Biograil.

BIONDD™ teknologien er en metode til at levere biologiske lægemidler oralt i en standardkapsel, ved at facilitere transport af biologisk lægemiddelmolekyle ind i mavevæggen, hvorved de effektivt og sikkert kan optages i blodbanen. Lægemidlet fordeles så i kroppen og leverer den ønskede virkning. Ved denne leveringsmetode kan der opnås et meget højt optag fra den orale kapsel, der svarer til, hvad der opnås ved injektion.

Åben for investeringer.

Problem

Udviklingen af biologisk baserede lægemidler er stærkt stigende, og den har forbedret mulighederne for at behandle en række alvorlige og udbredte sygdomme. Men denne type medicin er svær at optage i kroppen. For at opnå den ønskede effekt er man derfor nødt til at dosere langt større mængder af det virksomme stof, end der reelt bliver optaget. Omkostningerne til produktion af medicin er høje, og det påvirker naturligvis prisen. En bedre udnyttelse af medicinen vil derfor betyde mindre spild og må også forventes at have en positiv indvirkning på prisen. Alternativet kan være brugen af besværlige injektioner, men undersøgelser viser, at over 80% af patienterne klart foretrækker tabletter.

Løsning

Biograil har udviklet en enkel teknologi bestående af en kapsel, der i maven åbnes op og frigør en lille hook (af bionedbrydelig PLA), der indeholder de virksomme stoffer. Den sætter sig kortvarigt fast i mavevæggen og afgiver de virksomme stoffer, der går videre i blodbanerne. Indholdet af kapslen er opløseligt og udskilles naturligt. Det giver samme høje effekt som ved brug af injektioner, samtidig med at man undgår ulemperne og kan reducere de høje omkostninger og ressourcespild ved produktion af medicin.

Kontakt os her

Vi vender tilbage
hurtigst muligt


Introduktion til Biograil

BIONDD Teknologien.

Hvorfor vælge MEGA som investor?

BIOGRAILS HJEMMESIDE.

Investeringscasen: Forbedret optagelse og udbytte af biologisk medicin

Biograils BIONDD teknologi forbedrer optagelsen og udbyttet af velkendt biologisk medicin som f.eks. insulin og hormon lægemidler. Teknologien er baseret på oral indtagelse, hvor en kapsel frigør de virksomme stoffer effektivt og skånsomt via tarmvæggen. Det giver optimal udnyttelse af de virksomme stoffer og reducerer omkostninger og ressourcer i forbindelse med produktion af dyr medicin. Desuden undgås besværlig og smertefuld anvendelse af injektioner.

Karsten Lindhardt, CEO og grundlægger af Biograil udtaler:

”I Biograil har vi en stærk vision for den teknologi, vi har udviklet og ser store fremtidsmuligheder, der kan gøre en væsentlig forskel for mange mennesker. I forbindelse med kapitalrejsning har vi valgt at samarbejde med MEGATREND INVEST, fordi de netop har en visionær måde at se på nye teknologier. De ser potentialet og mulighederne mere end begrænsninger. De er samtidig en meget aktiv og fleksibel samarbejdspartner, som vi har sat stor pris på at arbejde samme med”.