Digitalisering af det danske sundhedsvæsen.

Lad digitalisering hjælpe med at spare tid og penge.

Digitalisering af det danske sundhedsvæsen.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST – Nov. 2021

I DK er vi langt fremme indenfor digitalisering sammenlignet med andre EU-lande. I en måling fra 2020 foretaget af DESI (The Digital Economy and Society Index) ligger Danmark på en tredje plads, og er kun overgået af Finland og Sverige. Danmark ligger på et indeks 69 sammenlignet med totalbilledet af et samlet EU (28 lande), der har et indeks på 52 (Kilde: DESI-indeks fra 2020).  

Det betyder at Danmark er ganske pænt placeret på digitaliseringsområdet. Tænk bare på nemID, e-boks og mobile pay. Bevæger man sig udenfor det nordiske område ser digitaliseringen noget anderledes ud. Men der er også områder i Danmark, hvor digitalisering halter bagefter, og hvor der er muligheder for forbedringer. Et af dem er sundhedsområdet.

Vi har masser af tilgængelige data

Udnyttelse af digitaliseringsmulighederne kræver dataindsamling. Det handler om at skabe sammenhæng imellem indsamling af data om borgernes sygdomsforløb og på baggrund af de indsamlede data være i stand til at optimere og strukturere informationerne. Så kan de bidrage til at forbedre den generelle helbredstilstand.

Det er ikke muligheden for at indsamle data, der mangler. Man kan høste en enorm mængde data til gavn for, hvordan de forskellige sygdomsforløb skal behandles. DI Digital mener, at man i sin livstid indsamler 1 million GB-data omkring sin sundhed. Til sammenligning indeholder en computer normalt 512GB i sin hukommelse. Det er ganske meget. Men hvordan anvender vi alle disse data?

Kan det så ikke gøres smartere?

Hvis jeg kigger på antallet af sundheds apps på min egen telefon, er der overraskende mange. Jeg talte 6 apps rangerende fra Min Sundhed over Sundhedskortet og til Corona relaterede tjenester. Det ville være oplagt at foretage en sammenlægning af flere af disse. Så vil hver borger have et mindre antal apps på sin telefon, der indeholder data om den enkelte persons sundhed. Det vil ikke bare skabe et bedre overblik. Det vil også give større muligheder for at udnytte data, herunder at reducere tidsforbruget i forbindelse med at fremsøge data.

Lad digitalisering hjælpe med at spare penge og tid

Vi har således de nødvendige data og de digitale muligheder. Vi mangler bare at udnytte det optimalt, så vi kan få gavn af de mange muligheder for at spare både penge og tid. Formålet med strukturering af digitale sundhedsinformationerne vil kunne bidrage til:

  • Spare tid på hospitaler – mindre administration
  • Samfundsøkonomisk gevinst – frigørelse af midler til andre projekter, f.eks. forskning
  • Mindre vigtige/akutte ting på nærhospitaler suppleret med digital overvågning – samme behandlingskvalitet/mindre tidsforbrug
  • Større fokus på patienten – forbedret sygdomsforløb

Digitaliseringen tjener mange formål. Jo mere den enkelte borger eksempelvis kan overvåges fra sit hjem, jo mere tid vil der kunne spares for læger og sygehuse. F.eks. igennem en digital AI baseret logning af data. Regeringen har netop fremsat et forslag om etablering af nærhospitaler for at aflaste de kommende supersygehuse. Et skridt i den rigtige retning.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved at overvåge udviklingen af et forløb for den enkelte borger må ikke negligeres. Selvom alt ikke kan måles i penge, betyder det dog, at der kan frigøres midler til andre projekter. Fælles for det hele er, at der skal være mere fokus på patienten og den rette behandling.

Caretag – et eksempel på digitalisering

Digitalisering kan også ske i baggrunden, og alligevel have stor effekt uden at det umiddelbart er synligt for os som brugere af sundhedsvæsenet. Et eksempel er Caretag, som MEGATREND INVEST har investeret i. Ved brug af software og AI sikrer Caretag overvågning af kirurgiske instrumenter.

En ny EU-forordning kræver at alle hospitaler i EU har en log over hvilke instrumenter, der er anvendt til hvilke operationer, og hvor mange gange de er anvendt. Det skaber en sikkerhed for, at en operation kan gennemføres forsvarligt. Man sikrer, at de rette instrumenter bruges, og man undgår endeløse manuelle processer og forsinkelser.

Dette er blot et eksempel på, hvordan digitalisering kan bidrage til en smartere måde at arbejde på. Samtidig er det med til at spare både tid og penge.

Hvis du vil vide mere om investering i Caretag, så kontakt mig gerne på tlf. 30511042.