Unoterede aktier – et supplement til noterede aktier

Af Søren Rytoft, CSO i MEGATREND INVEST, juni 2021.

Den brede investeringsportefølje

En bred investeringsportefølje giver investor den bedste mulighed for at reducere den overordnede risiko på hele porteføljen. Generelt sagt vil en portefølje indeholde obligationer, børsnoterede aktier, lidt kontanter og sikkert noget fast ejendom. Derudover findes der et stort udvalg af andre muligheder som f.eks. unoterede aktier, kryptovalutaer og derivater, der alle er gode alternativer alt efter interesse og risikovillighed.

I denne artikel vil jeg lave en sammenligning af investering i børsnoterede papirer og unoterede aktier. Hvad er den reelle forskel, og hvilke overvejelser skal man gøre sig?

Tidshorisonten

Det mest indlysende er, at man kan købe og sælge aktier, når de er noteret på en børs. Det kan man ikke med unoterede aktier, bl.a. fordi man her som oftest i denne del af investeringsporteføljen har en noget mere langsigtet investeringshorisont. Det er derfor vanskeligere at skifte mening med de unoterede selskaber, da der ofte er tale om en 5-8 års horisont på disse investeringer.

Prisen på unoterede aktier

Der kan argumenteres for, at unoterede aktier ofte kan købes billigere end de noterede. Det er for det meste sandt, da unoterede aktier som regel findes i mindre iværksætter- og vækstvirksomheder. Jo mindre færdigudviklet produktet eller servicen er, jo større er risikoen, og en større risiko vil som regel medføre en lavere pris. Jeg hører ofte købere af unoterede aktier sige, at der er en stor glæde og motivation ved at se, at produktet eller servicen udvikler sig frem mod de første salg og en skalering, der gør, at virksomheden eventuel bliver børsnoteret. Det er jeg helt enig i, og det er det, vores investorer ofte fremhæver. At have været med tidligt i et selskab og følge det hele vejen skaber både stolthed og er et godt emne at tale om over middagsbordet med gode venner, der har samme interesse.

Information og transparens

Jeg vil argumentere for, at initial information og den løbende opdatering af investorer ofte er bedre ved køb af unoterede aktier. Hos MEGATREND INVEST udfører vi et omfattende due diligence arbejde som lægges frem til potentielle investorer. Derudover følger en løbende månedlig opdatering, der svarer til at kigge os over skuldrene med hensyn til referater fra bestyrelsesmøder, produktudviklinger og den generelle finansielle fremdrift. Det skaber stor transparens og tryghed i investeringsperioden.

Læs mere om investeringsprocessen hos os.

Selvfølgelig kommer der også analyser af børsnoterede aktier, men de er ofte vanskelige at få fat i for private investorer. Det historiske regnskabsmateriale for vækstvirksomheder er i sagens natur ofte begrænset. Det vil derfor sige, at det ofte er teamet bag virksomheden, ideen, skalerbarheden og patentrettighederne, der er i særlig fokus ved udvælgelsen af den rette virksomhed. Børsnoterede virksomheder derimod, kan ofte vise både 5 og 10 års regnskabstal og har også nøgletal, man kan sammenligne med andre tilsvarende virksomheder fra samme branche.

Minimumsinvestering og udbytte

Unoterede aktier har en højere minimumsinvestering end børsnoterede papirer. Det betyder at investors krav til due diligence skal være ekstra grundig og skarp, inden man foretager en stor investering. I investeringsperioden får man sjældent et udbytte af sin investering. Det er derimod ved frasalg af investeringen, at den store gevinst venter. Hos MEGATREND INVEST har vi en maksimal ejerskabsperiode på 8 år. Det er den tid, som vi mener, det tager at bringe en virksomhed frem til deres næste udviklingsskridt, som for eksempel kunne være en børsnotering på Nasdaq First North eller andre. Der er således særdeles gode muligheder for at opnå et højt og ofte højere udbytte af sin investering i unoterede aktier, men udbyttet kommer blot senere i forløbet. Det er vigtigt at tage det med i overvejelserne og betragtningerne i forhold til den samlede portefølje.

Fordele og ulemper

Der er fordele og ulemper ved alle investeringer. Når alt kommer til alt, er det en investering i fremtiden. Ofte ønsker jeg mig en krystalkugle, så jeg kunne se et par år ind i fremtiden. Derfor er det så meget desto vigtigere, at unoterede aktier er i hænderne på kompetente og erfarne mennesker, der kan supplere med viden, rådgivning og indsigt på både det finansielle område og i forhold til opstart af virksomheder med investeringspotentiale. Det er med til at gøre investeringer i unoterede papirer interessante som et supplement til andre investeringer i investeringsporteføljen.