Investeringsområder lige nu.

Disse 3 Investeringsområder skal du holde særligt øje med i den nærmeste fremtid.

Investeringsområder lige nu.

Disse 3 investeringsområder skal du holde særligt øje med i den nærmeste fremtid.

Indenfor hvilke områder ser MEGA især mange nye muligheder for investeringer, og hvorfor er det netop disse områder, der lige nu er interessante? Det kan du læse mere om her, når CEO Steen Egsdal deler sit synspunkt på 3 særligt interessante investeringsområder for MEGA.

En vis afgrænsning er nok på sin plads, hvis vi skal komme med et bud på de mest iøjnefaldende områder lige nu. Det er ikke alle potentielle investeringscases, der ender på vores bord, for vi ser helst, at vores fremtidige investeringscases er blevet anbefalet af partnere som f.eks. banker, Vækstfonden og lignende. Så der er en vis filtrering fra start, for vi er nødt til at være selektive. Vi adskiller os jo fra mange andre ved, at vi går ind og er med til at modne vores investeringscases, og det tager både tid og stiller krav om økonomi. Derfor vælger vi naturligvis også de særligt interessante og relevante ud.

De områder vi lige nu får en del henvendelser om, er typisk indenfor medtech, fødevarer og også forskellige typer investeringscases, der overordnet set har fokus på social impact.

 Medtech

Medtech er et område, hvor der i øjeblikket sker en stor demokratisering. Nok har vi kæmpestore sygehuse og flere på vej, men med meget af den nye teknologi, er det også blevet muligt at foretage en hel del decentralt.

Tænk blot på ny teknologi som operationsrobotter. Konsultationer er også blevet mulige via mobil. Tidligere var man altid afhængige af brug af store servere. Teknologien har således åbnet op for masser af muligheder, og måske har en lang periode med Corona også været med til holdningsmæssigt at rykke os i den decentrale retning.

Meget af den ny teknologi gør det derfor også økonomisk nemmere at starte en virksomhed op indenfor området og dermed mere interessant for en række iværksættere.

 Fødevarer

Fødevarer er en gigantisk megatrend og har allerede været det i et stykke tid. Mange retter lige nu blikket mod den traditionelle landbrugs- og fødevarekultur, og alle er klar over, at der skal ske en væsentlig ændring. Det handler om sundhed, og det handler om miljø. Men sociale faktorer spiller også ind. Tænk blot på de mange tiltag rundt omkring i verden, hvor der opstår cooperativer indenfor kaffedyrkning, citroner og andet.

Måske er netop fødevareområdet blevet så interessant – og stort – fordi det er noget vi alle kan forholde os til og et langt stykke af vejen også forstår i modsætning til mere komplekse områder.

Derfor er der også på dette område mulige økonomiske rammer for små startup firmaer. En overvejende del af startupfirmaerne er forholdsvis unge mennesker, og selvom interessen for ny, sund og bæredygtig kost er stor overalt, er der nok en særlig stor interesse for at sætte en forandring i gang blandt de yngre. Det er derfor ikke så mærkeligt, at vi indenfor fødevareområdet ser mange startups med spændende nye alternative fødevareprodukter.

Social impact

Lad det være sagt med det samme. Det er ingen hemmelighed, at vi er her for at tjene penge, men kun hvis det også er en god (læs: etisk/social/bæredygtig) forretning. Hos MEGA ligger det i vores DNA. Vi har endda defineret vores egen definition af impact investering: Ved impact investering forstår vi økonomisk attraktive og bæredygtige investeringer, hvis primære formål er at gøre en mærkbar forskel for sårbare grupper.

Det helt afgørende er at drive en forretning, hvor både impact og det at tjene penge indgår med samme vægt. Den holdning ser vi tydeligt hos vores investorer, som mere end nogensinde ønsker, at deres investeringer både skal være økonomisk attraktive, men også skal gøre en mærkbar forskel både på det miljømæssige og lige nu især også på det sociale område. Det er det, investorerne efterspørger, og det er det vi kan levere.

Men hvorfor er der så mange iværksættere indenfor netop social impact området? Alt tyder på, at der er ved at være en bevidsthed om, at det kan lade sig gøre at drive virksomheder, som er ansvarlige, og at der derfor også skabes en gradvis større efterspørgsel.

Ser vi på en typisk investering hos MEGA, er der tale om exit efter 6-8 år. I betragtning af, hvor meget der har ændret sig indenfor det bæredygtige og på social impact området i de senere år, er det ikke svært at forestille sig, at netop disse områder vil være afgørende for, at vi i MEGA kan få skabt en fordelagtig exit for alle parter, når investeringsperioden er slut. Det er derfor, både investorerne og MEGA selv lægger så meget vægt på det.

Steen Egsdal, CEO, MEGATREND INVEST

01.10.2021