Rugekassen – fra startup til investeringsselskab

Investorklar eller rugekasse klar

Hos MEGATREND INVEST er vi årligt i dialog med 250 selskaber, der ønsker at finde finansiering til videreudvikling af deres projekter. Typisk opdeler vi dem i to grupper. Den første gruppe er de selskaber, der allerede er udviklede nok til at kunne være et potentielt emne for vores investorer. Her er typisk tale om investeringer på mellem kr. 5 millioner og kr. 25 millioner. Den anden gruppe omfatter en langt større mængde selskaber, der alle kræver yderligere sparring og udvikling for at komme op i den første gruppe. Vi kalder dem for kandidater til Rugekassen. Der er hverken tale om en incubator eller et acceleratorprogram, men mere om en finansieret mentorordning. Normalt tilføres disse selskaber et beløb på op til kr. 1 million.

Formålet med Rugekassen

Hvad er så formålet med Rugekassen, kan man med rette spørge. Det er at udvikle selskaberne til et niveau, hvor de hver især har en klart defineret forretningside, det rigtige team til at gennemføre den, en professionel bestyrelse samt en klar investeringsplan. Det giver selskabet tid til at udvikle sig uden at tænke på, om der er penge til lønninger i næste måned. Samtidig medvirker det også til at skabe nye arbejdspladser i Danmark.

Sådan hjælper vi selskaberne i Rugekassen

MEGATREND INVEST har besluttet årligt at allokere en sum penge til netop denne slags investeringer. Gennem vores know-how og den aftalte strategiplan kan vi medvirke til, at selskabet når sine mål. Vi gør naturligvis dette, for at selskabets værdi øges over tid, og for at det kan sælges videre med fortjeneste til os. Vi lægger vægt på altid kun at investere i bæredygtige selskaber, men det er også vigtigt at tjene penge. Ved at tage en stor risiko på et ikke-færdigudviklet selskab og anvende en gennemprøvet proces, skaber vi gode muligheder for selskabet og ikke mindst vores investorer. MEGATREND INVEST har i disse tilfælde de lange briller på, for vi er ganske klar over, at denne transformation tager noget tid.

Hvad er det så, vi gør for at bringe rugekasseselskaberne frem. Der er en lang liste, men her er et par af de vigtigste:

  • Hjælp med klar strategi- og skaleringsplan
  • Tilførsel af kapital efter opfyldelse af milestones
  • Muligheder for lånekapital gennem f.eks. Vækstfonden
  • Soft funding muligheder på nationalt og på EU-niveau
  • Hjælp med professionel bestyrelse
  • Mentoring

Disse tiltag og mange andre giver MEGATREND INVEST mulighed for at skabe en forøget værdi. Ingen tvivl om, at det er højrisiko investeringer. Derfor gør vi det også kun for en mindre del af vores samlede investeringsbudget. Hvis investorernes interesse for disse tidlige selskaber øges, kunne det overvejes at etablere en fond, der vil blive udbudt på lige fod med vores andre projekter.

Gennem Rugekassen støtter vi bæredygtigt dansk iværksætteri ved tidligt at anvende en gennemprøvet proces og samtidig tilføre teamet det, som de ofte mangler. Man kan sige, at vi bringer selskabet fra ide til proof of concept.

Et eksempel fra Rugekassen

Et eksempel på den første gruppe af en Rugekasse investering er Lifeshelter. Selskabet producerer mindre boliger, der typisk anvendes i flygtningelejre som f.eks. alternativ til telte. Det er højkvalitetsbygninger, der kan anvendes som bolig for familier, som skole eller til administration. Teamet bag selskabet er uhyre dynamisk og har skabt et bæredygtigt produkt med et meget lavt CO2 aftryk. Du kan læse mere om selskabet på www.lifeshelter.com eller https://mega.as/lifeshelter/.