Forvaltning af din investering.

Investering i opstartsvirksomheder.

Overvejelser før investering i opstartsvirksomheder

Går du med planer om at investere i en opstartsvirksomhed er der især 3 forhold, du skal være opmærksom på og tage stilling til, inden du går i gang.

Først og fremmest er det vigtigt at have en plan for sin investering og overveje, hvor man skal hen med investeringen. Hvad er dine forventninger, og hvad vil du gerne have ud af det?

Dernæst bør du vurdere, hvor risikovillig du er. At investere i opstartsvirksomheder indebærer altid en vis risiko. Du kan vælge at sprede dine investeringer over flere virksomheder, eller du kan samle dine investeringer på få eller en enkelt virksomhed.

Sidst men ikke mindst. Hvor aktiv ønsker du at være i forbindelse med din investering? Mange foretrækker at være aktive – især hvis man har kompetencer, som kan anvendes til virksomhedens fremme, og områder man især interesserer sig for. I MEGATREND INVEST prøver vi at opfordre til at gøre brug af disse kompetencer med udgangspunkt i, hvad virksomheden eventuelt mangler, så man får fyldt eventuelle huller ud.

Hvor mange investeringer bør du have

Ønsker du at investere i flere virksomheder, skal du være opmærksom på, hvor meget arbejde der er forbundet med det, før du kaster dig ud i alt for mange opgaver. For der er naturligvis en grænse for, hvor meget man kan overkomme. Derudover bør du også vurdere og undersøge, om det firma du investerer i er interesseret i investorernes involvering og i hvilket omfang. En god regel er, at hvis man skal have en god spredning på sin investering og være aktiv, er 5-10 investeringer rigeligt. Man kan sagtens investere i langt flere, men så skal du gøre op med dig selv, i hvilke af dem du ønsker og kan se, at det giver mening at være aktiv.

At investere i mange virksomheder stiller også krav til overblik, for ellers er det svært at overskue. I den forbindelse kan det ikke understreges nok, at virksomhedens dokumentation og systematiske informations flow er helt afgørende for det overblik. Det handler om at have en løbende informationsproces, som sikrer dig den fornødne viden for at gå aktivt ind i firmaet.

Hvordan bidrager du som investor – viden

Hvad er det så helt præcis, du kan bidrage med i de virksomheder, du investerer i. Måske har du et rigtig godt branchekendskab, og det kan være en stor fordel. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at du har en masse detailviden og knowhow. For virksomheden handler det nemlig om at trække på viden fra flere forskellige og på den måde få en samlet knowhow.

Det kan også være en god idé at syndikere med nogen, der er stærke på områder, hvor man ikke selv er det.  Risikomæssigt giver det naturligvis også mening, fordi man er flere om at dele investeringen, og når vi taler om antallet af investeringer, man kan overskue, kan netop denne form være det, der skal til for at man måske kan komme helt op på 20 investeringer.

Tanken er at når man spreder sine investeringer, er der typisk noget man har stor indsigt i, og andet hvor man ikke har nogen speciel viden. På den måde vil du kunne bidrage aktivt i nogle firmaer og være passiv i andre, og dermed skabe en balance imellem at være passiv og aktiv.

At være passiv eller aktiv er dog lidt flydende begreber, for helt passiv er man jo aldrig. De fleste vil følge med i løbende information om deres investeringer og forholde sig til, om det går, som man forventer.  

Er man aktiv investor er der typisk mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejde og advisory boards. Sammenligner man med børsnoterede selskaber, vil der i opstartsvirksomheder næsten altid være væsentlig større muligheder for at få indsigt og bidrage. Til sammenligning er der ikke nær så stor informationstilgængelighed i børsnoterede selskaber, hvor de aktieanalyser der foretages, er forbeholdt de helt store kunder og ikke altid umiddelbart til at få fat i.

Hvad kan du forvente af virksomheden – indflydelse

Der er stor forskel på, hvor aktiv en virksomhed ønsker, man skal være. Hvor meget indflydelse kan man egentlig kræve? Hvis man derfor ønsker at være aktiv investor, er det vigtigt at undersøge, om firmaet har samme ønsker og forventninger. I modsat fald, om man så er interesseret i at investere i virksomheden på disse vilkår eller foretrækker andre muligheder.

Når man vælger sin investering, er det også vigtigt, at man er opmærksom på, at investeringsbeløbets størrelse spiller en vis rolle. Det gælder selvfølgelig for både investor og investeringsfirmaet. Der skal være en sammenhæng imellem investeringens størrelse og de ressourcer, der skal lægges i arbejdet. 

Vælger du at investere i unoterede aktier/opstartsvirksomheder, skal du også være opmærksom på, at det kan være lidt af en papirmølle. De færreste tør give sig i kast med det, og derfor er det en stor fordel at have andre med ekspertise til at håndtere det. Ellers kan det blive en lang og omkostningstung affære

Virksomhedens behov for kompetencer

I en opstartsvirksomhed er behovet for kompetencer og viden langt fra statisk. En opstartsvirksomhed har ét behov i forbindelse med opstarten og et noget andet i takt med, at den udvikler sig. Man går jo typisk fra startup til scaleup, og her er behovene og kvalifikationerne helt forskellige.

Noget af det sværeste for opstartsfirmaer er ud-af-garage-skridtet, og her er det nyttigt, at nogen ude fra skubber firmaet frem. Den gode idé og nørden i første fase er vigtig, men når først salgsstrategien skal udarbejdes og hele den kommercielle proces bygges op, er der ofte behov for helt andre kvalifikationer. Det er især her, der er behov for at hente nye kompetencer ind og sammensætte den rette bestyrelse.

Exit med succes

Det handler om at få det optimale ud af din investering, og derfor er det vigtigt hele tiden at have exit for øje. Vær opmærksom på, at virksomheden har orden i penalhuset, og dokumenter, budgetter og andet vigtigt er på plads og vil kunne give en eventuel køber et godt overblik.

Husk at man jo gerne ved exit skulle stå tilbage med en investering, der kunne betale sig og også kan betale sig for kommende investorer.

 Ulrik Falkenstrøm, COO og Søren Rytoft, CSO – januar 2022