Sådan udvælger MEGA sine investeringsselskaber.

Hvad skal man især være opmærksom på i forbindelse med udvælgelse af investeringer.

Sådan udvælger MEGA sine investeringsselskaber.

Hvad skal man især være opmærksom på  i forbindelse med udvælgelse af investeringer.

Selvom der næppe findes en fast opskrift, så er der en række vigtige punkter, som MEGA på baggrund af mange års erfaring lægger særligt vægt på. Det er innovation, kundepotentiale, team og økonomi. Derudover arbejder MEGA med en 17 pkt. investeringsproces, men i det følgende har vi valgt at kigge lidt nærmere på de 4 områder.

I MEGATREND INVEST ligger det i firmaets DNA, at der er tale om innovative virksomheder. Vi investerer nemlig kun i startup og vækstvirksomheder inden for eksisterende megatrends og så stiller vi krav om bæredygtighed. Vores investeringer skal skabe et positivt aftryk på klima og ressourcer. Det betyder, at vi altid retter blikket mod innovative løsninger og forretningsmodeller, der både er bæredygtige og bevæger sig inden for vores 9 særligt udvalgte megatrends. Man kan sige, at det er fundamentet for vores forretning og vores udvælgelse, men der skal dog andet og mere til, for at man kvalificerer som investeringsselskab.

Kundepotentiale med skaleringsmuligheder

Intet produkt, service eller forretningsmodel giver mening, hvis der ikke er et tydeligt og veldokumenteret kundepotentiale. Når vi udvælger vores investeringsselskaber, er det derfor helt afgørende, at firmaet har gjort et stort forarbejde i form af grundige analyser af det totale marked for ydelsen eller produktet. Det gælder også potentielle muligheder i udlandet, så det er muligt at få et overblik over eventuelle skaleringsmuligheder.

Vi er nødt til at tænke langsigtet og forventer også, at dem vi investerer i har de lange briller på. De skal med andre ord have styr på deres grundkilder og deres beslutninger skal være datadrevne. Er det markedet uden for Danmark, der især fokuseres på, er det naturligvis vigtigt også at have en vis international erfaring. Det er nødvendigt, at man kan vise os et realistisk marked med et veldokumenteret potentiale for, hvor stor en andel af markedet, man vil kunne opnå – også selvom det ligger et stykke frem i tiden. Det er med andre ord muligheden for markedsandele, der er vigtig, og så er det ikke så afgørende, hvilke lande og geografiske områder, man ser potentialet i.

Det rette team og kompetencer er vigtigt

Vi ser altid på team´et, og hvor de befinder sig lige nu. Der skal frem for alt være proof of concept. Det betyder, at der skal være potentielle aftagere/kunder, og selvom en demo kan være ganske nyttig, er det ikke nok

Hvad er det så vi kigger på i teamet? Ja, vi ser på, hvilke kompetencer der er til stede i selskabet, og også hvordan de enkelte spiller sammen. En succes kræver, at hele teamet er med, og det er vigtigt med en kommerciel tilgang til hele forretningen. Alle kompetencer er vigtige, men efter vores opfattelse drives en virksomhed altid overordnet med henblik på salg.

Nogle har særlig fokus på udvikling – andre firmaer har særlig fokus på salg. For at de enkelte kompetencer i firmaet komplementerer hinanden så godt som muligt, er det vigtigt med nogen, som har den overordnede ledelse og overblik – ellers kører det meget hurtigt på bagsmækken.

I små virksomheder har man ofte rigtig mange småopgaver. Få ansatte skal nemlig dække både de små og store daglige opgaver, der helt naturligt findes i ethvert firma. I større firmaer har man derimod mulighed for at uddelegere meget af det, der i småfirmaer ofte typisk tager megen fokus fra det væsentlige. Det er ikke sådan man vækster. Det er derfor vigtigt på et tidligt tidspunkt at sikre, at man får outsourcet hensigtsmæssigt for at undgå at drukne i arbejde. Man skal slippe kontrollen og bruge tid på det, man er bedst til, og her er det vigtigt, at man ved præcis, hvad der er ens spidskompetencer. Det er næsten altid identisk med det, man brænder mest for, og begejstring og succes hænger nøje sammen.

De vigtigste kompetencer i alle mindre startup og vækstfirmaer, og vel i virkeligheden i alle firmaer, er administration, økonomi, marketing/salg og udvikling. For at sikre at disse er repræsenteret i vores investeringer, sørger vi for at teste hele teamet. De fleste startup-virksomheder er unge på enhver måde, og derfor er det også især de personlige forcer og kompetencer der skal testes.  Man skal kunne lytte og tage imod input – være nysgerrig og turde blive udfordret og se en sag fra andre vinkler. Det er sikkert vigtigt i alle jobs og i de fleste virksomheder, men det har en særlig betydning, når man er en ung virksomhed i opstartsfasen.

Den rette bestyrelse og kompetencer er også vigtigt

Mange starter op med en ”tantebestyrelse” som det allerførste. D.v.s. en bestyrelse bestående af de nærmeste som f.eks. familie eller venner. Nogle af dem er måske også identiske med dem, der har hjulpet med den første finansiering. Men en bestyrelse bestående af investorer kan vise sig at være en ulempe, for i sagens natur har de ofte et snævert formål med bestyrelsesposten. I en bestyrelse er det ligesom i selve virksomheden vigtigt, at man har medlemmer, som kan hjælpe med nogle af de forskellige specifikke områder – altså besidder kompetencer, hvor de kan hjælpe virksomheden, og det gælder især på de områder, hvor virksomheden eventuelt er svag.

I bestyrelsen skal der være god kemi, for man skal arbejde tæt sammen. Bestyrelsen skal også helst være mangfoldig og alsidigt sammensat både i forhold til køn, alder og evt. geografi. Det giver den største alsidighed, og det, man er med til at signalere via bestyrelsen, skaber nogle rammer og en kultur, der skinner igennem i det, man møder markedet med. Bliver det for ensartet og ikke bredt nok, bliver det meget nemt opfattet negativt af markedet.

Ofte er det ejeren der sidder i bestyrelse. Egentlig er det fint nok, men ikke altid nødvendigvis en fordel. Har man en ren ejer-ledet bestyrelse, risikerer man hurtigt at komme til at mangle input udefra, og det giver udfordringer og kan blokere for innovationen. Konsekvensen kan være, at man nogle gange træffer de forkerte beslutninger.

I MEGA stiller vi krav om at have en bestyrelsespost ude i de enkelte selskaber. Det gør vi for at styrke bestyrelserne, og her bruger vi professionelle organisationer til at sikre de bedste bestyrelsesmedlemmer. Vores egen bestyrelsespost har selvfølgelig til formål at bidrage til forretningsmæssigt at hjælpe med at udvikle virksomheden, men vi fungerer også som investorernes vagthund. Vi er der for at holde styr på, at det der sker, også bliver effektueret. Det er jo MEGA´s mål at få solgt en virksomhed. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til det, og derfor skal vi også forme/skabe rammerne for, at den er så attraktiv som muligt.

Økonomi

På økonomiområdet er det vigtig med en afdækning af de præcise kapitalkrav og ønsker for at realisere sin forretning. Også her er det vigtigt at have de lange briller på, for det duer ikke at investere ind og se, at alle pengene er brændt af i løbet af de første 6 måneder. Når vi investerer ind i en virksomhed, skal vi vide, om der er behov for at rejse penge en eller flere gang, så vi har mulighed for at være proaktive. Kapitalgrundlaget skal også være stort nok til at drive virksomheden. Ellers bliver der brugt alt for meget tid på fundraising og alt for lidt på udvikling af selve forretningen.

Sådan arbejder MEGA med de udvalgte virksomheder

I MEGA har vi vores kompetencer inden for det investeringsmæssige og ikke inden for den enkelte investeringsvirksomheds fagspecifikke områder. Det overlader vi til virksomheden og eksterne rådgivere og specialister. MEGA arbejder proaktivt med firmaerne i hele investeringsperioden, og det vi især kan tilbyde, er vores omfattende netværk, evt. at indgå i advisory boards og at assistere i forbindelse med soft funding og rådgivning.

 

Ulrik Falkenstrøm, Vicepresident & COO

September 2021