Husk iværksætterne efter valget.

Iværksætteri: 3 forslag til en kommende regering.

I 2022 har det ikke været et let år for iværksætteriet i Danmark. Inflation, krig og usikkerhed har præget og sat sit aftryk på de finansielle markeder. Det betyder, at den risikovillige kapital begrænses. 

I oktober skrev vi en artikel med et par ønsker til en kommende regering, og dér hvor vi står lige nu, kan vi kun endnu engang opfordre til, at man fra politikernes side husker de problemstillinger vedrørende iværksætteri, som vi bragte op. Du kan læse den oprindelige artikel her, men du får lige en kort opsummering af de 3 punkter:

 1. Tiltrækning af arbejdskraft

Industrien har behov for mere arbejdskraft for at sikre, at de mange ledige jobs bliver besat. Derfor er det vigtigt, at vi giver kvalificeret udenlandsk arbejdskraft adgang til og mulighed for at være med til at besætte de mange ledige jobs.

2. Mere attraktive investeringsmuligheder

Fordelagtige investeringsmuligheder skal ikke være forbeholdt store etablerede virksomheder. Selvom risikoen ved at investere i små opstartsvirksomheder er højere, er der stadig behov for at hjælpe fremtidens små virksomheder på vej med muligheder, der gør det finansielt attraktivt at starte virksomhed. Forhindringer skal fjernes, og en af dem er den ugunstige beskatning i forbindelse med syndikering.

3. Pensionskasser og iværksætter/vækstvirksomheder

Pensionskassernes investeringer i danske virksomheder afspejler ikke det danske erhvervsliv, for de har stort set ingen fokus på den danske vækstbørs, hvor der mangler likviditet. Med en specifik investeringsandel afsat til disse virksomheder, ville det i højere grad afspejle samfundets erhvervsmæssige sammensætning. Men det er ressourcetungt på grund af de eksisterende regler, og det kan kun ændres ved større bevågenhed og aktiv indsats fra politisk side.

 Politisk stabilitet

Iværksættermiljøet har behov for ændringer, der er stabile og holder i en årrække. Med et snævert rødt eller blåt regeringssamarbejde er der risiko for en yo-yo politik, så tiltag bliver ændret frem og tilbage. En beslutning hen over midten må forventes at være mere stabil og langsigtet.

I forhold til iværksætteri har vi heller ikke gjort det nemmere med endnu flere partier i Folketinget og en efterhånden meget fragmenteret blå blok. Det betyder nemlig, at der er så mange politiske hensyn at tage, at der er fare for, at eventuelle tiltag bliver forfladiget og reduceret til laveste fællesnævner. Det er derfor vigtigt at få det med i regeringsgrundlaget nu, og det kan vi kun med en regering hen over midten.

Hvad er løsningen?

Der er behov for politisk handling, og derfor vil vi foreslå følgende i forhold til de 3 punkter:

1. Tiltrækning af arbejdskraft

Vi er nødt til at få fjernet de forhindringer, der blokerer for tiltrækning af den kvalificerede arbejdskraft. Det betyder også, at vi bør have mindre bureaukrati.

2. Mere attraktive investeringsmuligheder

En af de største forhindringer i forhold til investering i små opstartsvirksomheder er syndikeringsreglen. Vi anbefaler, at den fjernes helt.

3. Pensionskasser og iværksætter/vækstvirksomheder

Tving pensionskasserne til at investere i iværksætteri via vækstbørsen, men det er nødvendigt samtidig at fjerne bureaukrati i forbindelse med investeringen.

Lad os håbe, at den kommende regering har den rette konstellation og holdning, så den kan hjælpe med at opfylde iværksætternes ønsker, for det vil gavne os alle.

 

Steen Egsdal, CEO MEGATREND INVEST

November 2022