Inflation og verdensøkonomi  i urolige tider.

Den økonomiske situation lige nu

Overordnet kan man sige at Danmark heldigvis står med et solidt økonomisk fundament i 2022. Vi havde et fantastisk 2021 på den økonomiske front, og vi kunne endelig lægge Covid restriktioner bag os i de fleste lande. Det optimistiske billede blev ændret væsentligt af begivenhederne i Rusland/Ukraine og Covid nedlukninger i Kina. Europa står til at blive hårdest ramt p.g.a. nærheden til Rusland og mange landes energiafhængighed. Kina er kun lige begyndt at lukke op efter nogle store Covid nedlukninger i de største byer. Det har igen ramt logistikkæderne betydeligt. USA er generelt bedre stillet både med hensyn til energi og generel produktion.

Bankerne

Centralbankerne er begyndt at stramme op efter mange års lavrente. Det er en nødvendighed, når man ser på inflationen, der på rekordtid er steget voldsomt. Amerikanske FED har gennemført den første stigning, og det varer nok ikke så længe, inden ECB og dermed også Danmark følger trop. Det må forventes, at der kommer flere forhøjelser for at tæmme den uholdbare inflation. Centralbankerne bevæger sig på en knivsæg. Strammer de for meget, går det ud over den økonomiske vækst og omvendt, hvis der strammes for lidt, bliver inflationen uholdbar.

Forbrug og arbejdsløshed

I Danmark er forbruget begyndt at falde. Danmarks Statistik har opgjort at forbruget er faldet med 1,2% i de første 4 måneder af 2022. Vi har en rekordlav arbejdsløshed. Samlet set er der 70.000 ledige i Danmark, og det ser ud som om, at dette ikke vil blive ændret meget i den kommende tid.

Inflation og varetilgængelighed

Vi har lige nu den højeste inflation i Danmark i 38 år. Det kan i høj grad mærkes, når bilen tankes op eller ved en tur i supermarkedet. Mange faktorer har bragt inflationen op på dette niveau. Specielt logistikkæderne har været og er stadig udfordret. Krigen i Ukraine, Covid baserede lukninger af produktion og store havne i Kina har på det seneste skubbet til læsset. Derfor kommer vi nok til at vænne os til, at det ikke altid er muligt at få præcis den vare, vi ønsker, fordi det ikke er nogen selvfølge, at den er tilgængelig. Vi må tænke i alternativer, som i mange tilfælde kan være lige så gode. Manglende tilgængelighed kan mærkes mange steder, men især bygge- og automobilsektoren har været hårdt ramt. Det ses i form af højere priser, eller ved at varen decideret ikke er tilgængelig. Det har skabt et nyt engelsk udtryk – Glocal, som dækker over at tænke globalt og agere lokalt. Specielt produktion i Rusland skal overvejes, idet forsynings- sikkerheden ikke kan opretholdes. Det bliver spændende at se, hvor meget produktion, der vil blive relokaliseret.

Fødevaresituationen

At fødevarer er steget i pris, har vi alle mærket. Sanktioner og krig spiller en stor rolle i dette. Vi har ikke overordnet set nogen fødevarekrise i verden, men vi står over for en situation, som vi skal tænke nøje over. Et eksempel på en kritisk vare er hvede. Rusland er den største eksportør i verden, og Ukraine er på en 5. plads. Allerede det kan mærkes nu, og vækker bekymring. Det er derfor nødvendigt at holde øje med høstudbytter fra andre store eksportører af hvede som f.eks. USA og Canada.

Forsvaret

Den forandrede verdensorden betyder også forhøjede udgifter til forsvar. Danmark har i det seneste forlig allokeret væsentlig flere penge til forsvaret, og det samme gør sig gældende i mange andre vestlige lande. Det må forventes at denne oprustning kommer til at koste mange penge hen over de næste 5 år.

Aktiesituationen

C25 aktier er faldet med 14% år til dato og har generelt haft store udsving. Det smitter også af på prisfastsættelsen af unoterede aktier. Attraktive sektorer som pharma, fintech og IT-platforme møder stadig stor efterspørgsel. Modsat faldet i aktier er renter steget betydeligt. Efter at have ageret med meget lave renter de sidste mange år, er det nu 3,5% obligationer, der anvendes ved optagelse af fastforrentede lån. Det må give en justering af priser på fast ejendom. En positiv ting er at det forhåbentlig snart er helt slut med negative renter.

Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?

Udover den sikkerhedspolitiske situation vil jeg som konklusion pege på 4 forskellige punkter, som vi alle skal være særligt opmærksomme på.

  •  Høj inflation vil forblive de næste 12 måneder
  • Lav ledighed forventes at fortsætte
  • Renterne stiger stadig
  • Logistiksituationen er stadig udfordret

Forandringer indenfor disse 4 forhold, bør især have vores øjeblikkelige opmærksomhed.

Søren Rytoft, CSO MEGATREND INVEST – juni 2022