Ny rapport fra Rådet for Afkastforventninger.

Overblik aktivklasser – inkl. alternative investeringer.

Rådet for Afkastforventninger har netop udgivet en ny rapport, hvor de kommer med nogle bud på fremtidige afkast på tværs af aktivklasser. Rapporten anvendes af pensionsselskaber og banker til opstilling af investeringsprognoser, og er et godt udgangspunkt for et overblik over anbefalinger og muligheder lige nu.  Rådet fastlægger samfundsforventninger til afkast i tilgængelige aktivklasser henover de næste 10 år og er derfor et nyttigt værktøj for investorer.

Rapporten er især interessant, fordi den sammenligner de forskellige aktivklasser, der findes på det danske marked. Rapporten udkommer to gange om året og  angiver er et gennemsnit af 4 forskellige internationale forventninger til de globale finansmarkeder.  Baseret på den netop udkomne rapport, ser forventningerne sådan ud:

Forventede årlige afkast på 1-5 års og 1-10 års sigt:

Kilde: Rådet for afkastforventninger juni 2020

Spredning af investeringsporteføljen.

Når man skal sammensætte sin egen portefølje, er det som altid vigtigt at sprede sin risiko over flere af ovennævnte aktivklasser. De meget lave renter og de deraf lave afkastforventninger bør man overveje nøje, inden det besluttes, hvad der skal investeres i.

Aktier har vist et stort momentum og er kommet tilbage efter Covid-19 dykket i markederne, og nu ligger det på rekordniveau. Himmelflugten i aktier skyldes nu nok også mangel på alternativer på grund af det lave renteniveau. Det høje niveau i aktier skal man derfor følge nøje, for indvirkningerne fra corona kan stadig have en betydelig indflydelse på kommende regnskabsresultater.

Aktivklasser med højere risiko som EM aktier og private equity bør indgå i en diversificeret portefølje. Det er op til den enkelte investors risikovillighed at afgøre, hvor meget der kan investeres i disse aktivklasser.

Hvad vil være den optimale investering?

Jeg har i et tidligere indlæg skrevet om allokering til forskellige aktivklasser. Dengang konkluderede jeg, at en fordeling i de traditionelle aktivklasser til både aktier og obligationer bør udgøre 70-80% af ens portefølje.

Når det er sagt er det også min holdning og anbefaling, at både fast ejendom og private equity (unoterede aktier eller alternativ investeringer) bør indgå. Ejendomme har en meget lille korrelation til andre af de nævnte aktivklasser og er en langsigtet investering. Private equity har et potentielt højt afkast uden at være særligt korreleret med andre aktieprodukter. Den valgte fordeling vil naturligvis også påvirkes af alder, hvor man er med hensyn til investerbare midler , og hvor høj en risiko man ønsker at tage.

Megatrend Invest er et venture selskab, der investerer i bæredygtige selskaber indenfor specifikke megatrends. Vores udgangspunkt er alternative investeringer i form af unoterede aktier med henblik på investering i startups, hvor potentielle selskaber nøje udvælges på baggrund af en grundig due diligence. Vi mener, at de virksomheder som vi investerer i vil klare sig bedre end gennemsnittet baseret på aktivt medejerskab, og at vores forretning er målrettet bæredygtige investeringer indenfor specifikke megatrends med fremtidsperspektiv. Det at investere i unoterede aktier i bæredygtige iværksættervirksomheder, er det samme som at investere i de ideer, der skal sikre udviklingen af vores planet i mange år fremover.

Læs rapporten fra Rådet for Afkastforventninger her.