Bæredygtighed.

For at have en jord at bo på I fremtiden er det vigtigt, at vi tænker bæredygtighed, nu.

Bæredygtighed og etik får stadigt større betydning. Det påvirker økonomien, energiområdet, produktionen, landbruget og hele leverandørkæden. At passe på ressourcerne og reducere udledning af CO2 har fået høj prioritet. Nogle af kerneområderne er cleantech og grøn energi gennem f.eks. brug af vind, vand og solpaneler som alternativ til fossile brændstoffer. Et andet er bæredygtigt byggeri, der udgør en af de allerstørste besparelsesmuligheder for miljøet. Klimaændringerne påvirker også vores landbrug og i takt med øget urbaniseringen, giver det anledning til at se på mulighederne for vertikalt landbrug.

Millioner af tons affald produceres dagligt og det forventes af blive fordoblet indenfor få år. Cirkulær økonomi er baseret på inspiration fra naturens genanvendelse og praktiseres nu med henblik på at genbruge og genanvende mest muligt og producere mindst muligt affald. Det gavner ikke kun miljøet, men giver også besparelser ved indkøb af nye materialer. I dagligdagen er der en stigende opmærksomhed omkring madspild, som løses ved f.eks. tilbud om køb af restmad fra restauranter og for forbrugernes vedkommende et mere selektivt indkøb og udvælgelse af fødevarer samt højere udnyttelsesgrad.