Investering i startup og vækstvirksomheder

Hvilke muligheder er der og hvorfor investere i startup og vækstvirksomheder?

Investering i startup og vækstvirksomheder

Hvilke muligheder er der og hvorfor investere i startup og vækstvirksomheder?

For at forstå iværksætternes vigtige rolle i investeringssammenhæng, er det vigtigt, at man kender det typiske forløb for startup og vækstvirksomheder. Og lad det så være sagt med det samme: Der er ikke tale om en lige linje fra A til B, når man starter en virksomhed op. Der er næsten altid forhindringer undervejs, men det er med til at styrke de bedste og på rette tidspunkt gøre dem interessante for investorerne. Endda meget interessante.

Opstartsmiljøet

En iværksættervirksomhed er typisk kendetegnet ved at være ung og som oftest max. 3 år gammel. Det er en ung og agil virksomhed, hvor alt naturligt nok endnu ikke er på plads, og hvor man heller ikke har fundet sit ståsted endnu. Det kan være, at produktet, løsningen eller servicen endnu ikke er helt færdigudviklet. Der kan være tale om alle brancher og teknologier – klassiske eller helt nye moderne up-to-date teknologier, som vi knap har kendskab til endnu.

Rigtig mange af disse opstartsvirksomheder starter i ”hjemme i kælderen”, når de er i den spæde start og udvikler sig derfra. Der er selvfølgelig forskel på, hvor virksomheden er på sin rejse, men for dem, der bliver til noget, er der et ønske om at komme fra ”kælder til stueetage”. Selvom man skal passe på med at generalisere, er der typisk tale om ingeniør og founder typer, når virksomheden starter op.

De har den gode ide og en detaljeret viden, men er langt fra altid dem, der kan bringe virksomheden videre til næste niveau, hvor eksekvering, salg og markedsføring er nøglen til videre succes. Det skyldes  ganske enkelt, at der kræves forskellige kompetencer afhængig af, hvor man er i virksomhedens livsforløb.

Man kan have verdens bedste ide uden at komme over rampen, men man kan også have et produkt eller en idé, der kun ligger på en 3. plads og så alligevel formå at komme på markedet med succes. Alt sammen fordi de rette kompetencer på det rette tidspunkt er helt afgørende.

Somme tider kan det også være, at produktet ikke på plads. Derfor skal man være parat til at omstille sig. Måske vil kunderne noget andet, end det man havde forestillet sig. Rejsen fra A til B er aldrig en lige linje, og de bedste viser, at de kan tage en ny kurs. Det er et krav, der gælder alle i virksomheden og også de eventuelle rådgivere, der er omkring virksomheden.

Noget andet der er helt afgørende for videreudvikling og succes hos en virksomhed er selvfølgelig, at man har adgang til den nødvendige kapital.  

Jagten på kapital

For de fleste iværksættervirksomheder starter kapitalrejsningen med det mest nærliggende – de 3 F´er. Det står for Family, Friends og Fools. Det er dem du først rækker ud til, og man skal ikke på nogen måde undervurdere den første hjælp fra de nærmeste, men som regel rækker pengene ikke så langt. Nå man forgæves har set sig om efter den rige onkel fra Amerika, er tiden inde til at tænke i professionel kapitalrejsning.

Der er en række miljøer, som er med til at skabe det forum, som skal tage firmaet på den næste del af rejsen – f.eks. DanBan, Keystones m.fl., og det er også her, at man begynder at lede efter de rette business angels til at gøre det muligt at finansiere den efterfølgende del af rejsen.

At jagte kapital er tidskrævende, og typisk bruger mange tre fjerdedele af deres tid på det. Det er et voldsomt problem, fordi det går ud over produktiviteten. Derfor er der et stort behov for at etablere et investeringsmiljø, som gør det muligt for iværksætterne fortsat at være i stand til at fokusere på at udvikle virksomheden. 

Netværk

Kapital er så vigtigt for startups, fordi det koster noget at bygge en organisation op, for at den kan blive kommerciel.

I den forbindelse er netværk yderst vigtigt. Der er mange muligheder for at få nye kompetencer ind i firmaet via bestyrelsesnetværk, hvor man kan rekruttere folk, der har erfaring fra tidligere. Ofte er der en vis forståelse for den begrænsede økonomi fra disse. En stærk bestyrelse er vigtig, og det handler om at sikre forskellige kompetencer, så man får et fornuftigt mix af kvalifikationer, der dækker de områder, der eventuelt mangler.

Der findes også mange acceleratornetværk, der kan hjælpe med at klæde iværksættere på til de rette roller, så det kan kun anbefales at kigge på det. Der er meget læring at hente dér, og det er et positivt signal, hvis man kan sætte et flueben ved deltagelse i et af disse acceleratornetværk.

Investeringsmuligheder for iværksættere

Rent samfundsmæssigt er det vigtigt for fremtidens velfærd, at der kan skabe nye arbejdspladser. Mange af dem skal komme fra små virksomheder, for det er netop dem, der må forventes at have den største vækst og går hen og bliver store engang. Det er vigtigt at huske, at alle de store firmaer, vi kender, som i dag har mange ansatte, også er startet småt.

Miljøet til at nurse startups er dog ikke helt så godt i DK som i mange andre lande. Bankerne i Danmark kan ikke få dig hurtigt nok ud af butikken, hvis du er en mindre iværksætter.

Ser vi derimod på vores nabolande, findes der en noget stærkere iværksætterkultur. Det gælder eksempelvis både i Sverige og især i Finland, hvor der er langt bedre muligheder for at rejse kapital via gode låne- og garantiordninger. Der er ganske enkelt i de lande et miljø for vækstvirksomheder med rigtig mange forskellige muligheder.

Muligheder for investorer

Overvejer man at investere i startup- og iværksættervirksomheder, bidrager man til en sikker jobskabelse, og det er en vigtig parameter.

Ved sammenligning med investering i børsnoterede aktier, giver unoterede aktiver et noget højere afkast. Deler man det yderligere op, er det især i startup-miljøet, at der er den største værditilvækst. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at et højt afkast går hånd i hånd med en større risiko, men vil man med på den rejse, kan man forsøge at sprede sin risiko på flere startup-virksomheder og på den måde forsøge at få det bedste fra begge verdener.