Soft funding og traditionel investering

Både iværksættervirksomheder og etablerede selskaber kan med fordel søge om soft funding for at få tilstrækkelig likviditet til nye innovationsprojekter og ideer. Heldigvis er der inden for visse rammer gode muligheder for at få bevilget midler. Det har stor betydning for små vækstvirksomheder, for det kan være den døråbner, de har brug for på vejen til den videre traditionelle finansiering.

Af Søren Rytoft, CSO MEGATREND INVEST

Hvad er soft funding?

Soft funding er en betegnelse for midler, der gives som tilskud til at igangsætte en start-up eller til nye projekter i en etableret vækstvirksomhed. Uanset hvilken type der bevilges, er der naturligvis en række krav til den virksomhed, der ansøger og som regel er et af kravene direkte relateret til størrelsen af egenkapitalen. At søge om denne type funding ses ofte som det første step i finansieringsprocessen, og følges herefter op af en mere traditionel investering.

Mulighederne er mange og når der ansøges, er det ofte en kombination af f.eks. statslige tilskud, fonde, crowdfunding og EU-midler.

Fælles for dem alle er, at midlerne ikke skal betales tilbage, men det betyder også at der stilles krav om, at pengene anvendes efter en godkendt plan for det, der søges midler til. Det kan f.eks. være, at formålet er at bruge dem til udviklingsaktiviteter. Det kan også være test af prototyper eller innovative løsninger på kendte problemer. Mulighederne er mange.

Fordele

Fordelen for en tidlig vækstvirksomhed er, at soft funding kan være med til at skaffe en form for proof of concept af deres ide eller service, uden at virksomheden behøver at afgive aktier i selskabet eller at stifte gæld. Det betyder, at den institution, der bevilger en soft funding til et givet projekt, ikke forventer noget økonomisk til gengæld – ingen krav om return on investment. Ydermere bevirker en tildeling af soft funding, at ens virksomhed får et vigtigt kvalitetsstempel, der kan anvendes i senere finansieringsrunder overfor business angels og venture selskaber. Soft funding bevillingen fungerer ganske enkelt som en blåstempling af virksomheden i forhold til yderligere investering, fordi den er med til at give en accept af, at produktet eller servicen har en fremtid.

Vejen til soft funding

I Danmark er der et bredt felt af statslige institutioner og private fonde, hvor man kan ansøge om midler. Normalt er processen meget struktureret, og derfor er der, som tidligere nævnt en række krav om, at man som minimum skal beskrive det innovative i servicen eller produktet, opstille et budget med passende milestones samt beskrive virksomheden og teamet nøje.

Nogle af de mest toneangivende danske soft funding formidlere er:

Listen er langt fra udtømmende. Mulighederne er nemlig mange, og der findes programmer, som går meget specifikt på ideens beskaffenhed. Som eksempel kan nævnes innovationsfonde, der medfinansierer investeringer i netop innovative nye produkter. Her kigger man af indlysende grunde særligt på projekter, der omhandler vedvarende energi, energibesparelser og ressourceeffektivitet. Det gode ved en sådan specialisering er, at man som virksomhed kan fokusere på nogle få programmer, der ligger indenfor lige netop det, man udvikler.  

EU har også en lang række programmer, hvor man som virksomhed kan søge om støtte til udvikling af forskellige projekter. Igen er programmerne specifikke med hensyn til, hvad pengene skal anvendes til.

Det overordnede støtteprogram for innovationsvirksomheder hedder Horizon Europe. Programmet har et budget på EUR 85 milliarder for perioden 2021 – 2027. Der er dog mange underprogrammer under Horizon Europe, og de oftest anvendte er:

  • EIC Accelerator for meget tidlige ideer og projekter
  • EIF – European Investment Fund
  • EUDP – Energiteknologi (Dansk baseret afdeling)

Soft funding og traditionel investering

Der er som tidligere nævnt mange fordele ved soft funding for innovationsvirksomheder – ikke mindst fordi midlerne ikke skal tilbagebetales, men også fordi man ikke er forpligtet til at afgive nogen aktier som modydelse. Det kan være vigtigt på dette tidspunkt i virksomheden udvikling. Det kan nemlig være vanskeligt for en iværksættervirksomhed at gå i banken og bede om en kredit, når man endnu ikke har et historisk materiale eller endda et produkt eller service. Det vigtigste på det tidspunkt er teamet og en kort periode til skalering.

Soft funding kan være døråbneren og blåstemplingen til yderligere finansiering, som stort set alle brug for. Det er her den traditionelle investering f.eks. venture kapital kommer i spil, uanset hvilken form man nu vælger.

Hos MEGATREND INVEST hjælper vi dig med denne yderligere investering, men vi bidrager også gerne med professionel hjælp og facilitering i forbindelse med ansøgning om soft funding, hvis man ikke selv har erfaringen. Ræk ud til os her.

Eksempler på vores investeringer.