Investeringsmidler

Investeringer igennem MEGATREND INVEST tilbydes professionelle og semi-professionelle investorer med en minimumsinvestering på 750.000DKK. Investeringen omfatter unoterede aktier, og der er derfor forskellige skatteregler, som er gode at være opmærksom på afhængigt af din type af investeringsmidler. Du kan investere med selskabsmidler, fire midler eller pensionsmidler, og der gælder forskellige skatteregler for hver af dem. Herunder gennemgår vi, hvordan du beskattes ved investeringer i startups.

INVESTOR MED SELSKABSMIDLER

Du har din egen virksomhed og har fri kapital, som du ønsker at investere med henblik på risikospredning, optimalt afkast og løbende udbytte.

Investering med selskabsmidler fra et A/S eller et ApS

 • Hvis der erhverves aktier via et kapitalselskab, vil en gevinst ved salg være skattefri. Tilsvarende vil et tab ved salg ikke være fradragsberettiget.
 • I konkrete tilfælde kan der ved erhvervelse af mindst 10% af ejerskabet i et A/S, være skattefrihed – også for løbende udbytter. Dette kommer dog an på en konkret vurdering af aktiviteten i selskabet.

De skattemæssige konsekvenser af investors investering, anbefales investor at få vurderet af egen rådgiver. De her anførte skattemæssige forhold er generelle forhold, som måske ikke vil dække investors investering i den konkrete investering. MEGATREND INVEST kan ikke yde skatterådgivning for investor og har intet ansvar for det.

INVESTOR MED FRIE MIDLER

Du har fri kapital til rådighed og ønsker risikospredning med henblik på optimalt afkast og løbende udbytte.

Investering med private, frie midler

 • Udbytter fra et A/S eller ApS vil være skattepligtige som aktieindkomst efter gældende skatteprocenter og beløbsgrænser
 • Gevinst ved salg vil blive beskattet som aktieindkomst. Et tab vil være fradragsberettiget
  som negativ aktieindkomst
 • Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessum og salgssum

INVESTOR MED PENSIONSMIDLER

Du har pensionsmidler, som du ønsker at investere med henblik optimalt afkast, risikospredning og løbende udbytte

Investering med pensionsmidler

 • Investering i A/S eller ApS kan være et godt middel til risikospredning af dine
  pensionsmidler
 • Der skal være opsparet minimum DKK 500.000 i pensionsmidler i samme pengeinstitut
 • Investeringen via pensionsmidler skal mindst udgøre DKK 100.000, og ejerandelen af det
  selskab, der investeres i, må højst udgøre 25%
 • Der gælder ligeledes en maksimeringsregel for investering af pensionsmidler i et A/S eller
  ApS:
  • 20% af pensionsformuen op til DKK 2 mio.
  • 50% af pensionsformuen i intervallet DKK 2-4 mio.
  • 75% af pensionsformuen over DKK 4 mio.
 • Der betales pensionsafkastskat med 15,3 % af såvel årets udbytte og kursgevinster. Investor skal derfor hvert år senest den 1. december give sit pengeinstitut oplysning om værdien af de unoterede aktier/anparter.

BDO – om pensionsmidler

Nysgerrig på mere end investeringsmidler? – Læs videre i vores profilbrochure

Investering med midler fra virksomhedsskatteordningen

Midler fra virksomhedsskatteordningen kan ikke anvendes til investering i A/S eller ApS

Har du spørgsmål?

Kontakt os her
Vi hjælper gerne