MEGATREND INVEST
de 9 megatrends.

Om MEGATREND INVEST

Om MEGATREND INVEST

MEGATREND INVEST driver forretning med særlig fokus på iværksætter- og vækstvirksomheder indenfor eksisterende mega trends i verden.  Disse trends afspejler en række væsentlige overordnede tendenser i samfundet, der efter vores vurdering vil have langsigtet betydning og præge samfundets udvikling fremover samtidig med, at de repræsenterer gode investeringsmuligheder.

Den globale verden og digitale udvikling har ændret vores måde at leve og arbejde på, og udviklingen af nye produkter og muligheder er større end nogensinde. Det gør sig gældende indenfor alle de områder, vi har beskrevet. De valgte trends er vores bud på de mest interessante tendenser, og vi har sammenfattet 9 primære områder, der hver især dækker en række emner:

 1. Kunstig intelligens og virtualisering
 2. Industry 4.0
 3. Sundhed og Mad
 4. IT Teknologi
 5. Digital kommunikation
 6. Big data
 7. Bæredygtighed
 8. Urbanisering
 9. Bioteknologi og medicin

 1. Kunstig intelligens og virtualisering

Teknologien bliver mere og mere avanceret og de mange muligheder indenfor kunstig intelligens gør, at man i dag kan udføre en række opgaver uden menneskelig indblanding. Vi kommunikerer med chatbots, er godt på vej med selvkørende biler og selv komplekse problemstillinger og måske endda krav om noget så menneskeligt som empati er ikke længere en forhindring for at anvende teknologien som erstatning for mennesker. Kognitiv computing, sansesimulering og forskellige former for virtuelle muligheder er en realitet, og alt tyder på, at vi kun har set begyndelsen til en udvikling, vi ikke troede mulig for få år siden. 

 1. Industry 4.0

Cyber fysiske systemer og stadig mindre og kraftigere elektronik forsynet med sensorer med mulighed for at transmittere data trådløst. Alt kan forbindes og er ofte cloud baseret. De mange nye muligheder gør det muligt at agere hurtigere end nogensinde på markedets behov. Industry 4.0 omfatter bl.a. områder som 3D printing, nano engineering, smart factory og solution-as-a-service, som gør det muligt at tilbyde individuelle skræddersyede løsninger

 1. Sundhed og mad

Vi dyrker vores krop som aldrig før. Fitness, sundhed og personlig hygiejne står højt på prioriteringslisten, og vi måler og vejer vores resultater.  Samtidig har vi fået en større interesse for vores mentale velbefindende og mindfulness, meditation og yoga er populært som aldrig før. Vi vil have sund mad. Vi er selektive, kritiske og interesserer os for alternative kostmuligheder. Interessen udmønter sig i, at vi bruger tid på tilberedning og viser resultatet frem. Tendenserne præger også den stadigt større gruppe af ældre, som ønsker en aktiv seniortilværelse.

 1. IT Teknologi

De digitale værktøjer og muligheder for at tracke produkter i hele forsyningskæden giver, sammen med åbenhed omkring priser, et transparent marked og store muligheder. Samtidig vokser informationsmængden, og alt distribueres og deles hurtigt via sociale netværk. Det kan gøre det svært at skelne mellem sande og usande informationer. Samtidig har det gjort os mere skeptiske overfor det, vi modtager og dermed skabt en øget interesse og behov for at beskytte data. Begrænset centralisering af data kan være løsningen, og sikkerhed omkring personlige oplysninger ses bl.a. i forbindelse med indførelsen af GDPR regler. Det har også ført til en særlig interesse for at kryptere og blockchain-decentralisere data. På online markedspladsen ser vi digitalt krypteret valuta i form af f.eks. bitcoins, som ikke kræver nogen central administration og derfor vinder indpas som betalingsform.

 1. Digital kommunikation

Online mulighederne har åbnet op for en helt ny måde at kommunikere på. Vi anvender visuelle symboler og korte udtryk, som forstås af alle. Crowd action er blevet udbredt og dermed også områder som crowd funding, idé generering og globale projekter online.

Annoncering er dialogbaseret og brugertilpasset og vi bytter vores data for neutralt informationsmateriale og viden, som nu hedder content, og i sidste ende tjener et marketingformål. Vi benytter location-based services i markedsføringen ved at tracke via GPS, Wifi og Bluetooth, og vi skaber opmærksomhed igennem story telling og brugen af influencers.

Internet of Things (IoT) gør det muligt at forbinde fysiske objekter digitalt, og den nye 5G standard vil skabe endnu flere muligheder på det område – ikke mindst i forhold til f.eks. førerløse biler og smart homes – interface imellem mennesker og tekniske user interfaces ved hjælp af multitouch, stemmegenkendelse m.m.

 1. Big Data

Big data er blevet grundlaget for at drive forretning. Mængden af data vokser hurtigt og eksponentielt. Vi connecter wireless og med hinanden, og inden længe vil 5G standarden, og dermed muligheden for højere transmissionshastighed, bevirke, at data størrelse ikke længere er en begrænsning. Igennem vores online tilstedeværelse efterlader vi hele tiden spor, som åbner op for brug af smart data, og giver mulighed for analyse af data og målretning. Beslutningstagere lægger derfor ikke overraskende stadig større vægt på databaseret viden, og udnyttelsen af data må forventes at blive endnu bedre med de super kraftige quantum computers. Data transmitteres også i stigende grad via lys (LI-FI), magnetfelter og lyd.

Andre tendenser er outsourcing og brug af cloud baseret computing samt brugen af open data. Store mængder data giver sommetider anledning til potentiel cyber kriminalitet. Konsekvenserne kan være store, og derfor er Cyber security også af helt afgørende betydning.

 1. Bæredygtighed

Bæredygtighed og etik får stadigt større betydning. Det påvirker økonomien, energiområdet, produktionen, landbruget og hele leverandørkæden. At passe på ressourcerne og reducere udledning af CO2 har fået høj prioritet. Nogle af kerneområderne er cleantech og grøn energi gennem f.eks. brug af vind, vand og solpaneler som alternativ til fossile brændstoffer. Et andet er bæredygtigt byggeri, der udgør en af de allerstørste besparelsesmuligheder for miljøet.

Klimaændringerne påvirker også vores landbrug og i takt med øget urbaniseringen, giver det anledning til at se på mulighederne for vertikalt landbrug.

Millioner af tons affald produceres dagligt og det forventes af blive fordoblet indenfor få år. Cirkulær økonomi er baseret på inspiration fra naturens genanvendelse og praktiseres nu med henblik på at genbruge og genanvende mest muligt og producere mindst muligt affald. Det gavner ikke kun miljøet, men giver også besparelser ved indkøb af nye materialer. I dagligdagen er der en stigende opmærksomhed omkring madspild, som løses ved f.eks. tilbud om køb af restmad fra restauranter og for forbrugernes vedkommende et mere selektivt indkøb og udvælgelse af fødevarer samt højere udnyttelsesgrad.

 1. Urbanisering

Halvdelen af verdens befolkning lever i dag I byer og I 2050 forventes det at være steget til 75%. Den største stigning er i Asien, Afrika og Latinamerika. Det stiller helt nye krav til, hvordan vi lever.

3D mobility ser vi allerede i form af byggeri i højden og underjordisk transport, parkering m.m. Corporate cities i form af mindre selvstændige enheder i byerne er en anden tendens, og der vil være brug for mere fleksible boliger, som kan ændres løbende. Behovet for at tilgodese menneskelige behov betyder flere rekreative områder og færre biler. I smart cities udnyttes de teknologiske muligheder til at forbinde og optimere infrastruktur, kommunikation, produktion og distribution. Byerne vil fremover være selvforsynende på en række områder og derfor mindre sårbare overfor eventuelle politiske, tekniske og sociale kriser.

 1. Bioteknologi og medicin

I fremtiden vil det måske være muligt at se kroppen som et byggesæt, hvor man kan ombygge og i endnu højere grad udskifte enkelte dele efter behov. De mest fremtrædende og aktuelle tendenser lige nu er dog:

Bioengineering overfører metoderne fra engineering og IT til organisk materiale. Det er for eksempel muligt at bruge DNA som digital databærer, ligesom 3D printing metoder kan bruges til at producere helt nye organer. Tilsvarende bruges naturen til at udvikle nye bioniske produkter og teknologier til digital data. Mulighederne for modificering af arvemasse er også blevet aktuelt med den nye CRISPR metode. Det giver mange muligheder, men åbner også op for en række etiske spørgsmål.

Vi vil veje og måle alt. Wearable technologies er derfor blevet udbredt på rekordtid. Det dækker over tøj, sko og andet udstyr, der forsynet med mikrochip, foretager digitale målinger. Det kan være armbånd med computer chips, sko o.l., der med avancerede sensorer måler vores ydeevne. Integrerede computerchips bliver mindre og mindre og er ofte forbundet til smartphones