Porteføljeallokering

Nøglen til den optimale investering. Fordeling af dine investeringer med henblik på at sprede risikoen.

Hvad er porteføljeallokering?

Porteføljeallokering betyder bare fordeling af dine investeringer med henblik på at sprede risikoen. Hvordan du præcis fordeler, er der ingen facitliste til, for vi taler om fremtiden, og der er alle argumenter lige gode. Det er også det, der er så fascinerende ved investeringer. Der er så meget, der kan få indflydelse og gribe ind fremover – både politisk og samfundsmæssigt. Vi kan tage udgangspunkt i visse erfaringer, og forventninger, men ikke alt kan forudses – tænk bare på Covid19, som kom bag på de fleste.

Sådan gør du

Ikke desto mindre er der stadig nogle tips og ideer til, hvordan man kan få fordelt midlerne på en fornuftig måde baseret på nogle grundlæggende ideer og forslag.

En generel betragtning er, at man anbefaler en fordeling af kontanter, obligationer, aktier, fast ejendom og en eller anden form for alternativ investering. Vi argumenterer selvfølgelig i MEGA for, at man i forhold til alternativ investering vælger vækstvirksomheder og unoterede aktier, men det kan også være andet.

Budskabet er bare, at man sørger for at fordele sine investeringer og er opmærksom på, at det på ingen måde er statisk. Der sker hele tiden noget, der ændrer billedet, og det skal man være opmærksom på. Så grundlæggende skal man sørge for at have en plan for investering af sine midler. Jeg synes jo forarbejdet er vigtigt. At lave selve investeringen tager ikke ret lang tid og er ikke det store problem. Hvilket afkast leder du efter? Vil du have 100% eller 2% i forrentning? Er du risikovillig eller ej? Det er hovedelementerne i de overvejelser, man skal gøre sig.

Har man ikke erfaring med det, kan det anbefales, at man gør brug af en uvildig rådgiver for at diskutere, hvordan skal investeringen sammensættes i forhold til den økonomi, man har. Det er simpelthen så komplekst, og det er jo din opsparing, der er tale om. Den skulle gerne blive ved med at være der.

Typisk vil man kunne vælge nogle obligationer (med positiv rente). Dernæst aktier i nogle af de helt store virksomheder som f.eks. Novo eller Mærsk – dem der også er der i morgen. Herefter kan man vælge områder ud, som man er særligt optaget af. Det vil være noget af det, du følger med i og derfor også har en viden om. Så har man en helt naturlig interesse i at se på det. Men hovedparten skal bestå af kontanter, obligationer og aktier.

Især bæredygtige virksomheder har manges interesse i øjeblikket.  Det er jo dem, der skal bringe samfundet videre, så de spiller en meget vigtig rolle og skal også indgå som et vigtig parameter i overvejelserne om, hvilke virksomheder, man skal investere i.

Fordeling af porteføljen

Jeg vil anbefale, at 5-10% ligger i obligationer og kontanter. Det er sikkert, stabilt og bliver stående. Man skal selvfølgelig forsøge at begrænse den negative rente, så lige nu er det nok ikke statsobligationer. Men selvom man skal betale, kan det nu ofte stadig betale sig.

Hvad angår aktier, er de lige nu en selvopfyldende profeti. Vi har set aktier svinge fra den ene til den anden side, også i forbindelse med Coronaens start, men jeg vil stadig anbefale, at størstedelen lægges her, dvs. 50-60% i aktier. Mit bud er, at der stadig er luft i aktiemarkedet, og jeg kan godt forestille mig, at aktier i den nærmest tid kan stige 5-10 %. Der sættes høje rekorder på mange indekser i øjeblikket.

Det efterlader 20-25%. Her kan du vælge noget fast ejendom (10-15%) og så noget alternativt, hvor vi i MEGA anbefaler at investere i danske vækstvirksomheder. Det betyder, at man får andel i både billige og tidlige investeringer. Når de er en smule billigere, betyder det jo også, at risikoen er større. Her er det, som tidligere nævnt, vigtigt at søge information og vejledning, så man har et grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

Med en sådan sammensætning har man noget i noterede papirer, der kan omsættes straks og andet i f.eks. unoterede aktier, som er meget værdistabilt, men mere langsigtet. Dog er det vigtigt igen at understrege, at det er meget forskelligt fra den ene til den anden, hvad der er det rigtige valg.

Risikovillighed

Er alternative investeringer for alle? Nej, ikke nødvendigvis. Hvis risikovilligheden er meget lav, skal man måske vælge noget mindre risikabelt. Men i forhold til de investorer, der opererer med store midler og har en høj risikovillighed, kan det også give mening at bruge en endnu højere andel på alternativ investering

Anbefalingerne her er dog primært for mindre investorer, og det er jo i øvrigt også her, at investeringsforeninger har sin berettigelse, hvis man ikke har tid til det selv. Man kan så via investeringsforeningerne vælge obligationer, aktier og lidt fast ejendom. Det er en udmærket portefølje, og man kan jo altid løbende justere, når man ser, hvordan investeringselementerne udvikler sig.

Jeg synes man skal se det som et regneark, hvor man hele tiden kan flytte rundt på indholdet. Det er jo sådan set også på den måde, de professionelle griber det an. De laver scenarier og fremskrivninger for at se påvirkningen af porteføljen, når de enkelte elementer ændrer sig.

Hvis man er 25 og begynder at spare op til sin pension, er investeringshorisonten lang i modsætning til, hvis man er 60 og måske skal spare op til pension og bruge dem om få år. Det påvirker i høj grad også risikoviljen.

Inflationens indvirkning på din investering

Vi har jo i mange år haft lavinflation, og der har derfor ikke været talt så meget om inflationssvingninger. I forbindelse med alle vores lukninger i det sidste års tid, og det der er sket i relation til Covid og hændelser som blokering i Suez og lukninger i Kinas havne, er der kommet lidt uro i logistikkæden med hensyn til transport af varer til USA og Europa. Det har skabt en vis grad af inflation.

Priserne på containertransport er steget kraftigt. Det vil virksomhederne ikke betale, og så bliver det jo lagt over på forbrugerne, og dermed får vi prisstigninger. Vi har set ret pæne inflationstal både i Europa og USA. Diskussionen er så, om det er vedvarende eller forbigående. Jeg hælder mest til den holdning, at det er forbigående, så jeg ville ikke gå ”i negativ” lige nu, og heller ikke være nervøs for at købe aktier på nuværende tidspunkt. Der er ingen grund til at se inflationsspøgelser. Jeg tror stadig, der er lidt luft, og at vi kan forvente at se stigninger på aktier langt inde i 2022, fordi renterne fortsat vil forblive lave.

Mere information om alternativ investering

Er du interesseret i alternative investeringer, er der mange muligheder – fra kryptovalutaer til råvarer, unoterede aktier eller ejendomme. Det er stort spektrum. Men igen er det meget interessebaseret, og afhængig af, hvad du har indsigt i og interesse for. Kontakt os for mere information på tlf. 30511042 eller sr@mega.as.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST

www.mega.as