Hvilke udfordringer sigter startups efter at løse?

Samfundet som drivkraft for forandring.

De spørgsmål, der interesserer samfundet mest, er naturligvis ofte afbildet i nystartede virksomheder. Heldigvis har vi set en øget interesse for alternative investeringer, specifikt bæredygtige investeringer, i nyere tid. Fokus på SDG’er er et klart tegn på dette. Hos MEGATREND INVEST håber vi, at denne tendens også udvikler sig til investering i startups. Dette kunne give folk endnu større indflydelse til at forme den (forhåbentlig bæredygtige) fremtid, de ønsker.

Rainmaking.io har lavet et fremragende overblik over, hvilke SDG’er startups fokuserer på. De har kortlagt over 2000 startups fra hele verden i et interaktivt kompas. Alle virksomhederne adresserer udfordringer indenfor mindst et bæredygtighedsmål og er repræsenteret som en prik på kompasset. Kompasset giver en unik indsigt i, hvilke udfordringer og SDG’er startups vælger at løse på en let og overskuelig måde

Klimaændringer er en tydelig inspiration for startups.

SDG 7 – bæredygtig energi – har det højeste antal af startups med 26% eller 562 startups i alt. Det er klart at se, at startups har et stort ønske om at løse denne problematik.  Klimaændringer og vedvarende energi har fået et fornyet fokus over de sidste år, og dette afspejles tydeligt i antallet af startups, der fokuserer på SDG7. Dette understreges yderligere af SDG13 (klimaindsats), der indtager førstepladsen i den højeste gennemsnitlige finansiering pr. opstart ($90,55 mio.). Da bæredygtighed er en af ​​vores ni megatrends, er vi glade for at se, at der arbejdes på at lave bedre, renere og mere overkommelige energikilder. Det er vigtigt for vores fælles fremtid.

Den mest aktive opstarts region er Norden med 719 startups, og vi synes det er fantastisk!

Investering i startups med et bæredygtigt fokus.

MEGATREND INVEST gør investering i startups let tilgængeligt. Gennem vores fokus på ni megatrends tilbyder vi en alternativ og bæredygtig investering der peger ind i fremtiden. Det er ikke nødvendigt at blive din egen angel investor, når du kan lade os gøre det hårde arbejde.

Se SDG-kompasset her.