Aktiv eller passiv investor.

Hvor aktiv skal man være for at være aktiv investor og hvornår er man passiv investor? Læs mere her og få et par tips til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til, hvor aktiv du er.

Hvor aktiv er du?

Man kan tegne en skala fra 1 – 100, hvor 1 er den passive investor, der blot hvert år modtager et årsregnskab fra den virksomhed, der er investeret i og til den anden ende af skalaen, hvor man er aktivt deltagende i form af aktivt bestyrelsesarbejde eller som konsulent for virksomheden. Mange befinder sig måske et sted midt imellem, men uanset hvor stort dit personlige engagement er, skal du være selektiv, når du vælger dine aktiviteter og samtidig være opmærksom på, hvad det indebærer at være investor. Hvor stor en arbejdsbyrde vil du påtage dig?

Aktivitetsniveau og investeringsspredning

Der er fordele og ulemper ved både at være aktiv og passiv investor. Som udgangspunkt, er det svært at være aktiv i alle bestyrelser, hvis man har valgt at være investor i mange selskaber. Det kan nemlig meget hurtigt ende med at være et fuldtidsarbejde. Der hvor man vælger at være aktiv, er ofte dér hvor man har en stor viden og kan bidrage. Går man alligevel efter at være aktiv investor i alle sine investeringsvirksomheder, betyder det sandsynligvis også, at du er i gang med at investere mange penge i et meget smalt område – nemlig det område, hvor du skal stille ekspertise til rådighed. Et smalt investeringsområde betyder nemlig en portefølje med begrænset spredning og manglende diversifikation. Det indebærer naturligvis derfor også en større risiko.

Differentieret involvering – gå sammen med andre

Det kan derimod være en god idé at være involveret på forskellige niveauer i den række af virksomheder, man investerer i – aktiv i nogle og passiv eller knap så aktiv i andre, så kan du sammensætte en portefølje, der sikrer dig en bedre spredning og mindre risiko. Her kan det være interessant at se på syndikering som en mulighed i forhold til den del af din investeringsportefølje, hvor du vil sikre dig både mindre involvering og mindre risiko. Begrebet syndikering dækker over en sammenslutning af flere investorer, der går sammen om at investere i ét specifikt selskab. Man er ganske enkelt flere om arbejdet, og også om risikoen. De findes i form af offentlige fora, men også bare som et privat forum, hvor man bliver enige om at gå sammen.

Professionel assistance

Det kræver dog altid en grad af indsats, og man skal også være opmærksom på, at det ofte ikke giver mening kun at investerer én gang. For den optimale investeringsstrategi, er det er en god rettesnor, at én krone investeret, kræver, at man har 2 kroner til senere investering, selvom det ikke er nogen selvfølge, at man skal investere 2. gang. Se på hvor mange runder, der forventes at skulle til, og hvilke konsekvenser en eventuel udvanding vil have. Hvor meget forventes der at skulle investeres over tid? Hvor står man før og efter, og hvad betyder det for de skattefri vilkår.

 At overskue det er ikke helt simpelt, så der er skattemæssige vilkår, man bør undersøge. Derfor er det også vigtigt at søge rådgivning og sparring hos professionelle. En advokat vil kunne hjælpe dig med at kigge ejeraftaler og andre dokumenter igennem, for det kan være komplekst og svært at overskue. Derfor anbefaler vi altid, at man søger ekstern assistance, selvom det selvfølgelig skal stå i forhold til investeringens størrelse. Er man flere til at investere, er der også flere til at dele disse omkostninger.

Mennesker og kemi

Noget andet man skal være opmærksom på, er kemien. Er både holdninger og kemi på plads, og er det let at omgås? Det gælder både i investorkredsen generelt, og hvis du går ind i en form for syndikering og så selvfølgelig, hvis du vælger at gå aktivt ind i en af bestyrelserne. Uanset hvor god kemi er, skal det juridiske dog altid være på plads. En ansvarsforsikring er et must, og det er en bestyrelsesansvarsforsikring også, hvis du er aktiv investor.

Porteføljesammensætning

Vigtig er det også at se på sin samlede portefølje. Der skal være den rette vægtning på forskellige klasser. Man skal selvfølgelig have nogle børsnoterede aktier, evt. ejendomme og noget likviditet. Hvad angår unoterede aktier starter det hos os typisk fra 750.000 kr. og opefter – anbefalingen er ca. 10-12% af din samlede porteføljeværdi – alt efter risikoappetit og investeringshorisont.

Geografi

Selvom Corona perioden mere end nogensinde har vænnet os til at arbejde på distancen, må man ikke undervurdere den fysiske tilstedeværelse, så det er også vigtigt at vurdere, hvor meget plads du har i kalenderen og indregne den tid, det vil tage ekstra, hvis du er aktiv i virksomheder, der geografisk ligger langt fra din egen bopæl.

6 gode råd

Skal vi samle op og skære ned til 5 enkle råd, er de vigtigst forhold du skal være opmærksom på i forbindelse med din involvering og dit aktivitetsniveau i dine investeringsvirksomheder derfor følgende:

  1. Sørg for at få ekstern juridisk assistance
  2. Få sikret spredning af din portefølje for at minimere risikoen
  3. Minimér arbejdsbyrden ved at gå sammen med andre
  4. Sørg for, at der er plads i din kalender
  5. Undgå at geografien bliver en stopklods
  6. Vurdér kemien mellem jer

 Steen Egsdal, CEO MEGA/Ulrik Falkenstrøm, COO MEGA – december 2021