Hvad forstår MEGA ved bæredygtighed?

I MEGA er vores målsætning at skabe det bedst mulige afkast for vores investorer, og vi investerer kun i iværksætter- og vækstvirksomheder med et bæredygtigt produkt eller service. Men hvornår er en virksomhed eller et produkt bæredygtigt, og hvordan sikrer vi, at der er handling bag ordene?

Anne Nedergaard, CMO i MEGATREND INVEST, Juni 2021

Hvad er bæredygtighed hos MEGA?

Der er ingen entydig definition af bæredygtighed, men vi har valgt at præcisere vores opfattelse af bæredygtighed med følgende definition:


”Produkter og/eller serviceydelser, der er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende EU-taksonomi og samtidig bidrager til en bæredygtig udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.


Vi har med andre ord taget udgangspunkt i Brundtland Rapporten fra 1987.

Impact investeringer

Mange sætter lighedstegn imellem bæredygtig investering og impact investering. I MEGA har vi valgt af definere en impact investering som en bæredygtig investering, der gør en forskel for sårbare grupper. Det betyder, at alle vores investeringer er bæredygtige, og nogle af disse derudover er impact investeringer.

Politik og klare mål for MEGA selv

Vores mål og politikker er sammenfattet i dokumentet Bæredygtighed og ansvarlige investeringer, og som udgangspunkt har vi valgt at opsætte praktiske målsætninger og KPI´er knyttet til 4 udvalgte verdensmål

Udvælgelse af bæredygtige investeringscases?

Transparens er en væsentlig del af hele vores investeringsproces. Det gælder også, når vi skal vurdere om en mulig investeringscase er bæredygtig. I den forbindelse har vi en række processer, herunder afklaring af, om virksomheden lever op til vores krav om bæredygtighed.


Første del af processen er at få afklaret, om virksomheden overhovedet opfylder vores krav til bæredygtighed. Derfor beder vi den potentielle investeringscase om at udfylde et skema med en række overordnede spørgsmål som en første screening, der er helt afgørende for, om vi skal tage den videre dialog. Med andre ord – passer vi sammen? Virksomheden skal bl.a. bekræfte, at de overholder FN Global Compact, og at deres bæredygtige produkt eller løsning både kan knyttes direkte til et af de 17 verdensmål, og at man allerede har eller forventer at opstille KPI´er til løbende monitorering af fremdrift. Besvarelsen er ikke afgørende for udvælgelsen, som også inkluderer en række andre områder, men den er medvirkende til, om vi tager den videre dialog med investeringscasen i forbindelse med den første screening.

Uddybning og scoring afgør beslutningen

Anden del af processen er en uddybning og konkretisering af en række forhold omkring bæredygtighed, og besvarelsen scores internt på en skala med en max score på 100 og et minimumskrav til scoring, der er afgørende for, om vi går videre med dem, hvad angår bæredygtighed. Det gør udvælgelsen kvantificerbare og også sammenlignelig og transparent overfor investorer. Derudover arbejder vi p.t. på at opsætte krav til måling af C02 udledning, med henblik på, at det også bliver en del af vores processer og krav. Men bæredygtighed er selvfølgelig kun en del af den samlede udvælgelse. Processer til afdækning af økonomi, juridiske forhold, sammensætning af team’et, udviklings- og skaleringsmuligheder, exit strategi samt tilpasning til porteføljen indgår også. Den samlede vurdering vil således være udgangspunktet for den endelige beslutning.

Forenkling – formidling – forståelse

Kommunikation af bæredygtighed skal være enkelt, nemt at formidle og let at forstå, og det er netop årsagen til, at vi har valgt at benytte verdensmålene både i eget regi og overfor de virksomheder, vi vælger at investere i. Små iværksætter- og vækstvirksomheder har ofte en unik og bæredygtig idé, men ikke ressourcerne til at udarbejde lange og komplekse dokumenter med høj detaljegrad. Det skal være enkelt og overkommeligt, så dokumentation og beskrivelse af bæredygtighed ikke bare bliver et skuffedokument. Det vigtigste er, at der er handling bag ordene.