Er forandringerne blevet til forbedringer?

Spørgsmålet er ikke umiddelbart let at svare på. De sidste par måneder har nemlig stadig været præget af stor usikkerhed om økonomien, mulig recession og de fortsat stærkt stigende priser. Men i løbet af de sidste par uger er holdningen imidlertid skiftet lidt. Det er den, fordi nogle af de største usikkerhedsfaktorer nu ser ud til at være blevet reduceret. Men er det så forkert at tro, at det nu er vejen tilbage til den verden, vi havde for 12 måneder siden? Det mener jeg bestemt.  Her er en række af de seneste tendenser.

Inflationen

Inflationen har muligvis toppet, og visse råvarer som gas, tømmer, korn og benzin er kommet ned i pris set i forhold til de høje niveauer, vi oplevede i august og september. Der er stadig en lang vej tilbage, og jeg tror ikke, at inflationen vil nærme sig Centralbankernes mål på 2% før engang i 2025. I mellemtiden er der rigtig mange mennesker, der har svært ved at få enderne til at mødes.

Et eksempel er, at mange hjælpeorganisationer oplever et stort antal ansøgere til julehjælp – en god indikator for, hvordan et samfund generelt har det. Industriproduktionen i EU er stadig på et højt niveau, men antallet af virksomheder, der oplever mangel på levering af komponenter er stigende. Det må forventes, at industriproduktionen falder henover de næste måneder, og at arbejdsløsheden vil stige.

Folketingsvalget

Valget i Danmark er afgjort, og der er fuld gang i regeringsforhandlingerne. Der spekuleres i flere både mindretals- og flertals konstellationer rundt omkring Socialdemokratiet. Hvis det ender med en bredere regering, mener jeg ikke, at det vil skabe uro.

 USA midtvejsvalg

 Midtvejsvalget i USA er nu endelig færdigoptalt. Republikanerne overtager flertallet i Kongressen fra Demokraterne, og Demokraterne bevarer deres snævre flertal i Senatet. USA er virkelig et land polariseret af to lejre, der ikke synes godt om hinanden. Det er bestemt ikke nogen nem opgave for Biden at forsøge at få de to grupper af Republikanere og Demokrater til at arbejde med hinanden for at løse de store opgaver, USA står overfor.

Fast ejendom

Hvis man ønsker at købe et hus eller en lejlighed i Danmark har man oplevet, at renterne er steget betydeligt. Efter at have været et rundt nul i lang tid, skal man nu optage lån i en 5% obligation. Det er sidenhen kommet lidt ned igen, men boligpriser vil falde på grund af de højere udgifter til finansiering.

Generelt er penge blevet dyrere. Det har vi bestemt også oplevet hos investorerne til unoterede aktier. Der er mange danske vækstvirksomheder, der af denne grund må gentænke deres ekspansionsplaner, fordi de mangler likviditet. Det betyder igen, at prisen på de enkelte selskaber er reduceret, så hvis man er parat til at investere i denne aktivklasse, er tidspunktet velvalgt.   

Jeg er forsigtig positiv i forhold til, at vi i løbet af de næste 12 måneder ser yderligere reduktioner i inflationen og dermed i energi- og fødevarepriser.

Når det er sagt, skal der ikke meget til, før usikkerheden er tilbage. Hvis krigen i Ukraine eskalerer, og Covid fortsætter med at true vareforsyningen fra Kina, kan vi hurtigt være tilbage i den samme usikkerhed, som vi så i løbet af sommeren. Ikke desto mindre er der lidt mere grund til optimisme nu.