Tag: News

Caretag – første kommercielle ordre

Caretag –  Første kommercielle ordre

Caretag og KLS Martin vinder første udbud.

Et helt nyt hospital i Tjekkiet har netop afviklet et samlet udbud på over 30 mio kr. Udbuddet blev vundet af den store tyske leverandør af hospitalsudstyr KLS Martin med den danske virksomhed Caretag som del-underleverandør. Det er det første udbud i markedet med RFID-løsninger, og Caretag er allerede i fuld gang med leveringerne.

Tracking løsning giver større sikkerhed på hospitalerne

Teknikken bag Caretags løsning bygger på software og en komplet tracking-løsning, der gør hospitaler i stand til altid at kunne spore alle operationsinstrumenter via en RFID-tag påsat hvert instrument ved hjælp af en patenteret robot. Det øger sikkerheden på hospitalerne og kan også medvirke til store tidsmæssige og økonomiske besparelser – og så er det særligt aktuelt lige nu.

Med den nye EU-regulering – Medical Device Regulation – stilles der nu krav til alle EU-lande om indførelse af software og læsere, der kan logge brugen af hospitalsinstrumenter. Det betyder, at Caretags løsning er regulatorisk drevet, og at de vil kunne tilbyde deres løsning til de mere end 5000 hospitaler i Europa, der vil være omfattet af det nye lovkrav. Med deres software løsning i kombination med RFID-teknologi gør de det muligt for hospitalerne at redegøre præcis for, hvad og hvornår hvert enkelt kirurgisk hospitalsinstrument har været anvendt.

Caretag har flere patenter på de afgørende dele af teknikken, og systemet kan anvendes på instrumenter fra alle producenter. Derfor er der også allerede stor interesse for deres løsning fra en række andre hospitaler i Europa – ikke mindst fordi alle hospitaler i EU senest i 2024 skal kunne spore alle kirurgiske instrumenter.

Kontakt Søren Rytoft på tlf. 3051042 for yderligere information eller Læs mere om Caretag

Læs videre

Megatrends – hvorfor investere i Foodtech

Megatrends – Sundhed og Mad

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Tendenser indenfor sundhed og mad

I denne artikel kigger vi nærmere på sundhed og mad, og de tendenser vi ser på netop det område.

Aldrig har vi talt så meget om sundhed, som vi gør nu, og vi dyrker vores krop som vi ikke tidligere har set det. Det er blevet in at investere i sit helbred og dyrke motion, så fitness, sundhed og personlig hygiejne er højt prioriteret, og vi måler og vejer vores resultater. Samtidig har vi fået en større interesse for vores mentale velbefindende, og områder som meditation og yoga er populære som aldrig før.

Motion og sund mad hænger naturligt sammen. Vi er blevet mere selektive, kritiske, og vi interesserer os for alternative kostmuligheder og vælger gerne økologisk og bæredygtigt. Mange bruger også flere penge på de gode madvarer end tidligere, og interessen udmønter sig i, at vi bruger masser af tid på tilberedning og gerne viser resultatet frem.

Der er flere årsager til denne ændring. Vores arbejdsliv er for manges vedkommende blevet mindre fysisk krævende, og samtidig er vi blevet mere oplyste om nødvendigheden af motion for at sikre et sundt og langt liv. Tendenserne præger også den stadigt større gruppe af ældre, som ønsker en aktiv seniortilværelse. Vi lever længere, og det stiller krav om et sundt liv.

En anden årsag er, at mange i dag har en større mulighed for fleksibilitet i deres dagligdag. Vi har flere hjælpemidler i dagligdagen, og hvad arbejde angår har mange mulighed for at arbejde hjemme og på forskellige tidspunkter. Det giver mere effektiv tid og bedre mulighed for at få indpasset sunde rutiner.  Denne ændring er for så vidt ikke ny. Vi har set det komme over en årrække, men Corona perioden med mere tid til rådighed har måske især fået os til at overveje, hvordan vi bruger tiden. 

Sundhed

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 er et godt udgangspunkt for at danne sig et billede af sundheden i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet i foråret 2021, og er selvfølgelig derfor påvirket af Corona situationen. Du kan se hele rapporten her eller vælge den korte version.

På positivsiden viser rapporten, at vi lever længere, at der er færre, der ryger – især blandt de unge – og færre drikker mere end +5 genstande ad gangen. Til gengæld fremhæver rapporten også en række bekymrende resultater. Den mentale sundhed ser ud til at blive dårligere, ikke mindst blandt yngre. Der er også fortsat en stigning i gruppen af mennesker med svær overvægt, og andelen der lever op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet er lav.

 Sammenligner vi de unges alkoholforbrug med andre lande, er det stadig markant højere. Der er også en social ulighed i forhold til risikofaktorer, idet antallet af risikofaktorer er højere blandt dem, der er uden for arbejdsmarkedet eller har kortere uddannelser (Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2021)

Mad

Vores interesse for sund mad har åbnet vores øjne for nye muligheder, og det indebærer også dyrkningsmetoder, tilgængelighed og bæredygtighed. Der er forskellige grunde til, at folk vælger som de gør, men der bliver stadig flere vegetarer og endnu flere der fravælger kød – enten helt eller som fleksitarer, hvor de veksler imellem at spise kød og vegetarisk. En lang række restauranter har i dag et udbud af retter, der afspejler disse ønsker, og det er blevet helt almindeligt, at man kan vælge vegetarretter – noget som tidligere var forbeholdt særlige restauranter. Denne interesse for plantebaserede produkter afspejles nu heldigvis også i supermarkederne.

I januar introducerede Danish Crown eksempelvis en ny plantebaseret produktserie med otte produkter under navnet ”Den Grønne Slagter” med et udvalg af både færdigretter og enkelte komponenter til retter, og flere er uden tvivl på vej.

I andre dele af verden handler det helt grundlæggende om at skabe fødevaresikkerhed for millioner af mennesker og sikre, at de overlever. Iflg. FN´s rapport State of Food Security and Nutrition in the World 2021 estimeres, at imellem 720 og 811 millioner mennesker var underernærede og/eller sultede i 2020. Det er en stigning på 118 millioner mennesker i forhold til 2019.

Med en stor befolkningstilvækst er det vigtigt at tænke både innovativt og alternativt, hvis vi skal nå FN´s Verdensmål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Se FN´s State of Food rapport her    

En anden vigtig forudsætning for sundhed er adgang til rent drikkevand. Også vand og sanitet er defineret som ét af FN´s verdensmål, hvor der i Verdensmål 6 – rent vand og sanitet er sat mål for, at der inden 2030 skal opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle. Frisk vand fra hanen er måske nok en selvfølge i Danmark og en række andre lande, men mere end 1 milliard mennesker har i dag ikke sikker og stabil adgang til rent drikkevand.

Du kan læse mere om guidelines og adgang til rent drikkevand og sanitet på WHO´s hjemmeside.

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel.

Se FN´s World Water Development Report for 2022.

Innovation, udvikling og forretningsmuligheder

Vi ser indenfor sundhed og mad en lang række åbenlyse muligheder for at udvikle produkter og løsninger, der har potentiale til at vokse fremadrettet. På kostområdet har vi allerede set mange gode bud på nye grønne produkter og alternative og bæredygtige dyrkningsformer. Også alternativer til kød er nu på vej ind på markedet med bæredygtige og proteinholdige produkter baseret på insekter – eller hvad med tang, der er både bæredygtigt, sundt og tilgængeligt i næsten uendelige mængder.

Dataopsamling er også et godt bud på endnu flere forretningsmuligheder. Tænk blot på smartwatches og andre verabels, som du kender i dag – f.eks.datalocker. Her kan vi eksempelvis blive klogere på vores krop – hvordan vi bruger den, skåner den og udnytter den mest optimalt.

Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvilke innovative løsninger der hen over årene naturligt vil komme og blive en del af en sund/aktiv hverdag. Alt i alt ses et betydeligt forretningspotentiale i området.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside

Indenfor området sundhed og mad har MEGATREND INVEST følgende investeringsmuligheder:

 4Life Solutions

Genopfyldelig plastikbeholder der giver 4 l rent drikkevand på 4 timer baseret på solopvarmning. Unik løsning der tilbyder sikkert og billigt drikkevand til millioner af mennesker i fattige dele af verden, hvor der ikke er adgang til rent vand.

4Life Solutions

 Hey Planet

Bæredygtige fødevare alternativer baseret på insekter – og er medvirkende til at reducere CO2. I dag tilbyder de kødalternativet Mince samt lækre snacks, proteinbarer og knækbrød

Hey Planet

 

Ulrik Falkenstrøm, COO MEGATREND INVEST

Maj 2022

 

Læs videre

Hey Planet bliver en del af Rockstart

Hey Planet bliver en del af Rockstarts portefølje.

Hey Planet og Rockstart.

Den hollandske virksomhed Rockstart har netop valgt at investere i Hey Planet. Rockstart er en kombination af en venturefond og et acceleratorprogram, som investerer i særligt udvalgte startup virksomheder med stort potentiale. Siden 2011 har de investeret i over 260 startups med særlig fokus på områderne Agrifood, Energy og Emerging Tech. Blandt deres øvrige alumne startups findes f.eks. 3D Hubs, iClinic og Brincr.

Grundlæggerne af Hey Planet Malena Sigurgeirsdottir og Jessica Buhl-Nielsen udtaler: “We are really excited to become a part of a strong network of thought-leaders committed to disrupting the status quo and creating a better future.”

Læs mere om Rockstart

Læs mere om Hey Planet

Læs videre

Hvordan finder vi vores investeringscases?

Hvordan finder vi vores investeringscases.

.

Det rette investeringsvalg er vigtigt.

At træffe de rette investeringsvalg er yderst vigtigt, og derfor er der hos MEGATREND INVEST også en fast overordnet procedure for, hvordan vi bestræber os på at vælge de rigtige investeringscases.

Det er vigtigt at finde netop de cases, der passer ind i den eksisterende portefølje, og de skal have et skaleringspotentiale over en given tidsperiode. Samtidig stilles der krav om et godt team med den rette sammensætning, så man dækker alle de nødvendige kompetencer.

Vi har valgt at opdele arbejdet i 3 faser:

  • Vurdering af intern strategi
  • Søgefasen
  • Udvælgelsen

Vurdering af intern strategi

Vi begynder altid internt. Det gør vi ved at identificere, hvilken sektor der mangler i vores samlede portefølje sat i forhold til, hvor vi forventer at opnå det bedste afkast til vores investorer. Den interne diskussion bygger naturligvis meget på antagelser om fremtiden. Sådan er al virksomhedsinvestering. Der er sjældent noget, der er sikkert, og hvor man kan forudsige alt på vejen frem til en exit fra selskabet.

Hvilket udviklingsstadie skal virksomheden være på ved en investerings begyndelse? I nogle tilfælde leder vi efter en virksomhed, der er i gang med at udvikle sin ide. Her vil der kunne være behov for flere likviditetstilførsler, inden servicen eller produktet kan skaleres til den tiltænkte køber. Der kan også være tale om en virksomhed, der allerede sælger produkter eller services og har et positivt cash flow. Her er der måske behov for at forbedre og optimere den eksisterende markedsføring eller for at udvide markedet til nye geografier.

Overordnet har det alt sammen at gøre med investeringsporteføljens risiko. Selskaber, der er tidligt i deres udvikling, vil ofte være mere risikofyldte end mere udviklede. Med andre ord, meget kan i princippet udvikle sig anderledes end forventet.

Behovene kan således være forskellige fra firma til firma. MEGATREND INVEST investerer dog altid kun i virksomheder, der opfylder vores skarpe krav til bæredygtighed og udvalgte megatrends. De er helt afgørende for valget uanset virksomhedens nuværende behov og situation. Vi stiller blandt andet krav om identificering af ét eller flere af FN´s verdensmål, som man skal arbejde målrettet med. Hvad megatrends angår, har vi defineret 9 megatrends. Alle investeringscases skal kunne placeres inden for én af disse.

Med alt det interne på plads påbegyndes den egentlige søgning. Vores foretrukne sektor og stadie skal nu kombineres med virkeligheden. Hvad er tilgængeligt, og er det muligt at købe til en fornuftig pris.  

Søgefasen

Et relevant og godt sted at begynde er i vores eget netværk samt at tale med vores samarbejdspartnere, banker og kontakter hos acceleratorprogrammer. Herigennem skaffer vi en stor del af vores investeringscases.

I løbet af et år modtager vi typisk omkring 250 uopfordrede pitchdecks fra virksomheder, der søger kapital. Mange af disse får tilsendt spørgeskemaer, hvorefter det vurderes, om der skal etableres et møde med virksomheden for en uddybning. I denne pulje ligger der ofte guldkorn, som vi ikke har hørt om endnu.

Vi kigger også på tidligere potentielle virksomheder, der ikke klarede kravene. Har nogle af dem udviklet sig positivt og skal derfor tages i betragtning igen?

Vurderingen af intern strategi og søgefasen efterlader os med en bruttoliste af virksomheder, der er mulighed for at vi kunne investere i.

Udvælgelsen

Den sidste fase er udvælgelsen. Her er der tale om en kombination af intern research og møder.

Internt anvendes alle tilgængelige informationskilder for at finde regnskabsinfo, studere websites og vurdere, hvad vi selv mener om selskabets potentiale. Feltet bliver mindre og mindre undervejs, og det er nu tid til at møde den enkelte virksomhed for at høre deres visioner og tanker om, hvor de gerne vil hen. Kan de se MEGATREND INVEST som en mulig investor og udvikler af deres selskab? Det er ofte lange forhandlinger, da der er mange ting at enes om. Juridiske dokumenter skal laves, og der skal opnås enighed om virksomhedens værdi.

Det er i denne fase, at man skal bruge sin erfaring for at lede efter hullerne i osten – potentielle risici – og vurdere hvad virksomheden mangler, og om vi kan se muligheden for at levere det. Ofte lykkes processen, og herefter begynder arbejdet med at udvikle virksomheden. Det er et langt samarbejde, der ofte ændrer kurs undervejs.

Sammenkobling af de 3 faser

Hver af de 3 faser er vigtig, for det er det, der danner det første grundlag for at starte processen med at finde investorer, og her har man udelukket mange af de potentielle fejlmuligheder.

Som med de fleste andre ting, er det sådan at jo bedre og grundigere man gør sit forarbejde, jo større er sandsynligheden for at opnå succes, og det er naturligvis det, der er det essentielle for vores investorer.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST

 

 

 

Læs videre