Tag: Åben for investorer

Biograil

Biograil.

BIONDD™ teknologien er en metode til at levere biologiske lægemidler oralt i en standardkapsel, ved at facilitere transport af biologisk lægemiddelmolekyle ind i mavevæggen, hvorved de effektivt og sikkert kan optages i blodbanen. Lægemidlet fordeles så i kroppen og leverer den ønskede virkning. Ved denne leveringsmetode kan der opnås et meget højt optag fra den orale kapsel, der svarer til, hvad der opnås ved injektion.

Åben for investeringer.

Problem

Udviklingen af biologisk baserede lægemidler er stærkt stigende, og den har forbedret mulighederne for at behandle en række alvorlige og udbredte sygdomme. Men denne type medicin er svær at optage i kroppen. For at opnå den ønskede effekt er man derfor nødt til at dosere langt større mængder af det virksomme stof, end der reelt bliver optaget. Omkostningerne til produktion af medicin er høje, og det påvirker naturligvis prisen. En bedre udnyttelse af medicinen vil derfor betyde mindre spild og må også forventes at have en positiv indvirkning på prisen. Alternativet kan være brugen af besværlige injektioner, men undersøgelser viser, at over 80% af patienterne klart foretrækker tabletter.

Løsning

Biograil har udviklet en enkel teknologi bestående af en kapsel, der i maven åbnes op og frigør en lille hook (af bionedbrydelig PLA), der indeholder de virksomme stoffer. Den sætter sig kortvarigt fast i mavevæggen og afgiver de virksomme stoffer, der går videre i blodbanerne. Indholdet af kapslen er opløseligt og udskilles naturligt. Det giver samme høje effekt som ved brug af injektioner, samtidig med at man undgår ulemperne og kan reducere de høje omkostninger og ressourcespild ved produktion af medicin.

Kontakt os her

Vi vender tilbage
hurtigst muligt


Introduktion til Biograil

BIONDD Teknologien.

Hvorfor vælge MEGA som investor?

BIOGRAILS HJEMMESIDE.

Investeringscasen: Forbedret optagelse og udbytte af biologisk medicin

Biograils BIONDD teknologi forbedrer optagelsen og udbyttet af velkendt biologisk medicin som f.eks. insulin og hormon lægemidler. Teknologien er baseret på oral indtagelse, hvor en kapsel frigør de virksomme stoffer effektivt og skånsomt via tarmvæggen. Det giver optimal udnyttelse af de virksomme stoffer og reducerer omkostninger og ressourcer i forbindelse med produktion af dyr medicin. Desuden undgås besværlig og smertefuld anvendelse af injektioner.

Karsten Lindhardt, CEO og grundlægger af Biograil udtaler:

”I Biograil har vi en stærk vision for den teknologi, vi har udviklet og ser store fremtidsmuligheder, der kan gøre en væsentlig forskel for mange mennesker. I forbindelse med kapitalrejsning har vi valgt at samarbejde med MEGATREND INVEST, fordi de netop har en visionær måde at se på nye teknologier. De ser potentialet og mulighederne mere end begrænsninger. De er samtidig en meget aktiv og fleksibel samarbejdspartner, som vi har sat stor pris på at arbejde samme med”.

Læs videre

4Life Solutions

4LifeSolutions.

Genopfyldelig plastikbeholder der giver 4 l rent drikkevand på 4 timer baseret på solopvarmning. Unik løsning der tilbyder sikkert og billigt drikkevand til millioner af mennesker i fattige dele af verden, hvor der ikke er adgang til rent vand.

Problem

2,1 milliarder mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Det har store konsekvenser og fører til 500.000 dødsfald hvert år. Ofte renses drikkevand slet ikke. I andre tilfælde opnås rent vand ved at koge det og bruge træ eller kul til opvarmning. Konsekvensen for miljøet er, at der udledes 400.000.000 tons CO2 om året og dertil kommer reduktion i skovområder, hvor der fældes 2 milliarder træer. Det estimeres, at 1,2 milliarder mennesker ikke koger deres vand og 0,9 milliarder bruger træ eller kul. Derudover lever mere end 70 millioner mennesker som flygtninge og har et akut behov for vand igennem internationale hjælpeorganisationer.

Løsning

4LifeSolutions tilbyder en løsning til rent drikkevand til en pris på kun 5 dollars i opstart. Hver beholder koster 2,5 dollars og en familie har brug for 2 beholdere – én der ligger til opvarmning i solen, mens den anden er i brug. Løsningen er en unik beholder af genbrugsplastik, som kan slå bakterier og virus ihjel ved at ligge i solen i 4 timer. Resultatet er rent vand svarende til at koge vandet i 10 minutter. En enkel beholder kan bruges op til 500 gange og indeholder rent og sikkert drikkevand til 4 personer i et helt år svarende til 2400 liter i alt. Løsningen er enkel og vil have stor betydning både helbreds- og klimamæssigt med op til 600 gange mindre CO2 udledning. Vandsækken fremstilles af genbrugs bioplastik og indsamles til genbrug via en pantordning. Derudover vil internationale hjælpeorganisationer være i stand til at tilbyde en effektiv og stærkt efterspurgt løsning til flygtninge.

Kontakt os her

Vi vender tilbage
hurtigst muligt

Investeringscasen: Rent drikkevand til alle

4LifeSolutions udvikler en vandrensningsløsning til de fattigste dele af verden, hvor 2 milliarder mennesker mangler adgang til rent drikkevand. Løsningen er en unik plastik-beholder, der på blot en time dræber bakterier og vira som var vandet kogt i 10 min. En af deres vandrensende poser kan genbruges op til 600 gange og sikrer rent vand til 4 personer i et helt år. Det er en genial simpel løsning, der kan gøre en stor forskel for millioner af mennesker i verdens fattigste lande! MEGATREND INVEST rejste 5 millioner kroner i kapital til opstart af projektet, og har efterfølgende investeret yderligere 16 mio. kroner.

Jonas Pilgaard, 4LifeSolutions:

Jonas Pilgaard, direktør og medinvestor i 4LifeSolutions, er en erfaren iværksætter og tidligere medejer af virksomheden Spektral, som han solgte til Apple. ”I forbindelse med kapitalrejsning til 4LifeSolutions har vi lagt vægt på en troværdig og fleksibel samarbejdspartner, der enkelt og hurtigt hjælper os i gang og samtidig er villig til at udvikle sig sammen med os. Derfor har vi valgt at indgå et samarbejde med MEGATREND INVEST.”

Læs videre

Hey Planet

Hey Planet.

Producerer bæredygtige fødevare alternativer baseret på insekter – og er derigennem med til at reducere CO2. I dag tilbyder de lækre snacks, proteinbarer og knækbrød, og som det nyeste skud på stammen, er de gået i gang med produktionen af deres insektbaserede kød alternativ.

Problem

Den store befolkningstilvækst vi ser i dag, vil føre til mangel på nok leverancer af fødevarer i fremtiden. Tilstrækkelige ressourcer af mad og vand samt udledningen af CO2 spiller en væsentlig rolle i forsøget på at skabe en mere bæredygtig verden. Derfor er der behov for en nytænkning af vores madkultur, men det kræver, at der er et udvalg af nærende og lækre produkter på markedet, for at man kan få folk til at skifte vaner.

Løsning

Insekter er nærende og bæredygtig mad. FN har betegnet det som “Fremtidens Mad”. Udledning af CO2 og forbrug af vand baseret på produktion af 1 kg oksekød er 2850g/15.500l og ved produktion af 1 kg insekter kun 1g/5l. Et sundt og lækkert alternative til kød vil derfor have en meget stor effekt.

Hey Planets løsning er netop et bæredygtigt alternativ med stort forretningspotentiale på et marked, der forventes at vækste i den nærmeste fremtid.

Kontakt os her

Vi vender tilbage
hurtigst muligt


Introduktion til Hey Planet

Hey Planets hjemmeside

Investeringscasen: Bæredygtige fødevarer baseret på proteinrige insekter

Hey Planet ønsker at producere bæredygtige fødevare-alternativer baseret på insekter og derigennem være med til at reducere CO2. I dag tilbyder de lækre snacks, proteinbarer og knækbrød, og de planlægger at gå i gang med produktion af kød-alternativer baseret på insektmel. MEGATREND INVEST har valgt at rejse kapital til opstart af projektet.

Jessica Buhl-Nielsen, Hey Planet:

Jessica Buhl-Nielsen, CEO og medstifter af Wholi Foods:

”Vi er rigtig glade for, at MEGATREND INVEST har valgt at investere i Wholi. Investeringen gør, at vi kan forfølge vores ambitioner om at komme bredere ud i det tyske marked, og at vi kan fortsætte og udbygge vores arbejde med andre større markeder i Europa. Vi har valgt at samarbejde med MEGATREND INVEST, da de har fokus på bæredygtighed, som ligeledes er grundstenen i vores forretning”.

FødevareWatch 26. september 2019:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har ledt efter en investering i nogen tid for virkelig at kunne erobre det tyske og andre større markeder, som er interesserede i vores produkter” siger Malena Sigurgeirsdottir, insektforsker og medstifter af Hey Planet.

Læs videre

Caretag

Caretag.

Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid at kunne spore alle operations instrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret med en skanner er det muligt at foretage bulk optælling af instrumenter og monitorere behov for servicering og/eller udskiftning baseret på anbefalet antal brug af instrumentet.

Problem

Hospitaler mangler en løsning til registrering og kontrol af operationsinstrumenter, så de kan se, hvornår de skal repareres og/eller udskiftes. I dag er det ikke muligt at se historikken på operationsinstrumenter, og det påvirker sikkerheden. Det er nødvendigt at have højt kvalificerede medarbejdere til at varetage klargøring af instrumenter til operationer, og det er dyrt og kan i sidste instans føre til øgede hospitalsomkostninger, tidspres og forsinkede operationer. Det haster for alle hospitaler med operationsfaciliteter, især i Europa og USA, men også snart i Japan, at kunne registrere og tracke al deres medicinske udstyr ifølge ny lov gældende fra 2021.

Løsning

Caretag tilbyder en komplet tracking løsning med en RFID tag påsat hvert instrument ved hjælp af en patenteret robot således, at instrumenterne kan gennemgå steriliseringsprocessen flere hundrede gange. Løsningen er et komplet setup med RFID læser, software og skanner udstyr. Det gør det muligt for hospitaler at overholde kommende lovgivning, registrere og spore alle instrumenter, sikre rette instrumenter er pakket til hver operation og forhindrer forsinkelse og aflysning af operationer. Desuden vil de være i stand til at monitorere behovet for reparation og udskiftning af instrumenter og spare tid i forbindelse med forberedelse af operationer. Sporing og dokumentation vil kunne hjælpe hospitaler med at undgå eventuelle retssager.

Kontakt os her

Vi vender tilbage
hurtigst muligt

Se mere OM CARETAG FRA CO-FOUNDER MICHAEL LEIBIG

Investeringscasen: Registrering og kontrol af operationsinstrumenter – lovkrav fra 2021

Hospitaler foretager i dag manuel registrering og kontrol af operationsinstrumenter og har ingen automatiseret information om behov for reparation og udskiftning. Det påvirker sikkerheden, er tidskrævende og kræver dyre og højt kvalificerede medarbejdere til opgaven. Derfor har Caretag udviklet en komplet tracking løsning med en RFID tag påsat hvert hospitalsinstrument ved hjælp af en patenteret robot. Løsningen er et komplet setup med RFID læser, software og skanner udstyr. Det gør det muligt automatisk at registrere og spore alle instrumenter, sikre de rette til hver operation og forhindre forsinkelse og aflysning af operationer. Over 5000 hospitaler i Europa og USA er omfattet af et nyt MDR-lovkrav i 2021 om netop sporing af instrumenter. En Caretag løsning, vil sikre, at man følger lovgivning og undgår evt. retssager.

Steen Donner, CEO DTU Science Park og bestyrelsesformand i Caretag:

”Vi tror på, at vækstpotentialet for denne løsning er ganske betydeligt. Det skyldes ikke alene lovkravene, men også muligheden for at drive hospitalernes operationsaktiviteter og sterilkontrol meget mere effektivt”.

Læs videre