Investeringer i udlandet versus Danmark.

Hvad er forskellen på at investere i Danmark og i USA?

Vækstselskaber, værdiansættelse og risikovillighed.

Værdiansættelse

Vækstselskaber har i sagens natur forskellige værdiansættelser, og det er der mange grunde til. Der indgår nemlig masser af parametre, når man skal værdiansætte et selskab. Et par af disse parametre er helt indlysende. Der skal naturligvis tages højde for, hvilket udviklingsstadie, virksomheden befinder sig på, og hvor nemt det vil være at skalere produktet eller servicen. Men man er også i høj grad nødt til at vurdere det team, der skal bringe virksomheden videre. Dertil kommer de mange andre forhold, der skal vurderes, for at man kan danne sig et billede af potentialet for virksomheden, og det gælder uanset, hvilket stadie den befinder sig i. For værdiansættelsen er et af de vigtigste nøgletal for investorerne.

Forskel på værdiansættelse i Danmark og i udlandet

Er der forskel på værdiansættelsen i forhold til, om den sker i Danmark, Europa eller i USA? Ja, det er der i høj grad! Umiddelbart vil man jo antage, at de forskellige værdiansættelsesmodeller er fuldstændig ens, hvad enten man anvender dem i Danmark eller et hvilken som helst andet sted på jorden, for modellen er jo den samme.

Men når der alligevel er en forskel, skyldes det de subjektive parametre, der også indgår i værdiansættelsen. Man kan jo spørge sig selv, om VC´er og investorer i f.eks. USA er mindre pessimistiske end i Danmark – hvad med risikovilligheden?

Investering i USA

På baggrund af mine mange års erfaring fra investeringsbranchen i USA, vil jeg umiddelbart mene, at det er en kombination af flere forskellige faktorer. Det er en kendsgerning, at risikovilligheden og adgangen til kapital er meget stor i USA. Det skaber en større konkurrence imellem VC-selskaberne og fører til højere værdiansættelser. Det er jo lidt som en auktion eller som udgangspunktet for den almindelig prisdannelse. Når der er stor efterspørgsel efter en vare, eller i dette tilfælde et selskab med et vurderet højt potentiale, så stiger prisen.

Desværre er der ikke så mange tilgængelige tal for Europa for 2021, men Pitchbook har netop offentliggjort, hvor mange penge, der blev investeret i vækstvirksomheder i USA. Venture selskaber rejste i 2021 USD 330 milliarder, og det svarer til næsten dobbelt så meget som i 2020. Af dette beløb tog investorer som SWF, PE-selskaber, hedgefonde og corporate ventures 77% af den samlede værdi. Early stage venture fonde rejste USD 80 milliarder i 2021, og også her er der tale om næsten en fordobling i forhold til 2020. Alt tyder på, at både tilgængeligheden af likvide midler og risikovilligheden til at investere dem er til stede i USA.

Investering i Danmark

Jeg har ikke kunnet finde sammenlignelige tal fra Europa, men det er min klare opfattelse, at interessen for unoterede aktier er mere moden ude vestpå, end den er i Danmark.

I Danmark er der en løbende diskussion og et stærkt ønske om at bevare lovende danske vækstselskaber i Danmark, men for at forstå forskellen på Danmark og USA, er man nødt til at se på det område, hvor de allerstørste likvide midler findes, og det er blandt andet i danske pensionskasser og virksomhedsfonde.

Der er ingen tvivl om, at pensionskasser og virksomhedsfonde allerede har set muligheden i at investere tidligt, og dermed tage en kontrolleret risiko i jagten på den nye succesvirksomhed. Hvem vil ikke gerne finde en ny Just Eat, Pleo eller tilsvarende og investere i dem på den lange rejse frem til en mulig børsnotering?

Men måske skal der investeres ind på et endnu tidligere stadie i virksomheden, så de ikke når at forsvinde. Vilkårene for mindre virksomheder er udmærkede i Danmark. Det er nemt at starte op, men måske har nye virksomheder brug for en håndsrækning tidligere i forløbet, hvis vi vil fastholde dem i Danmark. Men det kræver en større investeringsvilje fra alle sider.

Hos MEGATREND INVEST mærker vi den øgede konkurrence i vores søgning efter selskaber, vi kan investere i. Lige nu har vi dg kig på flere forskellige og interessante muligheder, så hold øje med nye investeringsmuligheder fra MEGA i den næste tid. 

   

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST

Februar 2022