Lifeshelter

Tilbyder bæredygtige, fleksible og sunde boliger til folk i udviklingslandene. Løsningen er baseret på, at alle får mulighed for et hjem med  en rimelig komfort  til en overkommelig pris.

Problem

Befolkningstilvækst og flugt fra krige og miljøkatastrofer medfører desværre, at alt for mange mennesker især i udviklingslandene står uden tag over hovedet. For flygtninge og fordrevne betyder det et liv i telte eller elendige boliger. Andre er af økonomiske årsager henvist til byernes slumkvarterer med primitive og usunde boliger. Det giver dårlige levevilkår i form af utryghed, sygdomme og begrænsede muligheder for uddannelse. Der er derfor et stort behov for sunde og økonomisk opnåelige boliger for tusindvis af familier.

Løsning

Lifeshelter fremstiller boliger, der er et bæredygtigt alternativ til telte, containere, lerhuse o.l. Udgangspunktet er at levere komfort til en attraktiv pris. Et Lifeshelter er enkelt og hurtigt at sætte op. De buede vægge er fremstillet af ROCKWOOL isoleringspaneler. Bygningerne er forsynet med døre, der kan aflåses og giver personlig sikkerhed. Resten af byggematerialerne findes lokalt, og da den opsættes lokalt, skaber dette jobmuligheder for slutbrugerne. Bygningerne findes i varianter fra 4 til 80m2, der kan udbygges og justeres efter behov. Endelig er et Lifeshelter nemt at afmontere og flytte til et nyt sted.

KONTAKT OS HER

VI VENDER TILBAGE

HURTIGST MULIGT