Det tyske  valg.

Hvad betyder det for Danmark  – overvejelser i november 2021 

Det tyske valg.

Søren Rytoft, CSO MEGATREND INVEST – nov. 2021

Hvilken betydning har det tyske valg for Danmark, og hvad kendetegner holdningerne i de koalitioner, der lige nu i november 2021 står som mulige regeringer i Tyskland? Meget kan nå at ændre sig endnu, så dette er et foreløbigt bud på, hvilken vej det ser ud til at gå.

Tyskland gik til valg i september måned, og for første gang i mange år, var der ingen tvivl om, at der i hvert fald skulle vælges en ny forbundskansler. Efter 16 år genopstillede Angela Merkel ikke. Efter en så lang periode med den samme koalition i regeringen, var der da også trukket op til en tæt valgkamp imellem de førende partier i tysk politik og ikke overraskende med De Grønne som mere synlige end tidligere.

Foreløbig status på valgresultatet

Resultatet blev en tilbagegang for Merkels CDU/CSU anført af Armin Laschet og en pæn fremgang for Olaf Scholz fra Socialdemokratiet. Men der var ikke et klart flertal til nogen af blokkene, så i lighed med tidligere bliver der også denne gang tale om en koalitionsregering. Spørgsmålet er indtil videre blot hvilken? En regering bestående af flere partier er ikke nyt i Tyskland, hvor der er en stærk tradition for flertalsregeringer, som ofte består af større koalitioner. Der er derfor som udgangspunkt 2 koalitionsmuligheder, og i tysk stil angives de efter farvekombination, hvor vi i Danmark blot taler om rød og blå blok:

Ampel koalition (Lyssignal koalition)

Denne konstellation består af SPD (rød), FDP (gul) og De Grønne

Jamaica koalition (henviser til farverne i Jamaicas flag)

Her er partierne CDU/CSU (sort), FDP (gul) og De Grønne

Ampel-koalitionen (den mest sandsynlige løsning)

De Grønne og FDP har allerede forhandlet nogle af de store forskelle mellem de to partier på plads, og det er en stor styrke. De kalder det en socialøkonomisk markedsøkonomi, men hvad det præcis betyder, mangler stadig at blive defineret og konkretiseret.

  • En række økonomiske/finansielle punkter står helt klart først på agendaen:
  • Pension ser ud til at være et område, der allerede er fundet en løsning på ved at man tilfører 10 milliarder Euro til systemet allerede i 2022
  • Radikal ændring af allokering af midler til klima og digitalisering. Baerbock fra De Grønne taler om 50-60 milliarder euro, og Lindner fra FDP har været fremme med endnu større tal. Tyskland halter klart bagefter på digitaliseringsfronten, så det er interessant.
  • De videre økonomiske forhandlinger afhænger meget af forudsigelser for den økonomiske vækst i de kommende år
  • En af udfordringerne bliver uden tvivl at skabe enighed om SPD´s største krav i valgkampen – indførelse af højere skatter. Det er et område, som specielt FDP er stærkt imod.

Jamaica koalitionen (hvis ikke SPD kan finde løsninger)

Laschet, som er valgets taber, har erkendt, at det ikke er ham, der har første krav på at danne en regering. CDU må derfor se sig selv som kommende oppositionsparti, hvis forhandlingerne mellem Ampel partierne fortsætter i den indtil videre positive ånd.

Hvad betyder dette for Danmark?

Tyskland er klart vores største samhandelspartner, og et skift til en socialdemokratisk ledet koalition vil ikke ændre det store. Tyskland vil fortsat være den sikre klippe i EU med stor stabil eksport af danske varer og services, fordi vi har et godt renommé og står stærkt i Tyskland.

Digitalisering

Forventningerne til større allokeringer til digitalisering kan betyde en forøgelse af vores eksport til Tyskland, fordi Danmark som udgangspunkt har de produkter og ydelser, som Tyskland længe har haft brug for. Det betyder med den viden vi lige nu har (med begrænsning til Ampel-koalitionen alene), at øgede midler til digitalisering kan medføre nogle betydelige eksportmuligheder.

Samhandel

Danmarks samhandel med Tyskland omfatter især beklædning, industrielle komponenter og medicinske produkter, og de er vores største samhandelspartner med en eksport i 2020 på 150 milliarder kr. Det er således ikke utænkeligt, at det vil kunne stige yderligere.

Nye holdninger

Et regeringsskifte betyder også en række ukendte faktorer. Merkel har siddet på posten som kansler i 16 år og har naturligvis præget retningen, og det er derfor helt naturligt, at der vil komme betydelige ændringer, holdninger og fokus. Hvad det kan komme vil at betyde for Danmark, er dog ikke til at sige på nuværende tidspunkt.