Investeringstrends.

De største investeringstrends er dem, der dækker over et kæmpestort udækket behov. Produkterne indenfor disse områder kan være med til at gøre en virkelig mærkbar forskel. Derfor er det med stor sandsynlighed også her, du vil få det bedste afkast på din investering.

Jeg er ikke i tvivl om, hvilke 3 trends, der især matcher disse krav lige nu. Det er områder indenfor energi, fødevarer og helbred, for det er de områder, hvor jeg tror, at samfundet har mest brug for nytænkning og innovative produkter. Her vil vi kunne se den største påvirkning af samfundet, men det er selvfølgelig langt fra de eneste.

Energi

Fossile brændstoffer er ikke fremtiden. Det kan vi vist alle være enige om. Hvornår vi udfaset dem helt, er der dog mange meninger om. Et er dog sikkert. Vi er nødt til at finde et alternativ, og det skal gå hurtigt. Heldigvis er vi jo sådan set også godt i gang. Energi øer og løsninger til opbevaring af strøm arbejdes der ihærdigt på fra mange sider, og det er også helt afgørende, hvis vi skal nå vores 2030 mål.

Et af de områder jeg ser som rigtig vigtigt er udvikling af ny batteriteknologi – at knække koden på batteriudvikling, der giver mulighed for langtidsopbevaring. Det er helt centralt, men det kræver noget fra både elbranchen, og det kræver politisk velvilje. Det er nødvendigt i mange sammenhænge, men overgangen til el-biler gør det særligt vigtigt at få innovative produkter på banen indenfor dette område. Mange opstartsfirmaer arbejder allerede med det, og der findes en lang række lovende projekter. Nogle af dem er umiddelbart ganske små, men ledes af dygtige forskere. Hvor der er potentiale, er der også mange ideer, og ikke alle bliver til noget. Vi har brug for det hurtigst muligt, for der er et kæmpebehov, og interessen hos investorerne er stor.

Fødevarer

Indenfor 20-30 år forventes det, at verdens befolkning ligger på omkring 9-10 milliarder mennesker. Behovet for fødevarer forventes i 2050 at være 70% højere end i dag.  Der skal store mængder fødevarer til, og det kræver plads, så vi er nødt til at tænke i innovative dyrkningsformer, men også en gradvis ændring af vores traditionelle kost.

Vi ser allerede nu en tendens til at spise mere vegetarisk eller i hvert fald en interesse for at reducere vores forbrug af kød. Flere og flere bliver fleksitarer, fordi vi er begyndt at tænke mere over, hvad vi spiser. Vi skal lære at lave andre retter på en anden måde. Mange af restauranterne i København eksperimenterer også, og de kan være med til at gå foran og åbne vores øjne.

Hvad angår dyrkning af grøntsager, ser vi nu så småt eksempler på vertikal dyrkning – dvs dyrkning af grøntsager indendørs og i flere etager. Der er gode eksempler på det både i Danmark og i udlandet – en form for koncentreret landbrug. Fordelene er indlysende, for ikke alene bliver vi flere, vi kommer også til at bo flere i byområderne. Forventningen er at omkring 30% af verdens befolkning i 2050 vil bo i byområder. Derfor er tilgængelighed og nærhed vigtigt. Ved vertikal dyrkning af grøntsager vil vi kunne have landbrug i byområder og sikre nærhed, friskhed og minimering af transport.

Kvægdrift kan næppe konverteres til vertikalt landbrug. Selvom både klimaudfordringer i form af CO2 udledning og behovet for store landområder til dyrkning af foder, gør det til et af de mest kritiske områder. Også her er der behov for nytænkning, for hvordan vil man kunne erstatte traditionelt kød med alternativer, der både er klimabegrænsende og sunde.

Måske er insekter ét af svarene. I MEGA har vi investeret i Hey Planet, som producerer insektbaserede fødevarer. Det indeholder masser af proteiner og dækker behovet for bl.a. B12, jern og vitamine. Samtidig udleder det meget lidt CO2 og kan dyrkes på minimal plads som indendørs farming.

Læs mere om investering i Hey Planet

Helbred

Healthtech er meget vigtigt. Covid har måske fået os til i særlig grad at forstå det. Her er vi nødt til at eksperimentere med nye muligheder og produkter. Men det er ikke kun på grund af covid og pandemi.

Vi går mere op i sundhed i dag end nogensinde tidligere. Vi vil gerne være ældre og aktive hele livet igennem, og så er vi blevet meget mere bevidste om livskvalitet, så vi prioriterer generelt helbredet højere end man gjorde tidligere, og vi stiller større krav.

Nye teknologier – især indenfor bioteknologi – giver adgang til muligheder, vi ikke tidligere har haft og også hurtigere og mere effektive helbredelsesmuligheder.

Biograil er et eksempel blandt MEGA´s investeringer. Deres BIONDD teknologi forbedrer optagelsen og udbyttet af velkendt biologisk medicin som f.eks. insulin og hormon lægemidler, hvor en kapsel frigør de virksomme stoffer effektivt og skånsomt via tarmvæggen. Resultatet er optimal udnyttelse af de virksomme stoffer, uden at man skal anvende injektioner.

Læs mere om investering i Biograil  

Generelt er sundhed derfor blevet en stor trend, og det er det område, hvor MEGA har haft flest investeringscases og størst interesse blandt investorer.

Som nævnt indledningsvis, er de største trends kendetegnet ved, at de adresserer et stort udækket behov, og her er fællesnævneren for næsten alle, at der er brug for at tænke bæredygtige løsninger ind i alt, hvad vi udvikler og bruger. Det er også netop den primære efterspørgsel, vi ser hos investorerne på tværs af produkter.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST, nov. 2021