Megatrends – Urbanisering.

Forretning baseret på 9 megatrends. 

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Ca. halvdelen af verdens befolkning lever i dag i byer, og det forventes at stige til 68% i 2050 iflg. FN´s World Cities Report 2022. Der er en klar tendens til, at flere trækkes mod byerne, og det stiller helt nye krav til, hvordan vi lever og indretter os. De allerstørste stigninger ses i Asien, Afrika og Latinamerika, men tendensen er global.

Storbyer med mere end 10 millioner indbyggere kaldes megabyer. I 1950 var kun New York en megaby. I dag er der mere end 30 megabyer på verdensplan, og mange af megabyerne er placeret i udviklingslandene. Til eksempel har Asien 18 megabyer – og 16 hvis Japan vælges fra. 54% af Asiens bymæssige befolkning bor i byer på under 1 mil. Indbyggere, mens 16% bor i megabyer. (Kilde: FN´s World Cities Report 2022). Flere af megabyerne er endda så store, at de kunne betegnes som dobbelte megabyer. Der findes megabyer i blandt andet Kina, Japan, USA, Mexico, Indien og flere lande i Afrika. 

Ser vi på Danmark, bor der ifølge Danmarks statistik i 2022 1,35 mil. mennesker i hovedstadsområdet. Det svarer til, at ca. hver 4. dansker bor i hovedstadsområdet. Men vi flytter ikke bare til de helt store byer. Der er også en tendens til, at vi i højere grad flytter til nærmeste store by.

Urbaniseringen har selvfølgelig både fordele og ulemper, men uanset giver den anledning til store ændringer i vores samfund og måden vi lever på.

Se FN rapport om fremtiden i byerne (engelsk)

Infrastruktur

Mange arbejdspladser er i dag placeret i eller tæt på de større byer. Derfor er det også helt naturligt, at mange forsøger at vælge bolig i nærheden for at afkorte den daglige transport og spare tid. Udbredt og hyppig tilgængelighed af offentlig transport er vigtigt. Det samme er et veludbygget og omfattende netværk af cykelstier, så der er mulighed for at cykle eller gå sikkert.   

Og skulle man have fravalgt egen bil, er der mulighed for en delebil, som er en både billigere og mere bæredygtig løsning.

På trods af det pendler vi som aldrig før. Måske har de teknologiske muligheder med større fleksibilitet og delvis uafhængighed af arbejdssted medvirket til en nuancering af urbaniseringstendensen – i hvert fald når det gælder tilflytning til de største byer. Det kan gøre det attraktivt for nogle at flytte til byer lidt længere væk. Her er priserne på boliger generelt lavere og transportmulighederne er stadig gode, fordi vores infrastruktur i Danmark er velfungerende både i forhold til motorveje og offentlig transport.  Der er blevet ”kortere” imellem byerne, og der er da også i dag rigtig mange, der derfor i stedet vælger at pendle.  

Teknologi og smart cities

Både de store og mellemstore byer ændrer sig i hastigt tempo i disse år. Højhusbyggeriet breder sig, og nye bygninger og boligområder skyder i vejret for at imødekomme det store behov for boliger i takt med at flere ønsker at bo i byerne. Man kan diskutere fordele og ulemper ved at bo tæt og også ofte i mindre boliger, men der er også en række praktiske fordele, der sig udtryk i for eksempel mere effektivt energiforbrug og bedre muligheder for at isolere effektivt.

De såkaldte smart cities kobler byggeri og teknologi sammen. 3D mobility ser vi allerede i form af de omtalte byggerier i højden og underjordisk transport, parkering m.m. Corporate cities i form af mindre selvstændige enheder i byerne er en anden tendens, og der vil være brug for mere fleksible boliger, som kan ændres løbende i form af modulbyggeri, der gør det muligt at omstille boliger til forskellige målgrupper (unge og ældre) og til forskellige størrelser, alt efter behov.

Ønsket om at tilgodese menneskelige behov betyder flere rekreative områder og færre biler. I smart cities udnyttes de teknologiske muligheder til at forbinde og optimere infrastruktur, kommunikation, produktion og distribution. Byerne vil fremover være selvforsynende på en række områder og derfor også mindre sårbare overfor eventuelle politiske, tekniske og sociale kriser.

I de senere år der også eksperimenteret med at flytte dyrkning af visse landbrugsprodukter til byerne i form af vertikal dyrkning af f.eks. grøntsager. Der dyrkes i højden i etager inden døre, og det sparer store mængder landbrugsjord, reducerer transporttid og øger derfor tilgængeligheden.   

Nye forbrugertyper

Den store tilflytning til byerne betyder også, at der er opbygget en tiltagende magt og rigdom i byområderne. Mange unge forbliver i – eller flytter til byerne, og i Danmark ser vi, som i flere andre lande, at mange også vælger at flytte til byerne i deres senior tilværelse. Byerne tiltrækker især på grund af de mange let tilgængelige kulturelle og fritidsmæssige tilbud.

Det har givet anledning til en helt ny forbrugertype: Citysumers. Et udtryk der først blev introduceret af det amerikanske trendbureau Trendwatching.  Citisumers er kendetegnet ved, at de er tæt knyttet til bylivet. De bor og lever i byerne, og de bruger en del penge på både fritidsaktiviteter og fornøjelser – eksempelvis restaurantbesøg. De er karakteriseret ved at være ”connected” og meget åbne og villige til at prøve nyt. Til gengæld er de også krævende.

Urbaniseringens bagside

Urbaniseringen har mange fordele, men desværre også en bagside, som ikke er ny, men forstærkes af omfanget af tilflyttere især i udviklingslandene.

I de fattige lande vokser slumbyerne, og det er et særligt stort problem, fordi det er i de fattigste lande, at den største bymæssige befolkningstilvækst vil foregå i de kommende år. Det er her, at mange ser muligheder. Det er da også en kendsgerning, at der er større muligheder for både uddannelse og jobs, men hvor der i de rige lande, som tidligere nævnt, er mange fordele ved at bo i byerne, er situationen ofte en noget anden i de fattigste lande. De dårlige boligforhold giver nemlig anledning til sygdomme, dårlig hygiejne og i visse områder også øget kriminalitet.  

Der er derfor brug for effektive løsninger på blandt andet boligforhold, for at disse lande for alvor kan begynde at drage flere fordele af urbaniseringens muligheder.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer indenfor de 9 megatrends på vores hjemmeside.

Ulrik Falkenstrøm, COO, MEGATREND INVEST

September 2022