Megatrends – Industry 4.0.

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Denne gang ser vi nærmere på Industry 4.0. Alt kan efterhånden forbindes og er ofte cloud baseret. Vi ser cyber fysiske systemer og stadig mindre og kraftigere elektronik forsynet med sensorer med mulighed for at transmittere data trådløst. De mange nye muligheder åbner op for, at man kan agere hurtigere end nogensinde på markedets behov. Industry 4.0 omfatter bl.a. områder som 3D printing, nano engineering, smart factory og solution-as-a-service, som gør det muligt at tilbyde individuelle skræddersyede løsninger.

Baggrunden for Industry 4.0

En af de mest omfattende og skelsættende tendenser i dag er Industry 4.0. For de fleste er det blot et buzzword, men hvad er Industry 4.0 egentlig i en enkel version? For at forklare Industry 4.0 er man nødt til at gå tilbage og forstå Industry 1, 2 og 3.

Industry 1.0 fandt sted i sidste halvdel af 1700-tallet, hvor man begyndte at bevæge sig fra udpræget landbrug til etablering af de første fabrikker. Det blev muliggjort af bl.a. opfindelsen af dampmaskinen, den begyndende mekanisering og starten på produktion af jern, minedrift og anvendelsen af maskiner.

Ca. 100 år senere opstår Industry 2.0 med opfindelsen af elektricitet og større fabrikker med samlebånd og mulighed for masseproduktion. Opfindelsen af biler og af jernbanen gør det muligt at udveksle varer globalt, og vi ser den første urbanisering, hvor mange mennesker flytter fra land til by for at udnytte de nye muligheder.

I 1970´erne opstår Industry 3.0 med opfindelsen af computeren, netværk og automatisering og programmeringsmuligheder, som udvikler sig og ændrer verden radikalt med implementering af IT, brug af elektroniske devices og digitalisering på alle områder – i både kommunikation og i forbindelse med industriproduktion. 

Hvad er Industry 4.0

Begrebet eller konceptet Industry 4.0 opstår for ca. 10 år siden. Den fysiske og digitale verden begynder nu at blive koblet sammen, automatiseringsgraden bliver endnu højere, og personalisering og individualisering af produkter er blandt de nye tendenser. Store informationsmængder baseret på big data forbindes og udveksles intelligent imellem mennesker, processer og services m.m. Den teknologiske udvikling har nu ved hjælp af kunstig intelligens og digital sammenkobling gjort det muligt at koble den fysiske, digitale og biologiske verden sammen. Det påvirker både teknologi, industri og vores sociale adfærdsmønstre via en række nye muligheder.

Den traditionelle produktion og hidtidige praksis automatiseres nu bl.a. via smart technology, maskine-til-maskine kommunikation og internet of things (IoT). Det gør det muligt at automatisere i endnu højere grad, og mere intelligente opgaver overtages af maskiner uden menneskelig indblanding via brug af robotter og robotteknologi. Men allervigtigst er det, at Industry 4.0 er kendetegnet af en interconnectivity, der frem for alt forenkler og forbedrer vores tilværelse.

Industry 4.0 tager udgangspunkt i en række teknologier. Her er et par enkelte eksempler på nogle af dem med udgangspunkt i links til relevante artikler.

  • Internet of Things (IoT)
    • Her kan du læse mere om Internet of Things på Dansk Industris hjemmeside
  • 3D printing
    • Hvad er 3d printing. Læs mere her i artiklen på I-Scoops hjemmeside
  • Logistics 4.0 og optimering af forsyningskæder
    • På I-Scoops hjemmeside kan du få en uddybning af Logistics 4.0 og forsyningskæder

Eksempel på en af MEGA´s egne investeringscases

Vores investeringscase Caretag er et eksempel på avanceret robotteknologi. De tilbyder en komplet tracking løsning med RFID-tags, der sættes på hospitalsinstrumenter ved hjælp af en patenteret robot.

Læs mere om Caretag

Du kan se hele vores portefølje af investeringer indenfor de 9 megatrends på vores hjemmeside .

  

Ulrik Falkenstrøm, COO, MEGATREND INVEST, Oktober 2022