UNOTEREDE INVESTERINGER – DET SKAL DU VIDE.

De vigtigste punkter man bør have med i sine overvejelser.

UNOTEREDE INVESTERINGER – DET SKAL DU VIDE.

De vigtigste punkter man bør have med i sine overvejelser omkring unoterede investeringer.

Unoterede aktier er typisk investeringer i vækstvirksomheder. Det vil sige, at man køber en ide, produkt eller service, som man mener kan blive en succes og derigennem skabe en værdistigning.

I det følgende har jeg beskrevet nogle af de vigtigste punkter, som man bør have med i sine overvejelser, inden man giver sig i kast med et sådant forehavende. Det er vigtigt at forstå, at det tager både tid og koster nogle penge at foretage en investering, men gjort rigtigt giver det også en tilfredshed, fordi man har været med til at bringe et selskab videre, bidraget til at skabe arbejdspladser og forhåbentlig også tjent nogle penge.

I det følgende er 5 hovedpunkter, der altid skal indgå i processen. Brug gerne en rådgiver, hvis du ikke er tryg ved hele eller dele af processen.

Passer unoterede aktier ind i min portefølje?

Unoterede aktier bør være en del af en portefølje af forskellige aktivklasser. Det vil typisk være obligationer, aktier og fast ejendom, men der er rigtigt mange forskellige investeringer at vælge imellem. Som hovedregel plejer jeg at anbefale, at unoterede aktier bør udgøre 10% af porteføljen. Det er selvfølgelig et generelt udsagn, som altid kan øges eller reduceres alt efter erfaring og risikoprofil.

Investeringen er typisk ikke omsættelig i en del år, og det bør derfor overvejes, hvor stor en del af ens investeringsportefølje, man ønsker at gøre illikvid. Hvis man har en likvid portefølje af aktier og obligationer på 50-70% af de samlede investérbare midler, mener jeg, at unoterede aktier bør være et attraktivt alternativ.   

Hvordan finder jeg en virksomhed at investere i?

Der findes investor netværk, eget netværk og muligheder igennem bankerne, hvor man kan blive involveret i investering i vækstvirksomheder. Netværk som f.eks. Keystones, accelerator programmer eller MEGATREND INVEST er blot nogle få eksempler på, hvor man kan lokalisere virksomheder at investere i.

Due diligence og selve investeringen

Denne del af processen er altafgørende for at finde en succesfuld investering. Er produktet eller servicen salgbar, er det noget forbrugerne har brug for? At lave sin egen ”meningsmåling” blandt venner og bekendte er naturligvis ikke et statistisk udsagn, men giver alligevel nogle meninger og holdninger til det, man er ved at investere i. Tror man på teamet, hvor mange penge skal der rejses, hvem er eller vil ellers investere i dem, er nogle af de mange spørgsmål, der kan og bør stilles.

Hvis man ikke selv har en viden om vurdering af virksomheder, skal man overlade denne del til fagpersoner. Der skal udfærdiges en del juridiske dokumenter for at gennemføre en transaktion, og igen er det ofte nødvendigt at anvende fagpersoner. Om man gennemfører købet selv, eller køber af en professionel udbyder, beror helt på egen viden og erfaring. For at undgå fejl og misforståelser, der kan være dyre sidenhen, er det altid vigtigt at søge faglig assistance omkring punkter, hvor man ikke har konkret viden. 

Hvor aktiv/passiv skal jeg være?

Når man køber en andel af en virksomhed skal man gøre sig klart, om man ønsker at deltage aktivt i virksomhedens udvikling, eller blot ønsker at være passiv investor. I begge tilfælde skal man sikre sig mindst en kvartalsvis opdatering på virksomhedens udvikling således, at man i tide kan reagere, hvis noget ikke er, som det skal være. Ofte har investor en viden om den branche eller sektor, der investeres i. Det er en stor fordel at have det, idet man så bedre kan forudse eventuelle bump på vejen.

Personligt er jeg den aktive type. Det vil sige, at jeg gerne deltager i bestyrelses- eller advisory board arbejde. Jeg vil nemlig gerne være tæt på virksomheden for at kunne se, hvis der er mislyde i teamet, der sætter virksomhedens udvikling tilbage. Det er en meget personlig ting, og man skal naturligvis gøre det, der passer bedst med den tid, der er tilgængelig i forhold til arbejde og privatliv. 

Videresalg af andelen – hvornår og hvordan?

Venturefirmaer siger som regel, at en investeringscyklus er på 5-8 år. Ofte passer det godt ind i, hvor langt man kan tage en vækstvirksomhed i dens udvikling. Når virksomhedens kapitalbehov overstiger den økonomisk tilgængelige ramme fra investorkredsen, skal der ses på muligheder. Det kan være salg til en konkurrent, en kapitalfond eller en notering på Spotlight eller First North under Nasdaq paraplyen. Arbejdet med at sælge skal begynde i god tid for at gøre virksomheden klar. Hele virksomheden gennemgås, svage steder identificeres og styrkes, samtidig med at regnskabstal for det seneste år fremstår så gode som muligt.

Der er mange punkter at tage højde for, før man investerer i denne aktivklasse. Hos MEGATREND INVEST har vi udviklet en investeringsproces, der kommer igennem alle de væsentlige punkter. Ovenstående er derfor bare et uddrag af denne.

Jeg synes, at det er vigtigt at investere med hovedet og mindre med hjertet. Beslutningen skal bygges på et kvantificerbart grundlag, således at man kan evaluere sin investering og eventuelt foretage justeringer før næste gang. Når det er sagt er det en spændende proces, der giver en ny viden og nye perspektiver, samtidig med at ens netværk bliver udvidet med nye spændende personer.   

Søren Rytoft, CSO MEGATREND INVEST, September 2021