Alternative investeringer

MEGATREND INVEST beskæftiger sig med alternative investeringer. Vi investerer i bæredygtige danske start-up og vækstvirksomheder inden for 9 ledende megatrends. Via risikospredning sikrer vi et solidt afkast for investorerne. Vores alternative investeringer er for professionelle og semi-professionelle med en minimumsinvestering på 750.000 DKK.

Hvad er ALTERNATIVE INVESTERINGER?

Hvor konventionelle investeringer repræsenterer traditionelle midler som aktier, obligationer og kontanter, dækker alternative investeringer alt, hvad der ikke falder ind under disse kategorier. Typiske eksempler på alternative investeringer kan være følgende:

 • Unoterede aktier
 • Venture kapital
 • Hedge fonde
 • Fast ejendomme
 • Råvarer 
 • Materielle aktiver

Som regel er alternative investeringer forbundet med krav om et minimumsbeløb og er derfor sjældent tilgængelige for alle. I MEGATREND INVEST investeres i bæredygtige startups og vækstvirksomheder indenfor megatrends, og minimumsinvesteringen er på 750.000 kr.

Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

Der er forskellige overvejelser som du skal tænke over, når du vælger at investere i alternative investeringer. Det kan f.eks. være følgende: 

 • Hvordan er din risikoprofil?
 • Foretrækker du en lav risiko, som medfører et begrænset eller lavt afkast?
 • Eller er du risikovillig og går efter et højt afkast?

Det er typisk det valg du skal træffe, uanset om du overvejer konventionel eller alternativ investering. I forbindelse med alternative investeringer, vil der ofte være gode muligheder for høje afkast, men det indebærer også en risiko. Derfor er risikospredning i både din totale investering og i den alternative del meget vigtig.

Fordeling af konventionel og alternativ investering

Et potentielt højt afkast af alternative investeringer kan være fristende. Men det mest fornuftige er at sikre en fordeling af investeringsmidlerne på de konventionelle og alternative. Et godt råd er, at 10-15% placeres på alternative og resten på det konventionelle område (obligationer, noterede aktier og fast ejendom).

1. Valg af alternativ investering

Vurdér eksisterende trends og vær kritisk og selektiv i dit valg. Nogle teknologier og områder vækster lige nu – eksempler er bioteknologi, sundhed og kunstig intelligens. Hold også øje med nystartede virksomheder indenfor disse områder og vær opmærksom på, at uanset området, er bæredygtighed i høj fokus overalt.

Afkastforventningsrådet estimerer eksempelvis, at unoterede aktier giver et afkast på 9% årligt de næste 10 år. Bæredygtige unoterede aktier forventes at give et endnu højere afkast. I MEGATREND har du netop mulighed for at investere i bæredygtige startups og vækstvirksomheder indenfor megatrends. Se video om alternativ investering eller læs mere om vores portefølje og investeringsmuligheder.

Hvorfor MEGATREND?

Invester med os fordi

 • Gennemsnitsafkast over middel
 • MEGATREND INVEST håndterer processen fra start til slut
 • MEGATREND INVEST er altid selv medinvestor
 • Risikospredning ved investering i flere selskaber
 • Transparens og løbende status i hele forløbet
 • Ingen krav om indbetaling ud over investeringen
 • Ingen solidarisk hæftelse

Vores cases

Investering i en bæredygtig fremtid

2. Spredning af din investeringskapital

Et potentielt højt afkast af alternative investeringer kan være fristende. Men det mest fornuftige er at sikre en fordeling af investeringsmidlerne på traditionelle og alternative investeringer. Et godt råd er, at ca. 10% placeres på alternative (unoterede aktier) og resten på det traditionelle område (obligationer og noterede aktier).

Du kan læse mere om porteføljespredning i artiklen af Søren Rytoft fra MEGATREND INVEST.

3. Risikospredning af alternativ investering

Det gælder som med alt andet, at lægger du alle æg i én kurv, er risikoen for tab også større. I forbindelse med din alternative investeringsdel er det derfor vigtigt at få spredt risikoen, så dine investeringer ikke bare udgør de rette virksomheder, men er fordelt på flere forskellige med attraktive muligheder.

I MEGATREND har du mulighed for at foretage en samlet investering i en række udvalgte og virksomheder indenfor forskellige sektorer ved at gøre brug af vores Selection koncept.

4. Professionel rådgivning

Uanset hvilken porteføljefordeling du vælger, er professionel rådgivning af stor betydning. Her er det vigtigt at læne sig op ad rådgivere med en stor viden og solid praktisk erfaring. Det gælder både for konventionelle og alternative investeringer. Se MEGA teamet.

Alternative investeringer i din portefølje

Ønsker du at høre mere om alternative investeringsmuligheder så kontakt os her.

Alternative investeringer
hvad investerer vi i?

Investering i en bæredygtig fremtid

 • Lifeshelter

  SUNDHED OG MAD, URBANISERING
  SDG-3, SDG-8, SDG-9, SDG-11, SDG-12. SDG-17
  Lifeshelter Tilbyder bæredygtige, fleksible og sunde boliger til folk i udviklingslandene. Løsningen er baseret på, at alle får mulighed for et hjem med  en rimelig komfort  til en overkommelig pr…
 • IOspect

  DIGITAL KOMMUNIKATION
  SDG-12
  IOspect. En SaaS virksomhed der udvikler branchespecifikke apps, som hjælper med at forenkle tidskrævende manuelle processer og sikre, at både intern audit og rapportering bliver nemmere og mere p…
 • Biograil

  BIOTEKNOLOGI & MEDICIN
  SDG-3, SDG-12
  Biograil. BIONDD™ teknologien er en metode til at levere biologiske lægemidler oralt i en standardkapsel, ved at facilitere transport af biologisk lægemiddelmolekyle ind i mavevæggen, hvorved de e…
 • 4Life Solutions

  SUNDHED & MAD
  SDG-3, SDG-6, SDG-13, SDG-15
  4LifeSolutions. Genopfyldelig plastikbeholder der giver 4 l rent drikkevand på 4 timer baseret på solopvarmning. Unik løsning der tilbyder sikkert og billigt drikkevand til millioner af mennesker …
 • Hey Planet

  SUNDHED & MAD
  SDG-2, SDG-3, SDG-8, SDG-12
  Hey Planet. Producerer bæredygtige fødevare alternativer baseret på insekter – og er derigennem med til at reducere CO2. I dag tilbyder de lækre snacks, proteinbarer og knækbrød, og som det nyeste…
 • Orenda

  BIOTEKNOLOGI & MEDICIN
  SDG-3
  Orenda. En global cannabis virksomhed indenfor dyrkning, forarbejdning og distribution af seed-to-sale cannabidiol (CBD & THC). De har to produktions steder i Grækenland og licens til at produ…
 • YOUANDX

  IT TEKNOLOGI
  SDG-4
  YOUANDX. Hjælper med inspiration og vidensdeling. Via en sikker og transparent platform kobles firmaer sammen med eksperter og får mulighed for at vækste igennem foredrag af kompetente foredragsho…
 • Caretag

  BIOTEKNOLOGI & MEDICIN, IT TEKNOLOGI
  SDG-3
  Caretag. Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid at kunne spore alle operations instrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret …

  Hvorfor investere igennem MEGATREND INVEST?

  MEGATREND INVEST beskæftiger sig med alternative investeringer. Vi investerer I bæredygtige danske start-up og vækstvirksomheder inden for 9 ledende megatrends. Via risikospredning sikrer vi et solidt afkast til investorerne.

  Hvordan arbejder MEGATREND INVEST?

  Hvert investeringsprojekt vil oftest bestå af flere investorer og investeringscases, men kan også bestå af enten en enkelt investor eller en enkel investeringscase. Se eksempler:

  Hvad er fordelene?
  • Gennemsnitsafkast over middel
  • MEGATREND INVEST håndterer processen fra start til slut
  • MEGATREND INVEST er altid selv medinvestor
  • Risikospredning ved investering i flere selskaber
  • Transparens og løbende status i hele forløbet
  • Ingen krav om indbetaling ud over investeringen
  • Ingen solidarisk hæftelse
  Mere om MEGATREND INVEST

  MEGATREND INVEST er en velkonsolideret formidler af kapital imellem investorer, der søger alternative investeringsformer, og kapitalsøgende start-up og vækstvirksomheder. Vi risikospredning sikrer vi et solidt afkast for investorerne. Vi stiller krav til virksomhederne om en ansvarlig og bæredygtig forretning baseret på 9 ledende megatrends I verden. Det gavner både virksomheder, investorer og samfund, og samtidig bidrager det til en investering i fremtiden med en målrettet fokus på bæredygtige produkter og løsninger.

  Vi har fokus på verdensmål 8, 9 og 10 og bestræber os på, at der I hvert MTI Investeringsselskab som minimum skal indgå én impact virksomhed. Vi definerer impact som en økonomisk attraktiv og bæredygtig investering med det primære formål at gøre en mærkbar forskel for sårbare grupper.

  MEGATREND INVEST har en række erfarne investeringsrådgivere, der varetager formidlingen af projekter til investorerne. Investeringsrådgiverne har alle Rød certificering, der er et krav fra Finanstilsynet, når der udbydes unoterede aktier.

  VORES PARTNERE.

  STÆRKE PARTNERSKABER GIVER STÆRKE virksomheder.