Hvordan finder vi vores investeringscases.

.

Det rette investeringsvalg er vigtigt.

At træffe de rette investeringsvalg er yderst vigtigt, og derfor er der hos MEGATREND INVEST også en fast overordnet procedure for, hvordan vi bestræber os på at vælge de rigtige investeringscases.

Det er vigtigt at finde netop de cases, der passer ind i den eksisterende portefølje, og de skal have et skaleringspotentiale over en given tidsperiode. Samtidig stilles der krav om et godt team med den rette sammensætning, så man dækker alle de nødvendige kompetencer.

Vi har valgt at opdele arbejdet i 3 faser:

  • Vurdering af intern strategi
  • Søgefasen
  • Udvælgelsen

Vurdering af intern strategi

Vi begynder altid internt. Det gør vi ved at identificere, hvilken sektor der mangler i vores samlede portefølje sat i forhold til, hvor vi forventer at opnå det bedste afkast til vores investorer. Den interne diskussion bygger naturligvis meget på antagelser om fremtiden. Sådan er al virksomhedsinvestering. Der er sjældent noget, der er sikkert, og hvor man kan forudsige alt på vejen frem til en exit fra selskabet.

Hvilket udviklingsstadie skal virksomheden være på ved en investerings begyndelse? I nogle tilfælde leder vi efter en virksomhed, der er i gang med at udvikle sin ide. Her vil der kunne være behov for flere likviditetstilførsler, inden servicen eller produktet kan skaleres til den tiltænkte køber. Der kan også være tale om en virksomhed, der allerede sælger produkter eller services og har et positivt cash flow. Her er der måske behov for at forbedre og optimere den eksisterende markedsføring eller for at udvide markedet til nye geografier.

Overordnet har det alt sammen at gøre med investeringsporteføljens risiko. Selskaber, der er tidligt i deres udvikling, vil ofte være mere risikofyldte end mere udviklede. Med andre ord, meget kan i princippet udvikle sig anderledes end forventet.

Behovene kan således være forskellige fra firma til firma. MEGATREND INVEST investerer dog altid kun i virksomheder, der opfylder vores skarpe krav til bæredygtighed og udvalgte megatrends. De er helt afgørende for valget uanset virksomhedens nuværende behov og situation. Vi stiller blandt andet krav om identificering af ét eller flere af FN´s verdensmål, som man skal arbejde målrettet med. Hvad megatrends angår, har vi defineret 9 megatrends. Alle investeringscases skal kunne placeres inden for én af disse.

Med alt det interne på plads påbegyndes den egentlige søgning. Vores foretrukne sektor og stadie skal nu kombineres med virkeligheden. Hvad er tilgængeligt, og er det muligt at købe til en fornuftig pris.  

Søgefasen

Et relevant og godt sted at begynde er i vores eget netværk samt at tale med vores samarbejdspartnere, banker og kontakter hos acceleratorprogrammer. Herigennem skaffer vi en stor del af vores investeringscases.

I løbet af et år modtager vi typisk omkring 250 uopfordrede pitchdecks fra virksomheder, der søger kapital. Mange af disse får tilsendt spørgeskemaer, hvorefter det vurderes, om der skal etableres et møde med virksomheden for en uddybning. I denne pulje ligger der ofte guldkorn, som vi ikke har hørt om endnu.

Vi kigger også på tidligere potentielle virksomheder, der ikke klarede kravene. Har nogle af dem udviklet sig positivt og skal derfor tages i betragtning igen?

Vurderingen af intern strategi og søgefasen efterlader os med en bruttoliste af virksomheder, der er mulighed for at vi kunne investere i.

Udvælgelsen

Den sidste fase er udvælgelsen. Her er der tale om en kombination af intern research og møder.

Internt anvendes alle tilgængelige informationskilder for at finde regnskabsinfo, studere websites og vurdere, hvad vi selv mener om selskabets potentiale. Feltet bliver mindre og mindre undervejs, og det er nu tid til at møde den enkelte virksomhed for at høre deres visioner og tanker om, hvor de gerne vil hen. Kan de se MEGATREND INVEST som en mulig investor og udvikler af deres selskab? Det er ofte lange forhandlinger, da der er mange ting at enes om. Juridiske dokumenter skal laves, og der skal opnås enighed om virksomhedens værdi.

Det er i denne fase, at man skal bruge sin erfaring for at lede efter hullerne i osten – potentielle risici – og vurdere hvad virksomheden mangler, og om vi kan se muligheden for at levere det. Ofte lykkes processen, og herefter begynder arbejdet med at udvikle virksomheden. Det er et langt samarbejde, der ofte ændrer kurs undervejs.

Sammenkobling af de 3 faser

Hver af de 3 faser er vigtig, for det er det, der danner det første grundlag for at starte processen med at finde investorer, og her har man udelukket mange af de potentielle fejlmuligheder.

Som med de fleste andre ting, er det sådan at jo bedre og grundigere man gør sit forarbejde, jo større er sandsynligheden for at opnå succes, og det er naturligvis det, der er det essentielle for vores investorer.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST