed har, og hvor ansvarlige eller bæredygtige de er. Det kan være, at de stiller krav til arbejdsrettighederne hos deres leverandører, arbejder systematisk med en klimadagsorden eller vil forbedre sociale forhold.

ESG – Environmental, Social, and Governance

Betyder miljø, sociale forhold og god selskabsledelse på dansk, og er kort fortalt et mål for, hvor ansvarlig og bæredygtigt en virksomhed arbejder. E’et (miljø) fokuserer på virksomhedens klimapåvirkning i alt fra deres strømforbrug på kontorer til produktion af produkter. Det kan også omfavne mere bredt og dække emner som miljørisici, indflydelse på biodiversitet, håndtering af affald, forbrug af råmaterialer m.m. 

S’et (sociale forhold) beskæftiger sig bl.a. med relationer mellem medarbejdere, leverandører, forbrugere, og dermed også det omkringliggende samfund. Her kigger man altså på arbejdsvilkår hos egen virksomhed og leverandører, sikkerhedspolitikker, sundhedspolitikker, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af data m.m. Man vurderer om virksomheden behandler mennesker anstændigt og værdifuldt.

G’et (god selskabsledelse) kigger på gennemsigtighed og åbenhed fra ledelsen og i selve virksomhedsstrukturen. Her tages emner som bestyrelsens sammensætning, korruption, ledelsens løn m.m til eftersyn.

Ved at kigge på de tre områder i ESG, får man altså en ide om hvor ansvarlig og bæredygtig en virksomhed er. Man kan få en ide om hvilke vilkår medarbejderne har, hvordan virksomhedens klimapåvirkning er og om ledelsen er transparent og ansvarlig.

Du kan læse mere om ansvarlige investeringer her:

https://mega.as/baeredygtighed/

PRI – Principles for Responsible Investment

Eller principperne for ansvarlige investeringer på dansk, omhandler 6 konkrete retningslinjer fra FN for ansvarlige og bæredygtige investeringer. Retningslinjerne bør følges af investorer der gerne vil lave bæredygtige og ansvarlige investeringer. De omfatter aktivt ejerskab, ESG, transparens og ikke mindst implementering af principperne.

Du kan se de 6 principper her:

https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment 

Læs mere om MEGA’s implementering af disse på vores side om bæredygtighed:

https://mega.as/baeredygtighed/

SDG – Sustainable Development Goals – FNs 17 verdensmål

SDG er en forkortelse for Sustainable Development Goals, på dansk FNs 17 verdensmål. Verdensmålene blev i 2015 vedtaget af alle 193 af FNs medlemslande i et forsøg på at gøre en ende på fattigdom, beskytte planeten og sikre at alle mennesker oplever fred og velstand inden 2030. De er dybt forankret i en bæredygtig fremtid, og har fokus på en balance af social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Målene sikrer at FN-landene målrettet arbejder imod en bedre fremtid på 17 vigtige områder, som bl.a. omfatter ligestilling, sult, havmiljø, klima, grøn strøm og meget mere. Både kommuner og virksomheder bruger derudover verdensmålene til at kommunikere deres fokus på et eller flere bæredygtige områder. 

Du kan læse mere om SDG’erne her:

https://sdgs.un.org/goals

SRI – Socially Responsible Investing

Socialt ansvarlig investering er en investeringsstrategi der kendetegnes ved socialt ansvarlige og bæredygtige investeringer. Ofte ses denne strategi sammen med ESG, hvor ESG er værktøjet der er med til at understøtte investeringsstrategien.

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab er essentielt i MEGATREND INVEST. Du har måske set eller hørt os omtale det som ”hånden på kogepladen”. Det betyder blot, at man aktivt går ind i sine investeringer, og prøver at dreje dem i en mere bæredygtig retning. I vores cases har vi bl.a. indført bæredygtig emballage, grøn strøm m.m. Det er din og vores forsikring om, at virksomhederne holder sig på den bæredygtige sti.

Impact investering

Ved impact investering forstår vi økonomisk attraktive og bæredygtige investeringer, hvis primære formål er at gøre en mærkbar forskel for svage grupper. MEGATREND INVEST bestræber sig på at inkludere impact investeringer i så vidt et omfang som muligt.

Negativ screening og etiske investeringer

Negativ screening er en aktiv filtrering af virksomheder eller sektorer, som ikke lever op til ens krav om etik eller bæredygtighed. Det kan f.eks. være et fravalg af virksomheder som beskæftiger sig med våben, atomkraft eller tobak, ligesom hos MEGATREND INVEST. Negativ screening er den nemmeste måde at begynde på bæredygtig investering, da det ikke kræver andet end et valg om ens fremtidige investeringer. 

Læs mere om vores negative screening her:

https://mega.as/baeredygtighed/

Positiv screening

Positiv screening er, modsat negativ screening, et aktivt tilvalg af virksomheder eller sektorer som lever op til ens krav og ønsker om eks. bæredygtighed, miljø, branche eller andet. I forhold til negativ screening er ens investeringer altså mere målrettede, og bidrager til den agenda, som man gerne vil fremme.

FN Global Compact

FN Global Compact vil skabe en bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Derfor har de udarbejdet 10 principper, som de ansvarlige virksomheder forpligter sig til at efterleve. Principperne dækker over menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Du kan læse mere om de 10 principper her:

https://globalcompact.dk/de-10-principper/

Green Washing

På baggrund af den grønne bølge og det øgede ønske om en grønnere dagsorden, er begrebet green washing opstået. Begrebet dækker over virksomheder, der ikke er ”grønne” og bæredygtige, men som stadigvæk markedsfører sig således. Det er altså konventionelle virksomheder uden specielle miljøhensyn, som fremstiller sig selv som bæredygtige.

Alternative investeringer
hvad investerer vi i?

Investering i en bæredygtig fremtid

 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Caretag

  SUNDHED & MAD, KUNSTIG INTELLIGENS & VIRTUALISERING
  SDG-3
  Caretag. Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid at kunne spore alle operations instrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret …
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Solarsack

  SUNDHED & MAD
  SDG-3, SDG-6, SDG-13, SDG-15
  Solarsack. Genopfyldelig plastikbeholder der giver 4 l rent drikkevand på 4 timer baseret på solopvarmning. Unik løsning der tilbyder sikkert og billigt drikkevand til millioner af mennesker i fat…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Hey Planet

  SUNDHED & MAD
  SDG-2, SDG-3, SDG-8, SDG-12
  Hey Planet. Producerer bæredygtige fødevare alternativer baseret på insekter og derigennem være med til at reducere CO2. I dag tilbyder de lækre snacks, proteinbarer og knækbrød og de planlægger a…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  YOUANDX

  IT TEKNOLOGI
  SDG-4
  YOUANDX. Hjælper med inspiration og vidensdeling. Via en sikker og transparent platform kobles firmaer sammen med eksperter og får mulighed for at vækste igennem foredrag af kompetente foredragsho…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Biograil

  BIOTEKNOLOGI & MEDICIN
  SDG-3, SDG-12
  Biograil. BIONDD teknologien fra Biograil forbedrer optagelsen og udbyttet af velkendt biologisk medicin som f.eks. insulin og hormon lægemidler. Teknologien er baseret på oral indtagelse, hvor en…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Orenda

  BIOTEKNOLOGI & MEDICIN
  SDG-3
  Orenda. En global cannabis virksomhed indenfor dyrkning, forarbejdning og distribution af seed-to-sale cannabidiol (CBD & THC). De har to produktions steder i Grækenland og licens til at produ…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Kommer Snart

  SUSTAINABILITY, IT TECHNOLOGY
  SDG-12, SDG-17
  KOMMER SNART.
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  MTI Selection I A/S

  BRED VIFTE AF MEGATRENDS
  ADSKILLIGE SDG’er
  MTI Selection I Selskabet har til formål at investere venturekapital i danske bæredygtige iværksættervirksomheder. Investeringen er et alternativ til børsnoterede aktier og obligationer eller andr…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  IOspect

  DIGITAL KOMMUNIKATION
  SDG-12
  IOspect. En SaaS virksomhed der udvikler branchespecifikke apps, som hjælper med at forenkle tidskrævende manuelle processer og sikre, at både intern audit og rapportering bliver nemmere og mere p…
 • Bæredygtige investeringer fra MEGATREND INVEST.

  Lifeshelter

  SUNDHED OG MAD, URBANISERING
  SDG-3, SDG-8, SDG-9, SDG-11, SDG-12. SDG-17
  Lifeshelter Tilbyder bæredygtige, fleksible og sunde boliger til folk i udviklingslandene. Løsningen er baseret på, at alle får mulighed for et hjem med  en rimelig komfort  til en overkommelig pr…

  VORES PARTNERE.

  STÆRKE PARTNERSKABER GIVER STÆRKE virksomheder.