Nyt samarbejde om bestyrelser og vækstvirksomheder.

Pressemeddelelse  4. november 2021.

Nyt samarbejde om bestyrelser og vækstvirksomheder.

Megatrend Invest og BoardPartner indgår aktivt samarbejde, der skal fremme professionaliseringen og kvaliteten af bestyrelserne i bæredygtige iværksætter- og vækstvirksomheder og sikre solide afkast til investorerne.

Megatrend Invest deltager aktivt i bestyrelserne i selskabets investeringscases og har derfor løbende behov for nye bestyrelsesmedlemmer. Boardpartner kan bidrage både med afklaring af kompetencebehovet og med professionelle bestyrelsesmedlemmer.

De sammenfaldende interesser gælder dels de virksomheder i Megatrends portefølje, som står foran et gearskifte i udviklingen eller strategiske udfordringer, og derfor skal tilføres målrettede bestyrelseskompetencer. Dels de potentielle investeringscases, hvor ledelseskvaliteten skal vurderes og efterfølgende sikres.

”Vi ser en meget stor fordel i at have en partner, vi kan ringe til, der hurtigt kan træde til med kompetente bestyrelsesmedlemmer. Vi investerer i virksomheder, der udvikler sig hurtigt, og hvad enten de vækster voldsomt eller skal ind på rette spor, er det vigtigt at få afdækket, hvad der skal til for at lykkes. Forretningsmæssigt, kompetencemæssigt og personligt,” siger Steen Egsdal, CEO i Megatrend Invest.

Ved Megatrends sonderinger i investeringscases vil BoardPartner kunne evaluere kvaliteten af virksomhedens ledelse og bestyrelse og klarlægge eventuelle behov for indsættelse af nye kvalifikationer.

”Vi kan tage ud og kigge på det hold, der leder virksomheden og se, hvilke udfordringer der er lige nu. Hvor ligger der knaster, og hvor er der noget, der skal afklares.  Tilsvarende kan vi sikre kompetenceafklaring i de eksisterende cases, alt efter de skiftende behov på forretningsrejsen. Har vi ikke blandt vores egne partnere de rette kompetencer til bestyrelsen, kender vi andre, der har,” siger Klaus Bach Thomsen, bestyrelsesformand i BoardPartner.

For en relativ nystartet virksomhed som Megatrend er det naturligvis en gevinst ikke at skulle ud i de lidt omfattende rekrutteringsprocesser af bestyrelsesmedlemmer på sædvanlig vis. BoardPartners erfarne medlemmer vil kunne levere professionalismen.

Begge parter har et tæt samarbejde med Vækstfonden.

Kontakt:             

Steen Egsdal, CEO Megatrend Invest             Klaus Bach Thomsen, bestyrelsesformand BoardPartner

53 73 53 32                                                           20 81 09 90

se@mega.as                                                        klaus.bach.thomsen@hotmail.com

BoardPartner er et netværk af dedikerede, erfarne bestyrelsesmedlemmer, der arbejder målrettet for at udvikle og vækste de virksomheder, som partnerne tilknyttes som bestyrelsesmedlemmer.

BoardPartner hjælper med etablering og evaluering af bestyrelser, og faciliterer kompetent rekruttering der sikrer, at virksomheden får netop de kompetencer, der matcher dens potentiale.

boardpartner.dk

Megatrend Invest investerer i bæredygtige danske iværksætter- og vækstvirksomheder inden for globale mega trends. Via risikospredning sikrer Megatrend et solidt afkast for investorerne.

Megatrend drives af erfarende investorer, med solid viden om kapitalfremskaffelse, ledelse af organisationer og massivt indblik i iværksætteri.

På vegne af investorerne deltager Megatrend aktivt i bestyrelsesarbejdet og følger derfor investeringscasen tæt.

mega.as