Urbanisering.

Verdens population vokser sig større for år for år

Halvdelen af verdens befolkning lever i dag I byer og I 2050 forventes det at være steget til 75%. Den største stigning er i Asien, Afrika og Latinamerika. Det stiller helt nye krav til, hvordan vi lever. 

3D mobility ser vi allerede i form af byggeri i højden og underjordisk transport, parkering m.m. Corporate cities i form af mindre selvstændige enheder i byerne er en anden tendens, og der vil være brug for mere fleksible boliger, som kan ændres løbende. Behovet for at tilgodese menneskelige behov betyder flere rekreative områder og færre biler. I smart cities udnyttes de teknologiske muligheder til at forbinde og optimere infrastruktur, kommunikation, produktion og distribution. Byerne vil fremover være selvforsynende på en række områder og derfor mindre sårbare overfor eventuelle politiske, tekniske og sociale kriser.