Update MTI Caretag Invest A/S – kapitaludvidelse 

Update.

Kapitaludvidelse

Kapitaludvidelsen i MTI Caretag Invest A/S blev gennemført ultimo august, hvor alle eksisterende investorer deltog. Tegningen på den sidste del er i fuld gang, og det er en fornøjelse at se, at der allerede er kommet flere nye investorer. Runden er dog ikke fuldtegnet endnu, men er rigtig godt på vej. Selskabet har fået tilført 3,6 Mio kr og forventes samlet at få tilført ca. 7,5 Mio kr. til den videre udvikling og styrkelse af salget.

Ny lovgivning er på plads

2021 blev året, hvor flere store begivenheder faldt på plads for Caretag. Selskabet leverer en løsning for sporbarhed af kirurgiske instrumenter til bl.a. sygehuse og sterilcentraler, og det er nu blevet lovpligtigt. Den nye EU-forordning trådte endeligt i kraft 26. maj 2021. Oprindeligt skulle det have været i 2020, men datoen blev udskudt p.g.a. Covid19, da man naturligt nok ikke ønskede at udrulle dette, imens en verdensomspændende pandemi var i gang.

Den nye EU-forordning betyder for Caretag, at deres marked nu er regulatorisk drevet. Sygehuse og sterilcentraler i EU skal senest i 2024 kunne dokumentere sporbarheden af deres instrumenter.

Caretag har den stærkeste løsning

Der findes flere aktører på markedet med forskellige løsninger. Kun 2 teknologier anvendes i dag. Den ene er datamatrix, som er en stregkode/QR-kode, der brændes/præges på instrumentet. Den anden er RFID løsningen, som Caretag er bygget op omkring.

Uafhængige eksperter har sammenlignet og målt på de to løsninger. De har i den forbindelse kunnet dokumentere, at der er betydelige besparelser og en lang række fordele ved at bruge RFID løsningen i stedet for datamatrix. Et par af de væsentlige fordele er, at RFID giver mulighed for at masseaflæse instrumenter i bulk (større mængde ad gangen). Det sparer rigtig meget tid for personalet og dermed også lønkroner for sundhedsvæsenet. Instrumentet klarer minimum 2500 gange igennem sterilcentralen. En beregning af systemet viser, at tilbagebetalingstiden ved køb af RFID ligger på under 3 år.

Stor interesse for Caretag

I november blev den store verdenskongres for sterilcentraler afholdt i Geneve. Den afholdes hvert 2.år. Her viser producenterne deres nyeste produkter frem, og der er vidensdeling på tværs. Det var ret tydeligt, at Caretag lå et godt stykke foran sine konkurrenter – ikke mindst fordi de som den eneste kunne vise en komplet løsning, som overholder EU-forordningen til punkt og prikke. Derfor var interessen omkring løsningen og produktet meget stor.

Det strategiske samarbejde med KLS Martin udvikler sig rigtigt fornuftigt, og man har en betydelig pipeline foran sig.