Fordele ved enkeltinvesteringer

Du kan præge samfundet

Når du investerer i enkeltvirksomheder, får du mulighed for at dreje samfundet i en retning, som du mener, er ønskværdig. Du får mulighed for aktivt at tilvælge en sag, som er dit hjerte nær. Ønsker du at få et attraktivt afkast og hælpe folk uden rent drikkevand, så er SolarSack en oplagt investeringsmulighed.

Du kan vælge en moden virksomhed

Alle vores investeringstilbud er danske bæredygtige startups eller vækstvirksomheder. Men nogle af virksomhederne er selvfølgelig længere fremme end andre. Derfor kan du investere i en virksomhed som er tættere på et exit hvis du vil have en kortere tidsramme.

Du kan bruge dine egne kompetencer

Har du kompetencer indenfor en bestemt branche, kan du selv hjælpe virksomheden med at vækste igennem bestyrelsesarbejdet i investeringsselskabet. Det betyder at du selv kan tilføje værdi til virksomheden og sikre din investering endnu bedre.

Hvorfor MEGATREND?

Invester med os fordi

  • Gennemsnitsafkast over middel
  • MEGATREND INVEST håndterer processen fra start til slut
  • MEGATREND INVEST er altid selv medinvestor
  • Risikospredning ved investering i flere selskaber
  • Transparens og løbende status i hele forløbet
  • Ingen krav om indbetaling ud over investeringen
  • Ingen solidarisk hæftelse

Vil du vide mere om et af vores produkter?

Kontakt os herunder for svar og mere materiale

VORES PARTNERE.

STÆRKE PARTNERSKABER GIVER STÆRKE virksomheder.