Megatrends – Sundhed og Mad

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Tendenser indenfor sundhed og mad

I denne artikel kigger vi nærmere på sundhed og mad, og de tendenser vi ser på netop det område.

Aldrig har vi talt så meget om sundhed, som vi gør nu, og vi dyrker vores krop som vi ikke tidligere har set det. Det er blevet in at investere i sit helbred og dyrke motion, så fitness, sundhed og personlig hygiejne er højt prioriteret, og vi måler og vejer vores resultater. Samtidig har vi fået en større interesse for vores mentale velbefindende, og områder som meditation og yoga er populære som aldrig før.

Motion og sund mad hænger naturligt sammen. Vi er blevet mere selektive, kritiske, og vi interesserer os for alternative kostmuligheder og vælger gerne økologisk og bæredygtigt. Mange bruger også flere penge på de gode madvarer end tidligere, og interessen udmønter sig i, at vi bruger masser af tid på tilberedning og gerne viser resultatet frem.

Der er flere årsager til denne ændring. Vores arbejdsliv er for manges vedkommende blevet mindre fysisk krævende, og samtidig er vi blevet mere oplyste om nødvendigheden af motion for at sikre et sundt og langt liv. Tendenserne præger også den stadigt større gruppe af ældre, som ønsker en aktiv seniortilværelse. Vi lever længere, og det stiller krav om et sundt liv.

En anden årsag er, at mange i dag har en større mulighed for fleksibilitet i deres dagligdag. Vi har flere hjælpemidler i dagligdagen, og hvad arbejde angår har mange mulighed for at arbejde hjemme og på forskellige tidspunkter. Det giver mere effektiv tid og bedre mulighed for at få indpasset sunde rutiner.  Denne ændring er for så vidt ikke ny. Vi har set det komme over en årrække, men Corona perioden med mere tid til rådighed har måske især fået os til at overveje, hvordan vi bruger tiden. 

Sundhed

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 er et godt udgangspunkt for at danne sig et billede af sundheden i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet i foråret 2021, og er selvfølgelig derfor påvirket af Corona situationen. Du kan se hele rapporten her eller vælge den korte version.

På positivsiden viser rapporten, at vi lever længere, at der er færre, der ryger – især blandt de unge – og færre drikker mere end +5 genstande ad gangen. Til gengæld fremhæver rapporten også en række bekymrende resultater. Den mentale sundhed ser ud til at blive dårligere, ikke mindst blandt yngre. Der er også fortsat en stigning i gruppen af mennesker med svær overvægt, og andelen der lever op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet er lav.

 Sammenligner vi de unges alkoholforbrug med andre lande, er det stadig markant højere. Der er også en social ulighed i forhold til risikofaktorer, idet antallet af risikofaktorer er højere blandt dem, der er uden for arbejdsmarkedet eller har kortere uddannelser (Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2021)

Mad

Vores interesse for sund mad har åbnet vores øjne for nye muligheder, og det indebærer også dyrkningsmetoder, tilgængelighed og bæredygtighed. Der er forskellige grunde til, at folk vælger som de gør, men der bliver stadig flere vegetarer og endnu flere der fravælger kød – enten helt eller som fleksitarer, hvor de veksler imellem at spise kød og vegetarisk. En lang række restauranter har i dag et udbud af retter, der afspejler disse ønsker, og det er blevet helt almindeligt, at man kan vælge vegetarretter – noget som tidligere var forbeholdt særlige restauranter. Denne interesse for plantebaserede produkter afspejles nu heldigvis også i supermarkederne.

I januar introducerede Danish Crown eksempelvis en ny plantebaseret produktserie med otte produkter under navnet ”Den Grønne Slagter” med et udvalg af både færdigretter og enkelte komponenter til retter, og flere er uden tvivl på vej.

I andre dele af verden handler det helt grundlæggende om at skabe fødevaresikkerhed for millioner af mennesker og sikre, at de overlever. Iflg. FN´s rapport State of Food Security and Nutrition in the World 2021 estimeres, at imellem 720 og 811 millioner mennesker var underernærede og/eller sultede i 2020. Det er en stigning på 118 millioner mennesker i forhold til 2019.

Med en stor befolkningstilvækst er det vigtigt at tænke både innovativt og alternativt, hvis vi skal nå FN´s Verdensmål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Se FN´s State of Food rapport her    

En anden vigtig forudsætning for sundhed er adgang til rent drikkevand. Også vand og sanitet er defineret som ét af FN´s verdensmål, hvor der i Verdensmål 6 – rent vand og sanitet er sat mål for, at der inden 2030 skal opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle. Frisk vand fra hanen er måske nok en selvfølge i Danmark og en række andre lande, men mere end 1 milliard mennesker har i dag ikke sikker og stabil adgang til rent drikkevand.

Du kan læse mere om guidelines og adgang til rent drikkevand og sanitet på WHO´s hjemmeside.

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel.

Se FN´s World Water Development Report for 2022.

Innovation, udvikling og forretningsmuligheder

Vi ser indenfor sundhed og mad en lang række åbenlyse muligheder for at udvikle produkter og løsninger, der har potentiale til at vokse fremadrettet. På kostområdet har vi allerede set mange gode bud på nye grønne produkter og alternative og bæredygtige dyrkningsformer. Også alternativer til kød er nu på vej ind på markedet med bæredygtige og proteinholdige produkter baseret på insekter – eller hvad med tang, der er både bæredygtigt, sundt og tilgængeligt i næsten uendelige mængder.

Dataopsamling er også et godt bud på endnu flere forretningsmuligheder. Tænk blot på smartwatches og andre verabels, som du kender i dag – f.eks.datalocker. Her kan vi eksempelvis blive klogere på vores krop – hvordan vi bruger den, skåner den og udnytter den mest optimalt.

Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvilke innovative løsninger der hen over årene naturligt vil komme og blive en del af en sund/aktiv hverdag. Alt i alt ses et betydeligt forretningspotentiale i området.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside

Indenfor området sundhed og mad har MEGATREND INVEST følgende investeringsmuligheder:

 4Life Solutions

Genopfyldelig plastikbeholder der giver 4 l rent drikkevand på 4 timer baseret på solopvarmning. Unik løsning der tilbyder sikkert og billigt drikkevand til millioner af mennesker i fattige dele af verden, hvor der ikke er adgang til rent vand.

4Life Solutions

 Hey Planet

Bæredygtige fødevare alternativer baseret på insekter – og er medvirkende til at reducere CO2. I dag tilbyder de kødalternativet Mince samt lækre snacks, proteinbarer og knækbrød

Hey Planet

 

Ulrik Falkenstrøm, COO MEGATREND INVEST

Maj 2022