Megatrends – bioteknologi og medicin.

Forretning baseret på 9 megatrends. 

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Tendenser indenfor bioteknologi og medicin

I denne artikel kigger vi nærmere på bioteknologi og medicin og de tendenser, vi ser på netop det område.

Når man arbejder med trends, er det næsten en selvfølge, at bioteknologi og medicin indgår, ikke mindst når man som MEGA tager udgangspunkt i danske virksomheder. Interessen for bioteknologi startede for ca. 30 år siden. På det tidspunkt var der tale om en lille håndfuld virksomheder. Danmark har da også været langt fremme på disse områder i mange år, og har en lang række store og glorværdige selskaber, som har bidraget til innovative produkter. Mange af disse firmaer har med deres løsninger skabt væsentlige forandringer for mennesker rundt omkring i verden. I dag findes der flere tusinde biotek selskaber, og de har haft stor indflydelse både forsknings- og samfundsmæssigt igennem årene.

Flere af de større virksomheder har haft markant indflydelse på bioteknologien og udviklingen af nye produkter, men vi har i de senere år også set en lang række opstartsvirksomheder, der med nytænkning indenfor bioteknologiske og medicinske produkter kan være med til at gøre en stor forskel og bidrage til løsning af mange af de problemer, vi som samfund skal have løst fremover.

Men hvad er bioteknologi egentlig? På Lex.dk beskrives det sådan: ”Bioteknologi er betegnelsen for en række gammelkendte teknikker, ved hjælp af hvilke levende organismer benyttes til at producere store mængder af et ønsket produkt. Der er tale om produkter med mange anvendelser indenfor bl.a. sundhedsvidenskab, landbrug og kemisk industri” (Se hele artiklen i Lex.dk). Netop disse områder er alle vigtige, fordi de kan være med til at ændre vores levevilkår og med de rette produkter bidrage til en løsning i forhold til den bæredygtige agenda og de udfordringer, vi har dér. Se også rapporten Regeringens Klimapartnerskaber.

Biotek virksomhederne udgør en forholdsvis stor andel af dem, der får tilført investeringskapital i dag. Det er måske ikke så overraskende, for vi har en betydelig forskning og uddannelse indenfor området og dermed også kompetencerne. Det fører naturligt nok til nytænkning og ideer og derfor er der også mange interessante opstartsvirksomheder indenfor biotek.

For at forstå interessen for biotek og medicin, er man nødt til at se på de tendenser, vi i øjeblikket har i samfundet.

Sundhed er højt prioriteret i dag, og selvom vi ikke altid kan bestemme selv, så har vi dog en betydelig indflydelse og en mulighed for at påvirke vores velbefindende og vores udseende. Hvem ved, i fremtiden vil det måske være muligt at se kroppen som et byggesæt, hvor man kan ombygge og i endnu højere grad udskifte enkelte dele efter behov. Nogle af de mest fremtrædende og aktuelle tendenser lige nu er f.eks.:

Bio engineering overfører metoderne fra engineering og IT til organisk materiale. Det er for eksempel muligt at bruge DNA som digital databærer, ligesom 3D printing metoder kan bruges til at producere helt nye organer. Tilsvarende bruges naturen til at udvikle nye bioniske produkter og teknologier til digitale data. Mulighederne for modificering af arvemasse er også blevet aktuelt med nye metoder. Det giver mange muligheder, men åbner i visse tilfælde også op for en række etiske spørgsmål.

På det medicinske område udvikles der løbende nye effektive løsninger og produkter, og interessen for biologisk medicin har især været stor. Men vi er også blevet mere åbne for at anvende naturmedicin. Det gælder både os som brugere, og sundhedssystemets behandlere, der ikke nødvendigvis afviser komplementære og alternative behandlingsformer og -midler, som det ofte var tilfældet tidligere. Denne interesse giver anledning til helt nye produktmuligheder og dermed også opstart af nye virksomheder.

Medicinsk cannabis er et godt eksempel på et naturmiddel og en alternativ behandlingsform, der har været stor interesse for. Der har kørt en 4-årig forsøgsordning, hvor læger har haft mulighed for lovligt at ordinere visse produkter med medicinsk cannabis. Som følge af en lovændring med tilhørende bekendtgørelser er en række ændringer af forsøgsordningen med medicinsk cannabis imidlertid netop trådt i kraft pr. 1. januar 2022. Det er en nyskabelse, som betyder, at virksomheder nu permanent får mulighed for at dyrke cannabis til medicinsk brug, og det er helt afgørende for, at industrien kan komme i gang og tiltrække investeringskroner i Danmark.

Årsagen til at det har været vanskeligt at tiltrække investorer i Danmark har netop været, at tilladelse til produktion var baseret på en prøveperiode. Ingen eller ret få er så risikovillige, at de ønsker at investere i at opføre et produktionsanlæg til mange millioner (3 cifret mio. beløb), som risikerer at lukke ned og blive gjort ulovligt efter prøveperioden. Den knast er heldigvis nu løst. Industrien hylder dette, for produktion i Danmark vil kunne betyde eksport til store dele af Europa.  Læs mere om cannabis lovændring. Du kan også se mere på eSundhed.

Innovation, udvikling og forretningsmuligheder

Vi ser indenfor bioteknologi og medicin en række muligheder for at udvikle produkter og løsninger, der har et potentiale til at vækste og skalere til det internationale marked. Men bioteknologi og medicin er udviklingstungt, og det kræver en betydelig finansiel støtte. Til gengæld kan potentialet i mange af disse medicin/biotek opstartsvirksomheder være stort.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside: https://mega.as/investeringsportefoelje/. Indenfor området bioteknologi og medicin har MEGATREND INVEST foretaget følgende investeringer

Caretag

Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid at kunne spore alle operationsinstrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret med en skanner er det muligt at foretage bulk optælling af instrumenter og monitorere behov for servicering og/eller udskiftning baseret på anbefalet antal brug af instrumentet.

https://mega.as/caretag/

Biograil

BIONDD™ teknologien er en metode til at levere biologiske lægemidler oralt i en standardkapsel ved at facilitere transport af biologisk lægemiddelmolekyle ind i mavevæggen, hvorved de effektivt og sikkert kan optages i blodbanen. Lægemidler fordeles så i kroppen og leverer den ønskede virkning. Ved denne leveringsmetode kan der opnås et meget højt optag fra den orale kapsel, der svarer til, hvad der opnås ved injektion.

https://mega.as/biograil/

Orenda

En global cannabis virksomhed indenfor dyrkning, forarbejdning og distribution af seed-to-sale cannabidiol (CBD & THC). De har to produktionssteder i Grækenland og licens til at producere cannabis i Danmark. Fokus på Grækenland, Danmark og andre EU- lande, hvor loven tillader det.  Med lovændringen i januar 2022 er der nu givet grønt lys for at virksomheder permanent kan dyrke cannabis til medicinsk brug.  Det vil være helt udslagsgivende for Orendas forretningsmuligheder.

https://mega.as/orenda/

 

Ulrik Falkenstrøm, COO MEGATREND INVEST

Juni 2022