En status på renter og aktier

Af Søren Rytoft, CSO, d. 20/4-2021

Situationen lige nu

Hvad betyder det, når renten langsomt begynder at bevæge sig opad? Som udgangspunkt kan man sige, at stigende realrenter altid vil medføre en mere fordelagtig situation på en række områder. De er med til at:

  • Give højere økonomisk vækst
  • Forbedre realøkonomien generelt
  • Forbedre mulighederne med obligationer som investeringsmiddel

Vi har længe hørt, at investering i aktier var bedre end obligationer, men med den stigende rente bliver obligationer mere attraktive, end de har været længe – i hvert fald set i forhold til konventionelle aktier.

Hvad vi har været vant til

Vi kommer fra uhørt lave renter igennem en længere periode. Det er kommet så vidt, at vi har oplevet negative renter, og i en sådan situation kan man populært sige, at aktier helt klart har været den bedste aktivklasse. Man må gå ud fra, at aktier derfor også fortsat vil være attraktive et stykke tid fremover.

Opkøbsprogrammer fortsætter og Centralbanker signalerer en uforandret pengepolitik de næste 24 måneder.  Men ikke alt er uforandret. Vi ser nemlig, at rentekurven er blevet stejlere, og det betyder at lange renter er steget mere end de korte. Det er primært amerikanske statsrenter der stiger, og det har naturligvis være medvirkende til, at skabe en del uro. Et kig tilbage i historien viser imidlertid og heldigvis, at denne rentekurve har været betydeligt stejlere tidligere, uden at det har givet anledning til bekymring.

En anden iagttagelse er, at der er stor efterspørgsel efter virksomhedsobligationer i hele Europa. Ser man derimod på værdiansættelsen af vækstaktier, er de lavere, end de var i 2000 med en 10-årig treasury rente på 6%

Økonomien når pandemien reduceres/ophører

Hvilken betydning får det så for økonomien i den nærmeste fremtid, når pandemien reduceres betydeligt og på lidt længere sigt går helt væk?

De enorme stimuluspakker vil blive udfaset, når centralbanker/regeringer er helt sikre på et modent opsving i væksten, og der er vi slet ikke endnu.  Det er også vigtigt, at privatforbruget viser et stabilt opsving, d.v.s. at PMI tal, ordreindgangstal og lignende peger i den rigtige retning.

Derudover skal industriproduktionen vise en fortsat positiv trend baseret på de sidste 6 måneder. Det medfører, at virksomhedernes indtjening forbedres og dermed retfærdiggør de høje kurser på aktier generelt.

Man kan altså sige, at rentestigningen skal ses som en slags indledende manøvre, der varsler om bedre tider med bedre økonomi for os alle.

Vækst eller value aktier?

Der har været stor fokus på vækstaktier i de sidste 8-10 år. Det er der mange årsager til, og ikke mindst IT-aktierne har været et eksempel på det. Nu ser vi, at der sniger sig aktier ind med et noget mere forudsigeligt og solidt afkast, de såkaldte value aktier.

Jeg tror ikke, vi kommer til at se et sceneskifte, hvor vi går fra vækst- til value aktier. Vækstaktier vil stadig være dominerende, men vi vil nok se, at bankerne kommer ind i varmen igen som en af de mere stabile aktiemuligheder, ligesom vi vil se tilstedeværelsen af cykliske aktier.

Alle taler om small/mid cap segmentet, og også fra et investeringsmæssigt synspunkt er det et attraktivt område. Typisk vil mange små selskaber være kendetegnet ved vækst i den første periode, og herefter bliver de mere value baseret i takt med, at de opnår bedre muligheder for at leve op til deres værdiansættelse. Derfor skal man også være opmærksom på, at der er et stort potentiale her.

Unoterede aktier

Hvor er de unoterede aktier i denne sammenhæng? Ja, som altid er unoterede selskaber mere baseret på en matematisk værdiansættelse. Samtidig giver deres manglende prissætning en stor immunitet overfor den rentestigning, vi ser lige nu.

Typisk for unoterede aktier er også, at der er fokus på produktet eller servicen, og under forudsætning af at selskaberne er omhyggeligt udvalgt, repræsenterer de også et stort potentiale for at kunne skaleres og opnå betydelige indtjeninger.

Lige nu og så langt øjet rækker er det især selskaber med et solidt bæredygtigt potentiale, der er interesse for, og det er også dér, vi ser de største vækst- og skaleringsmuligheder. Dem er der mange af i small/medium segmentet.