Investeringsmodeller hos MEGATREND INVEST

Hvordan arbejder MEGATREND INVEST?

Hvert investeringsprojekt vil oftest bestå af flere investorer og investeringscases, men kan også bestå af enten en enkelt investor eller en enkel investeringscase. Se eksempler herunder:

Et SPV er selskabet, som investeringen struktureres igennem.