Iværksætternes ønsker til det kommende valg.

Det ønsker iværksætterne.

Med et folketingsvalg om få uger er tiden inde til at overveje, hvilke krav og forventninger vi har til vores politikere og den kommende regering. Vi har taget iværksætterbrillerne på og ser på, hvad der står på ønskelisten hos de fleste små opstartsvirksomheder – dem som skal være fremtidens succesfirmaer.   

Tiltrækning af arbejdskraft

Valgtemaerne i forbindelse med et kommende folketingsvalg er mange, og klimaproblematikken, gas/elpriser og inflation fylder meget, men der er også et andet tema, der optager alle. Vi mangler arbejdskraft.

Men vi vil helst undgå udenlandsk arbejdskraft, for udlændingedebatten raser stadig, og set fra iværksætterens side er det en voldsom problematik. Vi har simpelthen brug for den udenlandske arbejdskraft, hvis vi skal sikre, at tilstrækkeligt mange jobs bliver besat, for industrien skriger på arbejdskraft. Det nytter ikke noget med denne frygt for fremmede. Vi må lægge det fremmedfjendtlige på hylden, og det er vigtigt, at politikerne skal gå foran.

Attraktive investeringsmuligheder

Et andet område som politikerne burde have mere fokus på, er investeringsmuligheder i iværksættermiljøet. Det er her fremtidens arbejdspladser kommer fra, hvis disse firmaer vel at mærke får den støtte, de har brug for fra begyndelsen. Derfor er fordelagtige investerings-muligheder afgørende.

Risikoen ved at investere i iværksættervirksomheder er naturligvis generelt højere end i større etablerede virksomheder. Derfor kunne et muligt tiltag også være f.eks., at man fra politisk side gør det skattemæssigt attraktivt for investorer at sætte penge i disse virksomheder. Det kunne både være i form af fradrag på tab på investering, og det kunne være ved at fjerne nogle af de forhindringer, der er i forhold til syndikerede investeringer. Med syndikering mener vi, at flere investorer går sammen og deles om en investering. Det giver ikke bare mulighed for at reducere risikoen, men også at sprede den på flere forskellige.

I dag er der en begrænsning af deltagerantal i disse syndikerede investeringer således, at hvis mere end 7 går sammen, fører det til en ugunstig beskatning, fordi man bliver beskattet via lagerbeskatningsprincippet*. Man kunne tiltrække langt flere investeringsmidler ved helt at fjerne denne begrænsning af antal.

Smidigere kapitalrejsning ved børsnotering

En tredje ting der begrænser de små opstartsvirksomheder, er adgang til kapital, der kan rejses via børsnotering. Når det går godt, og virksomheden arbejder mod en børsnotering, ender det ofte med, at det foregår via udlandet. Vores naboland Sverige er et meget godt eksempel blandt mange. Her er antallet af virksomheder, der lader sig børsnotere langt større end i Danmark, fordi mulighederne for små opstartsvirksomheder simpelthen er langt mere favorable.

Når det forholder sig anderledes i Danmark, er det, fordi der ikke er penge nok i det danske vækstbørsmiljø til trods for, at den gennemsnitlige børsudvikling for de små virksomheder faktisk har vist sig at være langt bedre end i de store.

Pensionskasser har meget lille eller ingen fokus på de små vækstvirksomheder, som ofte bliver set som tidskrævende og ressourcetungt. Måske burde der stilles krav om, at pensionskasserne afsætter en specifik investeringsandel til vækstvirksomhederne, og dermed også afspejler det danske erhvervslivs potentiale. Det ville desuden give god mening at forsøge at skabe mulighed for større samarbejde indbyrdes imellem de forskellige pensionskasser, så der også her bliver mulighed for både at reducere arbejdsbyrden og investeringsrisikoen. Men problematikken har desværre slet ikke politikernes bevågenhed i hverken det ene eller det andet parti.

Fremtidens arbejdspladser er hos disse iværksættere, og derfor skal miljøet for dem også være godt. Skal man fra politisk side igennem forskellige organisationer støtte disse firmaer, er man nødt til at stille krav om, hvordan de bevilgede midler forvaltes og samtidig anerkende, at de bruges på vækst snarere end på kun at skabe hurtige økonomiske resultater.

Vi har i årevis talt om problemstillingen med at få unge nyuddannede på arbejdsmarkedet og give dem et godt fundament, fordi det er dem, der skal bringe erhvervslivet videre. Det samme gælder de små vækstvirksomheder. De har også brug for en rimelig platform og muligheder, for det er dem der skaber Danmarks kommende arbejdspladser og bidrager til innovation og vækst. Det er ikke bare i iværksætternes interesse. Det gavner Danmark.

 Steen Egsdal, CEO, MEGATREND INVEST, oktober 2022

*Lagerbeskatningsprincippet