Megatrends – Digital Kommunikation.

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Når man ser på de helt store megatrends, er digital kommunikation nok et af de områder, der har haft størst betydning for flest mennesker og på tværs af størstedelen af de andre megatrends. Det skyldes, at den digitale kommunikation ofte er integreret i nye innovative produkter og dermed er medvirkende til at facilitere mange af de andre store megatrends.

Målrettet kommunikation

De digitale platforme og mange online muligheder har åbnet op for en helt ny måde at kommunikere på, og især muligheder for at målrette aktiviteter og budskaber på en helt anden måde end tidligere. Vi anvender visuelle symboler og korte udtryk, som forstås af alle på tværs af det nationale sprog. Alt er blevet mere dialogbaseret og brugertilpasset, og det betyder højere effektivitet for afsenderen og større relevans for modtageren. Det betyder ofte, at vi bytter vores data for neutralt informationsmateriale og viden, som nu hedder content. Vi nudger modtageren med content, der selvfølgelig har et marketingformål.

”Halvdelen af al marketing er spildt. Vi ved bare ikke hvilken”. Sådan sagde man tidligere, men med målrettet digital kommunikation er det blevet muligt at opsamle store mængder relevant data, der giver langt større indsigt og viden om modtageren. Vejen til relevant data går bl.a. via SEO opsætning, aktiv brug af sociale medier og individualiserede nyhedsbreve. Dataopsamling og digital kommunikation er tæt forbundet. Tænk blot på, hvordan vi, når det gælder nyheds content i aviserne, nu også kan målrette det de artikler og områder, vi netop ønsker at læse.  

SMS, Messenger, TikTok og lignende platforme bevirker, at vi hurtigt kan kommunikere kort med hinanden og dermed også reagere og handle hurtigt. Lige så vigtigt er vores mulighed for at benytte location-based services ved at kunne tracke via GPS, WiFi og Bluetooth, og vi skaber opmærksomhed og interesse igennem story telling og brugen af influencers.

Innovation og produkter

Mange nye produktløsninger er baseret på digital kommunikation i en eller anden form. Crowd action er blevet meget udbredt og det gælder også områder som f.eks. crowd funding, idé generering og globale projekter online. Vi kan udvikle produkter og samarbejde på tværs af geografiske afstande og er næsten uafhængige af tid. Det giver fleksibilitet og muligheder i et hidtil ukendt omfang.

Den digitale integration i forbindelse med produktudvikling dækker over et bredt område, men uanset produktets eller løsningens karakter, er fordelen som regel forbundet med skabe større sikkerhed, mere nøjagtige resultater og spare tid for brugeren. Mulighed for automatisering, sikkerhed, nøjagtighed og tidsbesparelse er netop de områder, som gør, at den digitale verden er mere optimal end den manuelle og har vundet indpas så hurtigt. Det kan være produkter, der er med til at overflødiggøre en række arbejdsgange, eliminere menneskelige fejl og i sidste instans spare tid.

Internet of Things (IoT) gør det muligt at forbinde fysiske objekter digitalt, og med den nye 5G standard er der endnu flere muligheder på det område. Et eksempel er førerløse biler og smart homes – interface imellem mennesker og tekniske user interfaces ved hjælp af multi-touch, stemmegenkendelse m.m. Fjernstyring af varme, fjernstyring af biler er også eksempler, som gør livet nemmere, enklere og hurtigere.

Digital selvbetjening

Den digitale selvbetjening er også gradvis blevet helt uundværlig for de fleste. Vi betaler med mobilepay. Vi går på borger.dk og sundhed.dk for at få informationer. Vi ordner bankforretning online, og vi bestiller dagligvarer, som leveres direkte til døren. Hotel, flybilletter og biografbilletter bestilles også online, og vi bruger rejsekortet, når vi skal bevæge os rundt med offentlig transport. Det er alt sammen digital kommunikation integreret i nye produkter, hvor telefonen er det uundværlige redskab.

Digitale målinger

Vores interesse for eksempelvis sundhed har bevirket, at vi måler vores præstationer og adfærd på en lang række områder med udgangspunkt i dataopsamling. Her er den digitale kommunikation også helt afgørende. Tænk blot på smartwatches og andre verabels, som man kender i dag – f.eks. datalocker, hvor vi kan blive klogere på vores krop, hvordan vi bruger den, skåner den og udnytter den optimalt. Det er blot et enkelt eksempel på målinger, og på sammenkoblingen imellem dataopsamling og digital kommunikation, som tidligere nævnt.  Der er ingen tvivl om, at netop produkter baseret på dataopsamling et et godt bud på endnu flere forretningsmuligheder med et betydeligt potentiale.

Mobilitet

Digitale kommunikationsmuligheder har spillet en væsentlig rolle især i forbindelse med nedlukningen i Corona perioden. De fleste savnede det sociale element fra den fysiske arbejdsplads, men ikke desto mindre lykkedes det at få arbejdsdagen til at fungere hjemmefra for dem, der vel at mærke havde et mobilt arbejde – kunne flytte kontoret hjem. Man sad fysisk langt fra hinanden, men Zoom, Teams og lignende online platforme med mødefaciliteter gjorde det muligt at holde møder og både ”ses” og være effektive alligevel. For mange var det nyt, for andre var det blot mere af noget velkendt, men i dag er digitale møder blevet en del af vores arbejdsform. Coronaen var med til at eskalere brugen af denne digitale kommunikationsform.

Mobilitet handler også om at være uafhængig af tid. Det ser vi i forbindelse med TV-forbrug, hvor flow TV er på retur og erstattet af streaming tjenester, og muligheden for selv at beslutte, hvornår man ønsker at se en tv-udsendelse, giver langt større fleksibilitet

Telefonen – et all-in-one værktøj

Telefonen og/eller IPad´en er blevet det digitale kommunikationsværktøj nr. 1. Ikke at de mange apps ikke kan benyttes på en almindelig PC, men telefonen samler det hele, gør det nemt og kan tilgås overalt.  Vi betaler som tidligere nævnt via mobile pay. Telefonen er blevet vores tegnebog. Kørekortet ligger på telefonen, og det samme gør vores musik spillelister, så vi altid har dem ved hånden hvor som helst og når som helst. Telefonen er også din GPS, der sikrer, at du altid kan finde vej med f.eks. google maps.

De forskellige digitale eksempler, der er nævnt i denne artikel, er selvfølgelig kun en lille del af de mange muligheder, der findes. Det er et område, der udvikler sig i takt med, at der kommer nye ideer og produkter på markedet.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside.

Indenfor området digital kommunikation har MEGATREND INVEST følgende investerings- muligheder

Caretag

Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid t kunne spore alle operationsinstrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret med en skanner er det muligt at foretage bulk optælling af instrumenter og monitorere behov for servicering og/eller udskiftning baseret på anbefalet antal brug af instrumentet.

https://mega.as/caretag/

IOspect

En SaaS virksomhed der udvikler branchespecifikke apps, som hjælper med at forenkle tidskrævende manuelle processer og sikre, at både intern audit og rapportering bliver nemmere og mere præcis. IOspects hovedprodukt er app´en DomuSpect, der hjælper private udlejere og ejendomsadministratorer med at gøre flyttesynet digitalt, så alle dokumenter, billeder og noter er samlet ét sted overskueligt, dokumenteret og papirløst.

https://mega.as/iospect/

Ulrik Falkenstrøm, COO, MEGATREND INVEST