Tag: Megatrends

Megatrends – Industry 4.0

Megatrends – Industry 4.0.

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Denne gang ser vi nærmere på Industry 4.0. Alt kan efterhånden forbindes og er ofte cloud baseret. Vi ser cyber fysiske systemer og stadig mindre og kraftigere elektronik forsynet med sensorer med mulighed for at transmittere data trådløst. De mange nye muligheder åbner op for, at man kan agere hurtigere end nogensinde på markedets behov. Industry 4.0 omfatter bl.a. områder som 3D printing, nano engineering, smart factory og solution-as-a-service, som gør det muligt at tilbyde individuelle skræddersyede løsninger.

Baggrunden for Industry 4.0

En af de mest omfattende og skelsættende tendenser i dag er Industry 4.0. For de fleste er det blot et buzzword, men hvad er Industry 4.0 egentlig i en enkel version? For at forklare Industry 4.0 er man nødt til at gå tilbage og forstå Industry 1, 2 og 3.

Industry 1.0 fandt sted i sidste halvdel af 1700-tallet, hvor man begyndte at bevæge sig fra udpræget landbrug til etablering af de første fabrikker. Det blev muliggjort af bl.a. opfindelsen af dampmaskinen, den begyndende mekanisering og starten på produktion af jern, minedrift og anvendelsen af maskiner.

Ca. 100 år senere opstår Industry 2.0 med opfindelsen af elektricitet og større fabrikker med samlebånd og mulighed for masseproduktion. Opfindelsen af biler og af jernbanen gør det muligt at udveksle varer globalt, og vi ser den første urbanisering, hvor mange mennesker flytter fra land til by for at udnytte de nye muligheder.

I 1970´erne opstår Industry 3.0 med opfindelsen af computeren, netværk og automatisering og programmeringsmuligheder, som udvikler sig og ændrer verden radikalt med implementering af IT, brug af elektroniske devices og digitalisering på alle områder – i både kommunikation og i forbindelse med industriproduktion. 

Hvad er Industry 4.0

Begrebet eller konceptet Industry 4.0 opstår for ca. 10 år siden. Den fysiske og digitale verden begynder nu at blive koblet sammen, automatiseringsgraden bliver endnu højere, og personalisering og individualisering af produkter er blandt de nye tendenser. Store informationsmængder baseret på big data forbindes og udveksles intelligent imellem mennesker, processer og services m.m. Den teknologiske udvikling har nu ved hjælp af kunstig intelligens og digital sammenkobling gjort det muligt at koble den fysiske, digitale og biologiske verden sammen. Det påvirker både teknologi, industri og vores sociale adfærdsmønstre via en række nye muligheder.

Den traditionelle produktion og hidtidige praksis automatiseres nu bl.a. via smart technology, maskine-til-maskine kommunikation og internet of things (IoT). Det gør det muligt at automatisere i endnu højere grad, og mere intelligente opgaver overtages af maskiner uden menneskelig indblanding via brug af robotter og robotteknologi. Men allervigtigst er det, at Industry 4.0 er kendetegnet af en interconnectivity, der frem for alt forenkler og forbedrer vores tilværelse.

Industry 4.0 tager udgangspunkt i en række teknologier. Her er et par enkelte eksempler på nogle af dem med udgangspunkt i links til relevante artikler.

 • Internet of Things (IoT)
  • Her kan du læse mere om Internet of Things på Dansk Industris hjemmeside
 • 3D printing
  • Hvad er 3d printing. Læs mere her i artiklen på I-Scoops hjemmeside
 • Logistics 4.0 og optimering af forsyningskæder
  • På I-Scoops hjemmeside kan du få en uddybning af Logistics 4.0 og forsyningskæder

Eksempel på en af MEGA´s egne investeringscases

Vores investeringscase Caretag er et eksempel på avanceret robotteknologi. De tilbyder en komplet tracking løsning med RFID-tags, der sættes på hospitalsinstrumenter ved hjælp af en patenteret robot.

Læs mere om Caretag

Du kan se hele vores portefølje af investeringer indenfor de 9 megatrends på vores hjemmeside .

  

Ulrik Falkenstrøm, COO, MEGATREND INVEST, Oktober 2022

Læs videre

Megatrends – Urbanisering

Megatrends – Urbanisering.

Forretning baseret på 9 megatrends. 

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Ca. halvdelen af verdens befolkning lever i dag i byer, og det forventes at stige til 68% i 2050 iflg. FN´s World Cities Report 2022. Der er en klar tendens til, at flere trækkes mod byerne, og det stiller helt nye krav til, hvordan vi lever og indretter os. De allerstørste stigninger ses i Asien, Afrika og Latinamerika, men tendensen er global.

Storbyer med mere end 10 millioner indbyggere kaldes megabyer. I 1950 var kun New York en megaby. I dag er der mere end 30 megabyer på verdensplan, og mange af megabyerne er placeret i udviklingslandene. Til eksempel har Asien 18 megabyer – og 16 hvis Japan vælges fra. 54% af Asiens bymæssige befolkning bor i byer på under 1 mil. Indbyggere, mens 16% bor i megabyer. (Kilde: FN´s World Cities Report 2022). Flere af megabyerne er endda så store, at de kunne betegnes som dobbelte megabyer. Der findes megabyer i blandt andet Kina, Japan, USA, Mexico, Indien og flere lande i Afrika. 

Ser vi på Danmark, bor der ifølge Danmarks statistik i 2022 1,35 mil. mennesker i hovedstadsområdet. Det svarer til, at ca. hver 4. dansker bor i hovedstadsområdet. Men vi flytter ikke bare til de helt store byer. Der er også en tendens til, at vi i højere grad flytter til nærmeste store by.

Urbaniseringen har selvfølgelig både fordele og ulemper, men uanset giver den anledning til store ændringer i vores samfund og måden vi lever på.

Se FN rapport om fremtiden i byerne (engelsk)

Infrastruktur

Mange arbejdspladser er i dag placeret i eller tæt på de større byer. Derfor er det også helt naturligt, at mange forsøger at vælge bolig i nærheden for at afkorte den daglige transport og spare tid. Udbredt og hyppig tilgængelighed af offentlig transport er vigtigt. Det samme er et veludbygget og omfattende netværk af cykelstier, så der er mulighed for at cykle eller gå sikkert.   

Og skulle man have fravalgt egen bil, er der mulighed for en delebil, som er en både billigere og mere bæredygtig løsning.

På trods af det pendler vi som aldrig før. Måske har de teknologiske muligheder med større fleksibilitet og delvis uafhængighed af arbejdssted medvirket til en nuancering af urbaniseringstendensen – i hvert fald når det gælder tilflytning til de største byer. Det kan gøre det attraktivt for nogle at flytte til byer lidt længere væk. Her er priserne på boliger generelt lavere og transportmulighederne er stadig gode, fordi vores infrastruktur i Danmark er velfungerende både i forhold til motorveje og offentlig transport.  Der er blevet ”kortere” imellem byerne, og der er da også i dag rigtig mange, der derfor i stedet vælger at pendle.  

Teknologi og smart cities

Både de store og mellemstore byer ændrer sig i hastigt tempo i disse år. Højhusbyggeriet breder sig, og nye bygninger og boligområder skyder i vejret for at imødekomme det store behov for boliger i takt med at flere ønsker at bo i byerne. Man kan diskutere fordele og ulemper ved at bo tæt og også ofte i mindre boliger, men der er også en række praktiske fordele, der sig udtryk i for eksempel mere effektivt energiforbrug og bedre muligheder for at isolere effektivt.

De såkaldte smart cities kobler byggeri og teknologi sammen. 3D mobility ser vi allerede i form af de omtalte byggerier i højden og underjordisk transport, parkering m.m. Corporate cities i form af mindre selvstændige enheder i byerne er en anden tendens, og der vil være brug for mere fleksible boliger, som kan ændres løbende i form af modulbyggeri, der gør det muligt at omstille boliger til forskellige målgrupper (unge og ældre) og til forskellige størrelser, alt efter behov.

Ønsket om at tilgodese menneskelige behov betyder flere rekreative områder og færre biler. I smart cities udnyttes de teknologiske muligheder til at forbinde og optimere infrastruktur, kommunikation, produktion og distribution. Byerne vil fremover være selvforsynende på en række områder og derfor også mindre sårbare overfor eventuelle politiske, tekniske og sociale kriser.

I de senere år der også eksperimenteret med at flytte dyrkning af visse landbrugsprodukter til byerne i form af vertikal dyrkning af f.eks. grøntsager. Der dyrkes i højden i etager inden døre, og det sparer store mængder landbrugsjord, reducerer transporttid og øger derfor tilgængeligheden.   

Nye forbrugertyper

Den store tilflytning til byerne betyder også, at der er opbygget en tiltagende magt og rigdom i byområderne. Mange unge forbliver i – eller flytter til byerne, og i Danmark ser vi, som i flere andre lande, at mange også vælger at flytte til byerne i deres senior tilværelse. Byerne tiltrækker især på grund af de mange let tilgængelige kulturelle og fritidsmæssige tilbud.

Det har givet anledning til en helt ny forbrugertype: Citysumers. Et udtryk der først blev introduceret af det amerikanske trendbureau Trendwatching.  Citisumers er kendetegnet ved, at de er tæt knyttet til bylivet. De bor og lever i byerne, og de bruger en del penge på både fritidsaktiviteter og fornøjelser – eksempelvis restaurantbesøg. De er karakteriseret ved at være ”connected” og meget åbne og villige til at prøve nyt. Til gengæld er de også krævende.

Urbaniseringens bagside

Urbaniseringen har mange fordele, men desværre også en bagside, som ikke er ny, men forstærkes af omfanget af tilflyttere især i udviklingslandene.

I de fattige lande vokser slumbyerne, og det er et særligt stort problem, fordi det er i de fattigste lande, at den største bymæssige befolkningstilvækst vil foregå i de kommende år. Det er her, at mange ser muligheder. Det er da også en kendsgerning, at der er større muligheder for både uddannelse og jobs, men hvor der i de rige lande, som tidligere nævnt, er mange fordele ved at bo i byerne, er situationen ofte en noget anden i de fattigste lande. De dårlige boligforhold giver nemlig anledning til sygdomme, dårlig hygiejne og i visse områder også øget kriminalitet.  

Der er derfor brug for effektive løsninger på blandt andet boligforhold, for at disse lande for alvor kan begynde at drage flere fordele af urbaniseringens muligheder.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer indenfor de 9 megatrends på vores hjemmeside.

Ulrik Falkenstrøm, COO, MEGATREND INVEST

September 2022

Læs videre

Store ændringer i verden lige nu

Store ændringer i verden lige nu.

Hvordan ser fremtiden ud.

De seneste 6 måneder har vendt op og ned på mange forhold.  Krigen i Ukraine, usikkerhed omkring energileverancer, den højeste inflation i 40 år og en forventet de-globalisering for nu blot at nævne nogle af de helt store temaer, der fylder i medierne og har mærkbare konsekvenser for de fleste mennesker.   

Økonomien lige nu

Investeringsmæssigt har det betydet store forandringer. Vi er på vej væk fra lave renter, uanede mængder af likviditet og et boomende aktiemarked – en trend der har varet ved i næsten 10 år.

Det betyder, at det nu er tid til at fokusere ekstra meget på høj kvalitet i de investeringer, man foretager. Det gør sig gældende for både noterede og unoterede aktier, ligesom obligationer skal indgå som et nødvendigt element i investeringsporteføljen.

Årsager og virkning

Lad mig først komme med nogle betragtninger i forbindelse med nogle af årsagerne. Fødevarer og energi ved vi alle er steget voldsomt. Nogle råvarer er dog faldet i pris de sidste uger (hvede og jern), og selvom det er positivt, så mangler det endnu at slå igennem i butikkerne.

Udbud og efterspørgsel har også gjort diesel dyrere end benzin. Det ser man meget sjældent, og det går hårdt ud over transportsektoren.

Den europæiske centralbank (ECB) forventes at hæve renten ved deres møde i næste uge. ECB har ikke været lige så aggressive som den tilsvarende amerikanske, men det er min vurdering, at vi kan forvente en stigning på mellem 50 og 75bps – dvs 0,50 – 0,75%. De meget høje inflationstal skal nemlig imødegås, og her har ECB været meget afventende i lang tid.

Energiforsyningen

Diskussionen om energiforsyningen til efteråret og til vinter foregår lige nu i højeste gear. Forskellige spareråd bliver flittigt delt, og det at følge el-prisen er snart ved at blive en nationalsport – og ikke uden grund, for der er mange husstande i Danmark, der har rigtig svært ved at få enderne til at mødes.  Diverse hjælpepakker fra regeringen har fået meget omtale, desværre mest på grund af den dårlige eksekvering, men der er et behov for en løsning lige nu.

Forsyningssikkerheden er også et vigtigt tema. Er der overhovedet nok gas og strøm til vinter? Ganske vist er gaslagrene fyldt godt op, men det ændrer ikke ved at lagrene ikke er store nok til at klare en kold vinter. Som følge af det totale stop for russisk gas, er prisen på gas naturligt nok skudt i vejret. Europa har allerede nu reduceret deres energiafhængighed af Rusland betydeligt. Det betyder, at vi alle skal spare både på strøm og gas for at klare os igennem vinteren, men jeg mener ikke, at vi skal gå i panik. Mild vinter og tilbageholdenhed fra os alle er en stor hjælp.

Strøm stiger meget i pris, blandt andet fordi Tyskland og Frankrig enten faser deres atomkraftværker ud, eller fravælger at køre for fuld kapacitet. Jeg tror dog, at Tyskland ændrer beslutningen om at lukke deres atomkraftværker ned til nytår. Hvis man politisk ender med at træffe denne beslutning, vil der være nukleart brændstof nok indtil maj 23, hvorefter det nok er endeligt slut.

Globalisering?

De sidste 30 år har været præget af et globaliseringstempo uden sidestykke. Nogle landes afhængighed af andre lande, specielt på energi, har nu vist sig at være meget uheldig. Der kommer derfor uden tvivl til at foregå en hjemtagning af produktion eller forsyning, så den primært kommer fra vestlige lande, fordi det simpelthen forventes at give en større sikkerhed.

Mikrochips til elektronisk udstyr er et andet ømt punkt i Vesten, hvor vi har en betydelig afhængighed af Kina. Ligesom med gas er leverancerne af mikrochips ikke noget man lige lægger om og erstatter fra den ene dag til den anden. Opbygning af fabriksfaciliteter og gasterminaler tager jo flere år og gør, at den nuværende situation kun kan nødløses, indtil der er truffet beslutning om mere permanente og varige løsninger, og faciliteterne er bygget op, så en ny produktion kan implementeres.

De kommende måneder

Med stigende renter fra Centralbanken kan det selvfølgelig mærkes på den økonomiske vækst. Stigende renter er nødvendige for at normalisere inflationen, men væksten er nødvendig for beskæftigelsen. Heldigvis klarer Danmark sig lige nu overraskende godt, og arbejdsløsheden er i bund. De næste måneder bliver afgørende for, hvor hårdt denne krise vil ramme ikke blot Danmark, men hele EU.

Med forventningen om at der bliver udskrevet valg her i landet inden længe, stiger antallet af mere valgrelaterede udtalelser og gerninger. Det er uheldigt, for det vil begrænse handlekraften for en periode, og det er bestemt ikke det, vi har brug for lige nu set fra den økonomiske side.

Valg af investeringer

Konklusionen på den nuværende situation er, at man skal søge efter højere kvalitet, når man investerer. Det betyder, at man skal være særligt opmærksom på at vælge aktier indenfor områder, som man ved, er noget vi alle skal bruge. Pharma, energi og fødevarer er gode eksempler på sektorer indenfor aktier lige nu.

Obligationer skal helst også være en bestanddel af investeringsporteføljen. Renten i kortere obligationer er højere end i længere papirer, et tegn på at krisen trods alt ikke bliver langvarig.

Unoterede aktier i selskaber med et løbende cash flow er et godt bud på, hvordan man i sin portefølje kan inddrage en aktivklasse, der er mindre volatil og giver et langsigtet afkast. Som altid er det overordnet set et must at sprede sine investeringer.   

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST

September 2022

Læs videre

Megatrends – Digital Kommunikation

Megatrends – Digital Kommunikation.

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Når man ser på de helt store megatrends, er digital kommunikation nok et af de områder, der har haft størst betydning for flest mennesker og på tværs af størstedelen af de andre megatrends. Det skyldes, at den digitale kommunikation ofte er integreret i nye innovative produkter og dermed er medvirkende til at facilitere mange af de andre store megatrends.

Målrettet kommunikation

De digitale platforme og mange online muligheder har åbnet op for en helt ny måde at kommunikere på, og især muligheder for at målrette aktiviteter og budskaber på en helt anden måde end tidligere. Vi anvender visuelle symboler og korte udtryk, som forstås af alle på tværs af det nationale sprog. Alt er blevet mere dialogbaseret og brugertilpasset, og det betyder højere effektivitet for afsenderen og større relevans for modtageren. Det betyder ofte, at vi bytter vores data for neutralt informationsmateriale og viden, som nu hedder content. Vi nudger modtageren med content, der selvfølgelig har et marketingformål.

”Halvdelen af al marketing er spildt. Vi ved bare ikke hvilken”. Sådan sagde man tidligere, men med målrettet digital kommunikation er det blevet muligt at opsamle store mængder relevant data, der giver langt større indsigt og viden om modtageren. Vejen til relevant data går bl.a. via SEO opsætning, aktiv brug af sociale medier og individualiserede nyhedsbreve. Dataopsamling og digital kommunikation er tæt forbundet. Tænk blot på, hvordan vi, når det gælder nyheds content i aviserne, nu også kan målrette det de artikler og områder, vi netop ønsker at læse.  

SMS, Messenger, TikTok og lignende platforme bevirker, at vi hurtigt kan kommunikere kort med hinanden og dermed også reagere og handle hurtigt. Lige så vigtigt er vores mulighed for at benytte location-based services ved at kunne tracke via GPS, WiFi og Bluetooth, og vi skaber opmærksomhed og interesse igennem story telling og brugen af influencers.

Innovation og produkter

Mange nye produktløsninger er baseret på digital kommunikation i en eller anden form. Crowd action er blevet meget udbredt og det gælder også områder som f.eks. crowd funding, idé generering og globale projekter online. Vi kan udvikle produkter og samarbejde på tværs af geografiske afstande og er næsten uafhængige af tid. Det giver fleksibilitet og muligheder i et hidtil ukendt omfang.

Den digitale integration i forbindelse med produktudvikling dækker over et bredt område, men uanset produktets eller løsningens karakter, er fordelen som regel forbundet med skabe større sikkerhed, mere nøjagtige resultater og spare tid for brugeren. Mulighed for automatisering, sikkerhed, nøjagtighed og tidsbesparelse er netop de områder, som gør, at den digitale verden er mere optimal end den manuelle og har vundet indpas så hurtigt. Det kan være produkter, der er med til at overflødiggøre en række arbejdsgange, eliminere menneskelige fejl og i sidste instans spare tid.

Internet of Things (IoT) gør det muligt at forbinde fysiske objekter digitalt, og med den nye 5G standard er der endnu flere muligheder på det område. Et eksempel er førerløse biler og smart homes – interface imellem mennesker og tekniske user interfaces ved hjælp af multi-touch, stemmegenkendelse m.m. Fjernstyring af varme, fjernstyring af biler er også eksempler, som gør livet nemmere, enklere og hurtigere.

Digital selvbetjening

Den digitale selvbetjening er også gradvis blevet helt uundværlig for de fleste. Vi betaler med mobilepay. Vi går på borger.dk og sundhed.dk for at få informationer. Vi ordner bankforretning online, og vi bestiller dagligvarer, som leveres direkte til døren. Hotel, flybilletter og biografbilletter bestilles også online, og vi bruger rejsekortet, når vi skal bevæge os rundt med offentlig transport. Det er alt sammen digital kommunikation integreret i nye produkter, hvor telefonen er det uundværlige redskab.

Digitale målinger

Vores interesse for eksempelvis sundhed har bevirket, at vi måler vores præstationer og adfærd på en lang række områder med udgangspunkt i dataopsamling. Her er den digitale kommunikation også helt afgørende. Tænk blot på smartwatches og andre verabels, som man kender i dag – f.eks. datalocker, hvor vi kan blive klogere på vores krop, hvordan vi bruger den, skåner den og udnytter den optimalt. Det er blot et enkelt eksempel på målinger, og på sammenkoblingen imellem dataopsamling og digital kommunikation, som tidligere nævnt.  Der er ingen tvivl om, at netop produkter baseret på dataopsamling et et godt bud på endnu flere forretningsmuligheder med et betydeligt potentiale.

Mobilitet

Digitale kommunikationsmuligheder har spillet en væsentlig rolle især i forbindelse med nedlukningen i Corona perioden. De fleste savnede det sociale element fra den fysiske arbejdsplads, men ikke desto mindre lykkedes det at få arbejdsdagen til at fungere hjemmefra for dem, der vel at mærke havde et mobilt arbejde – kunne flytte kontoret hjem. Man sad fysisk langt fra hinanden, men Zoom, Teams og lignende online platforme med mødefaciliteter gjorde det muligt at holde møder og både ”ses” og være effektive alligevel. For mange var det nyt, for andre var det blot mere af noget velkendt, men i dag er digitale møder blevet en del af vores arbejdsform. Coronaen var med til at eskalere brugen af denne digitale kommunikationsform.

Mobilitet handler også om at være uafhængig af tid. Det ser vi i forbindelse med TV-forbrug, hvor flow TV er på retur og erstattet af streaming tjenester, og muligheden for selv at beslutte, hvornår man ønsker at se en tv-udsendelse, giver langt større fleksibilitet

Telefonen – et all-in-one værktøj

Telefonen og/eller IPad´en er blevet det digitale kommunikationsværktøj nr. 1. Ikke at de mange apps ikke kan benyttes på en almindelig PC, men telefonen samler det hele, gør det nemt og kan tilgås overalt.  Vi betaler som tidligere nævnt via mobile pay. Telefonen er blevet vores tegnebog. Kørekortet ligger på telefonen, og det samme gør vores musik spillelister, så vi altid har dem ved hånden hvor som helst og når som helst. Telefonen er også din GPS, der sikrer, at du altid kan finde vej med f.eks. google maps.

De forskellige digitale eksempler, der er nævnt i denne artikel, er selvfølgelig kun en lille del af de mange muligheder, der findes. Det er et område, der udvikler sig i takt med, at der kommer nye ideer og produkter på markedet.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside.

Indenfor området digital kommunikation har MEGATREND INVEST følgende investerings- muligheder

Caretag

Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid t kunne spore alle operationsinstrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret med en skanner er det muligt at foretage bulk optælling af instrumenter og monitorere behov for servicering og/eller udskiftning baseret på anbefalet antal brug af instrumentet.

https://mega.as/caretag/

IOspect

En SaaS virksomhed der udvikler branchespecifikke apps, som hjælper med at forenkle tidskrævende manuelle processer og sikre, at både intern audit og rapportering bliver nemmere og mere præcis. IOspects hovedprodukt er app´en DomuSpect, der hjælper private udlejere og ejendomsadministratorer med at gøre flyttesynet digitalt, så alle dokumenter, billeder og noter er samlet ét sted overskueligt, dokumenteret og papirløst.

https://mega.as/iospect/

Ulrik Falkenstrøm, COO, MEGATREND INVEST

Læs videre

Megatrends – Bioteknologi og medicin

Megatrends – bioteknologi og medicin.

Forretning baseret på 9 megatrends. 

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Tendenser indenfor bioteknologi og medicin

I denne artikel kigger vi nærmere på bioteknologi og medicin og de tendenser, vi ser på netop det område.

Når man arbejder med trends, er det næsten en selvfølge, at bioteknologi og medicin indgår, ikke mindst når man som MEGA tager udgangspunkt i danske virksomheder. Interessen for bioteknologi startede for ca. 30 år siden. På det tidspunkt var der tale om en lille håndfuld virksomheder. Danmark har da også været langt fremme på disse områder i mange år, og har en lang række store og glorværdige selskaber, som har bidraget til innovative produkter. Mange af disse firmaer har med deres løsninger skabt væsentlige forandringer for mennesker rundt omkring i verden. I dag findes der flere tusinde biotek selskaber, og de har haft stor indflydelse både forsknings- og samfundsmæssigt igennem årene.

Flere af de større virksomheder har haft markant indflydelse på bioteknologien og udviklingen af nye produkter, men vi har i de senere år også set en lang række opstartsvirksomheder, der med nytænkning indenfor bioteknologiske og medicinske produkter kan være med til at gøre en stor forskel og bidrage til løsning af mange af de problemer, vi som samfund skal have løst fremover.

Men hvad er bioteknologi egentlig? På Lex.dk beskrives det sådan: ”Bioteknologi er betegnelsen for en række gammelkendte teknikker, ved hjælp af hvilke levende organismer benyttes til at producere store mængder af et ønsket produkt. Der er tale om produkter med mange anvendelser indenfor bl.a. sundhedsvidenskab, landbrug og kemisk industri” (Se hele artiklen i Lex.dk). Netop disse områder er alle vigtige, fordi de kan være med til at ændre vores levevilkår og med de rette produkter bidrage til en løsning i forhold til den bæredygtige agenda og de udfordringer, vi har dér. Se også rapporten Regeringens Klimapartnerskaber.

Biotek virksomhederne udgør en forholdsvis stor andel af dem, der får tilført investeringskapital i dag. Det er måske ikke så overraskende, for vi har en betydelig forskning og uddannelse indenfor området og dermed også kompetencerne. Det fører naturligt nok til nytænkning og ideer og derfor er der også mange interessante opstartsvirksomheder indenfor biotek.

For at forstå interessen for biotek og medicin, er man nødt til at se på de tendenser, vi i øjeblikket har i samfundet.

Sundhed er højt prioriteret i dag, og selvom vi ikke altid kan bestemme selv, så har vi dog en betydelig indflydelse og en mulighed for at påvirke vores velbefindende og vores udseende. Hvem ved, i fremtiden vil det måske være muligt at se kroppen som et byggesæt, hvor man kan ombygge og i endnu højere grad udskifte enkelte dele efter behov. Nogle af de mest fremtrædende og aktuelle tendenser lige nu er f.eks.:

Bio engineering overfører metoderne fra engineering og IT til organisk materiale. Det er for eksempel muligt at bruge DNA som digital databærer, ligesom 3D printing metoder kan bruges til at producere helt nye organer. Tilsvarende bruges naturen til at udvikle nye bioniske produkter og teknologier til digitale data. Mulighederne for modificering af arvemasse er også blevet aktuelt med nye metoder. Det giver mange muligheder, men åbner i visse tilfælde også op for en række etiske spørgsmål.

På det medicinske område udvikles der løbende nye effektive løsninger og produkter, og interessen for biologisk medicin har især været stor. Men vi er også blevet mere åbne for at anvende naturmedicin. Det gælder både os som brugere, og sundhedssystemets behandlere, der ikke nødvendigvis afviser komplementære og alternative behandlingsformer og -midler, som det ofte var tilfældet tidligere. Denne interesse giver anledning til helt nye produktmuligheder og dermed også opstart af nye virksomheder.

Medicinsk cannabis er et godt eksempel på et naturmiddel og en alternativ behandlingsform, der har været stor interesse for. Der har kørt en 4-årig forsøgsordning, hvor læger har haft mulighed for lovligt at ordinere visse produkter med medicinsk cannabis. Som følge af en lovændring med tilhørende bekendtgørelser er en række ændringer af forsøgsordningen med medicinsk cannabis imidlertid netop trådt i kraft pr. 1. januar 2022. Det er en nyskabelse, som betyder, at virksomheder nu permanent får mulighed for at dyrke cannabis til medicinsk brug, og det er helt afgørende for, at industrien kan komme i gang og tiltrække investeringskroner i Danmark.

Årsagen til at det har været vanskeligt at tiltrække investorer i Danmark har netop været, at tilladelse til produktion var baseret på en prøveperiode. Ingen eller ret få er så risikovillige, at de ønsker at investere i at opføre et produktionsanlæg til mange millioner (3 cifret mio. beløb), som risikerer at lukke ned og blive gjort ulovligt efter prøveperioden. Den knast er heldigvis nu løst. Industrien hylder dette, for produktion i Danmark vil kunne betyde eksport til store dele af Europa.  Læs mere om cannabis lovændring. Du kan også se mere på eSundhed.

Innovation, udvikling og forretningsmuligheder

Vi ser indenfor bioteknologi og medicin en række muligheder for at udvikle produkter og løsninger, der har et potentiale til at vækste og skalere til det internationale marked. Men bioteknologi og medicin er udviklingstungt, og det kræver en betydelig finansiel støtte. Til gengæld kan potentialet i mange af disse medicin/biotek opstartsvirksomheder være stort.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside: https://mega.as/investeringsportefoelje/. Indenfor området bioteknologi og medicin har MEGATREND INVEST foretaget følgende investeringer

Caretag

Tilbyder en komplet tracking løsning, der gør hospitaler i stand til altid at kunne spore alle operationsinstrumenter ved brug af en RFID tag. Ved hjælp af avanceret software kombineret med en skanner er det muligt at foretage bulk optælling af instrumenter og monitorere behov for servicering og/eller udskiftning baseret på anbefalet antal brug af instrumentet.

https://mega.as/caretag/

Biograil

BIONDD™ teknologien er en metode til at levere biologiske lægemidler oralt i en standardkapsel ved at facilitere transport af biologisk lægemiddelmolekyle ind i mavevæggen, hvorved de effektivt og sikkert kan optages i blodbanen. Lægemidler fordeles så i kroppen og leverer den ønskede virkning. Ved denne leveringsmetode kan der opnås et meget højt optag fra den orale kapsel, der svarer til, hvad der opnås ved injektion.

https://mega.as/biograil/

Orenda

En global cannabis virksomhed indenfor dyrkning, forarbejdning og distribution af seed-to-sale cannabidiol (CBD & THC). De har to produktionssteder i Grækenland og licens til at producere cannabis i Danmark. Fokus på Grækenland, Danmark og andre EU- lande, hvor loven tillader det.  Med lovændringen i januar 2022 er der nu givet grønt lys for at virksomheder permanent kan dyrke cannabis til medicinsk brug.  Det vil være helt udslagsgivende for Orendas forretningsmuligheder.

https://mega.as/orenda/

 

Ulrik Falkenstrøm, COO MEGATREND INVEST

Juni 2022

Læs videre

Megatrends – hvorfor investere i Foodtech

Megatrends – Sundhed og Mad

Forretning baseret på 9 megatrends.

I MEGATREND INVEST driver vi forretning baseret på 9 overordnede megatrends. Disse trends er vores bud på de mest interessante og overordnede tendenser, som vi mener vil præge samfundets udvikling fremover. Samtidig er de et godt udgangspunkt for udvikling af produkter og løsninger hos startup og vækstvirksomheder, og repræsenterer derfor gode investeringsmuligheder. Se alle trends.

Tendenser indenfor sundhed og mad

I denne artikel kigger vi nærmere på sundhed og mad, og de tendenser vi ser på netop det område.

Aldrig har vi talt så meget om sundhed, som vi gør nu, og vi dyrker vores krop som vi ikke tidligere har set det. Det er blevet in at investere i sit helbred og dyrke motion, så fitness, sundhed og personlig hygiejne er højt prioriteret, og vi måler og vejer vores resultater. Samtidig har vi fået en større interesse for vores mentale velbefindende, og områder som meditation og yoga er populære som aldrig før.

Motion og sund mad hænger naturligt sammen. Vi er blevet mere selektive, kritiske, og vi interesserer os for alternative kostmuligheder og vælger gerne økologisk og bæredygtigt. Mange bruger også flere penge på de gode madvarer end tidligere, og interessen udmønter sig i, at vi bruger masser af tid på tilberedning og gerne viser resultatet frem.

Der er flere årsager til denne ændring. Vores arbejdsliv er for manges vedkommende blevet mindre fysisk krævende, og samtidig er vi blevet mere oplyste om nødvendigheden af motion for at sikre et sundt og langt liv. Tendenserne præger også den stadigt større gruppe af ældre, som ønsker en aktiv seniortilværelse. Vi lever længere, og det stiller krav om et sundt liv.

En anden årsag er, at mange i dag har en større mulighed for fleksibilitet i deres dagligdag. Vi har flere hjælpemidler i dagligdagen, og hvad arbejde angår har mange mulighed for at arbejde hjemme og på forskellige tidspunkter. Det giver mere effektiv tid og bedre mulighed for at få indpasset sunde rutiner.  Denne ændring er for så vidt ikke ny. Vi har set det komme over en årrække, men Corona perioden med mere tid til rådighed har måske især fået os til at overveje, hvordan vi bruger tiden. 

Sundhed

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 er et godt udgangspunkt for at danne sig et billede af sundheden i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet i foråret 2021, og er selvfølgelig derfor påvirket af Corona situationen. Du kan se hele rapporten her eller vælge den korte version.

På positivsiden viser rapporten, at vi lever længere, at der er færre, der ryger – især blandt de unge – og færre drikker mere end +5 genstande ad gangen. Til gengæld fremhæver rapporten også en række bekymrende resultater. Den mentale sundhed ser ud til at blive dårligere, ikke mindst blandt yngre. Der er også fortsat en stigning i gruppen af mennesker med svær overvægt, og andelen der lever op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet er lav.

 Sammenligner vi de unges alkoholforbrug med andre lande, er det stadig markant højere. Der er også en social ulighed i forhold til risikofaktorer, idet antallet af risikofaktorer er højere blandt dem, der er uden for arbejdsmarkedet eller har kortere uddannelser (Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2021)

Mad

Vores interesse for sund mad har åbnet vores øjne for nye muligheder, og det indebærer også dyrkningsmetoder, tilgængelighed og bæredygtighed. Der er forskellige grunde til, at folk vælger som de gør, men der bliver stadig flere vegetarer og endnu flere der fravælger kød – enten helt eller som fleksitarer, hvor de veksler imellem at spise kød og vegetarisk. En lang række restauranter har i dag et udbud af retter, der afspejler disse ønsker, og det er blevet helt almindeligt, at man kan vælge vegetarretter – noget som tidligere var forbeholdt særlige restauranter. Denne interesse for plantebaserede produkter afspejles nu heldigvis også i supermarkederne.

I januar introducerede Danish Crown eksempelvis en ny plantebaseret produktserie med otte produkter under navnet ”Den Grønne Slagter” med et udvalg af både færdigretter og enkelte komponenter til retter, og flere er uden tvivl på vej.

I andre dele af verden handler det helt grundlæggende om at skabe fødevaresikkerhed for millioner af mennesker og sikre, at de overlever. Iflg. FN´s rapport State of Food Security and Nutrition in the World 2021 estimeres, at imellem 720 og 811 millioner mennesker var underernærede og/eller sultede i 2020. Det er en stigning på 118 millioner mennesker i forhold til 2019.

Med en stor befolkningstilvækst er det vigtigt at tænke både innovativt og alternativt, hvis vi skal nå FN´s Verdensmål 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Se FN´s State of Food rapport her    

En anden vigtig forudsætning for sundhed er adgang til rent drikkevand. Også vand og sanitet er defineret som ét af FN´s verdensmål, hvor der i Verdensmål 6 – rent vand og sanitet er sat mål for, at der inden 2030 skal opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle. Frisk vand fra hanen er måske nok en selvfølge i Danmark og en række andre lande, men mere end 1 milliard mennesker har i dag ikke sikker og stabil adgang til rent drikkevand.

Du kan læse mere om guidelines og adgang til rent drikkevand og sanitet på WHO´s hjemmeside.

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel.

Se FN´s World Water Development Report for 2022.

Innovation, udvikling og forretningsmuligheder

Vi ser indenfor sundhed og mad en lang række åbenlyse muligheder for at udvikle produkter og løsninger, der har potentiale til at vokse fremadrettet. På kostområdet har vi allerede set mange gode bud på nye grønne produkter og alternative og bæredygtige dyrkningsformer. Også alternativer til kød er nu på vej ind på markedet med bæredygtige og proteinholdige produkter baseret på insekter – eller hvad med tang, der er både bæredygtigt, sundt og tilgængeligt i næsten uendelige mængder.

Dataopsamling er også et godt bud på endnu flere forretningsmuligheder. Tænk blot på smartwatches og andre verabels, som du kender i dag – f.eks.datalocker. Her kan vi eksempelvis blive klogere på vores krop – hvordan vi bruger den, skåner den og udnytter den mest optimalt.

Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvilke innovative løsninger der hen over årene naturligt vil komme og blive en del af en sund/aktiv hverdag. Alt i alt ses et betydeligt forretningspotentiale i området.

Eksempler fra MEGA´s egne cases

Du kan se hele vores portefølje af investeringer på vores hjemmeside

Indenfor området sundhed og mad har MEGATREND INVEST følgende investeringsmuligheder:

 4Life Solutions

Genopfyldelig plastikbeholder der giver 4 l rent drikkevand på 4 timer baseret på solopvarmning. Unik løsning der tilbyder sikkert og billigt drikkevand til millioner af mennesker i fattige dele af verden, hvor der ikke er adgang til rent vand.

4Life Solutions

 Hey Planet

Bæredygtige fødevare alternativer baseret på insekter – og er medvirkende til at reducere CO2. I dag tilbyder de kødalternativet Mince samt lækre snacks, proteinbarer og knækbrød

Hey Planet

 

Ulrik Falkenstrøm, COO MEGATREND INVEST

Maj 2022

 

Læs videre

De næste trends indenfor investering

De næste trends indenfor investering.

Investeringstrends.

De største investeringstrends er dem, der dækker over et kæmpestort udækket behov. Produkterne indenfor disse områder kan være med til at gøre en virkelig mærkbar forskel. Derfor er det med stor sandsynlighed også her, du vil få det bedste afkast på din investering.

Jeg er ikke i tvivl om, hvilke 3 trends, der især matcher disse krav lige nu. Det er områder indenfor energi, fødevarer og helbred, for det er de områder, hvor jeg tror, at samfundet har mest brug for nytænkning og innovative produkter. Her vil vi kunne se den største påvirkning af samfundet, men det er selvfølgelig langt fra de eneste.

Energi

Fossile brændstoffer er ikke fremtiden. Det kan vi vist alle være enige om. Hvornår vi udfaset dem helt, er der dog mange meninger om. Et er dog sikkert. Vi er nødt til at finde et alternativ, og det skal gå hurtigt. Heldigvis er vi jo sådan set også godt i gang. Energi øer og løsninger til opbevaring af strøm arbejdes der ihærdigt på fra mange sider, og det er også helt afgørende, hvis vi skal nå vores 2030 mål.

Et af de områder jeg ser som rigtig vigtigt er udvikling af ny batteriteknologi – at knække koden på batteriudvikling, der giver mulighed for langtidsopbevaring. Det er helt centralt, men det kræver noget fra både elbranchen, og det kræver politisk velvilje. Det er nødvendigt i mange sammenhænge, men overgangen til el-biler gør det særligt vigtigt at få innovative produkter på banen indenfor dette område. Mange opstartsfirmaer arbejder allerede med det, og der findes en lang række lovende projekter. Nogle af dem er umiddelbart ganske små, men ledes af dygtige forskere. Hvor der er potentiale, er der også mange ideer, og ikke alle bliver til noget. Vi har brug for det hurtigst muligt, for der er et kæmpebehov, og interessen hos investorerne er stor.

Fødevarer

Indenfor 20-30 år forventes det, at verdens befolkning ligger på omkring 9-10 milliarder mennesker. Behovet for fødevarer forventes i 2050 at være 70% højere end i dag.  Der skal store mængder fødevarer til, og det kræver plads, så vi er nødt til at tænke i innovative dyrkningsformer, men også en gradvis ændring af vores traditionelle kost.

Vi ser allerede nu en tendens til at spise mere vegetarisk eller i hvert fald en interesse for at reducere vores forbrug af kød. Flere og flere bliver fleksitarer, fordi vi er begyndt at tænke mere over, hvad vi spiser. Vi skal lære at lave andre retter på en anden måde. Mange af restauranterne i København eksperimenterer også, og de kan være med til at gå foran og åbne vores øjne.

Hvad angår dyrkning af grøntsager, ser vi nu så småt eksempler på vertikal dyrkning – dvs dyrkning af grøntsager indendørs og i flere etager. Der er gode eksempler på det både i Danmark og i udlandet – en form for koncentreret landbrug. Fordelene er indlysende, for ikke alene bliver vi flere, vi kommer også til at bo flere i byområderne. Forventningen er at omkring 30% af verdens befolkning i 2050 vil bo i byområder. Derfor er tilgængelighed og nærhed vigtigt. Ved vertikal dyrkning af grøntsager vil vi kunne have landbrug i byområder og sikre nærhed, friskhed og minimering af transport.

Kvægdrift kan næppe konverteres til vertikalt landbrug. Selvom både klimaudfordringer i form af CO2 udledning og behovet for store landområder til dyrkning af foder, gør det til et af de mest kritiske områder. Også her er der behov for nytænkning, for hvordan vil man kunne erstatte traditionelt kød med alternativer, der både er klimabegrænsende og sunde.

Måske er insekter ét af svarene. I MEGA har vi investeret i Hey Planet, som producerer insektbaserede fødevarer. Det indeholder masser af proteiner og dækker behovet for bl.a. B12, jern og vitamine. Samtidig udleder det meget lidt CO2 og kan dyrkes på minimal plads som indendørs farming.

Læs mere om investering i Hey Planet

Helbred

Healthtech er meget vigtigt. Covid har måske fået os til i særlig grad at forstå det. Her er vi nødt til at eksperimentere med nye muligheder og produkter. Men det er ikke kun på grund af covid og pandemi.

Vi går mere op i sundhed i dag end nogensinde tidligere. Vi vil gerne være ældre og aktive hele livet igennem, og så er vi blevet meget mere bevidste om livskvalitet, så vi prioriterer generelt helbredet højere end man gjorde tidligere, og vi stiller større krav.

Nye teknologier – især indenfor bioteknologi – giver adgang til muligheder, vi ikke tidligere har haft og også hurtigere og mere effektive helbredelsesmuligheder.

Biograil er et eksempel blandt MEGA´s investeringer. Deres BIONDD teknologi forbedrer optagelsen og udbyttet af velkendt biologisk medicin som f.eks. insulin og hormon lægemidler, hvor en kapsel frigør de virksomme stoffer effektivt og skånsomt via tarmvæggen. Resultatet er optimal udnyttelse af de virksomme stoffer, uden at man skal anvende injektioner.

Læs mere om investering i Biograil  

Generelt er sundhed derfor blevet en stor trend, og det er det område, hvor MEGA har haft flest investeringscases og størst interesse blandt investorer.

Som nævnt indledningsvis, er de største trends kendetegnet ved, at de adresserer et stort udækket behov, og her er fællesnævneren for næsten alle, at der er brug for at tænke bæredygtige løsninger ind i alt, hvad vi udvikler og bruger. Det er også netop den primære efterspørgsel, vi ser hos investorerne på tværs af produkter.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST, nov. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs videre

Det tyske valg

Det tyske  valg.

Hvad betyder det for Danmark  – overvejelser i november 2021 

Det tyske valg.

Søren Rytoft, CSO MEGATREND INVEST – nov. 2021

Hvilken betydning har det tyske valg for Danmark, og hvad kendetegner holdningerne i de koalitioner, der lige nu i november 2021 står som mulige regeringer i Tyskland? Meget kan nå at ændre sig endnu, så dette er et foreløbigt bud på, hvilken vej det ser ud til at gå.

Tyskland gik til valg i september måned, og for første gang i mange år, var der ingen tvivl om, at der i hvert fald skulle vælges en ny forbundskansler. Efter 16 år genopstillede Angela Merkel ikke. Efter en så lang periode med den samme koalition i regeringen, var der da også trukket op til en tæt valgkamp imellem de førende partier i tysk politik og ikke overraskende med De Grønne som mere synlige end tidligere.

Foreløbig status på valgresultatet

Resultatet blev en tilbagegang for Merkels CDU/CSU anført af Armin Laschet og en pæn fremgang for Olaf Scholz fra Socialdemokratiet. Men der var ikke et klart flertal til nogen af blokkene, så i lighed med tidligere bliver der også denne gang tale om en koalitionsregering. Spørgsmålet er indtil videre blot hvilken? En regering bestående af flere partier er ikke nyt i Tyskland, hvor der er en stærk tradition for flertalsregeringer, som ofte består af større koalitioner. Der er derfor som udgangspunkt 2 koalitionsmuligheder, og i tysk stil angives de efter farvekombination, hvor vi i Danmark blot taler om rød og blå blok:

Ampel koalition (Lyssignal koalition)

Denne konstellation består af SPD (rød), FDP (gul) og De Grønne

Jamaica koalition (henviser til farverne i Jamaicas flag)

Her er partierne CDU/CSU (sort), FDP (gul) og De Grønne

Ampel-koalitionen (den mest sandsynlige løsning)

De Grønne og FDP har allerede forhandlet nogle af de store forskelle mellem de to partier på plads, og det er en stor styrke. De kalder det en socialøkonomisk markedsøkonomi, men hvad det præcis betyder, mangler stadig at blive defineret og konkretiseret.

 • En række økonomiske/finansielle punkter står helt klart først på agendaen:
 • Pension ser ud til at være et område, der allerede er fundet en løsning på ved at man tilfører 10 milliarder Euro til systemet allerede i 2022
 • Radikal ændring af allokering af midler til klima og digitalisering. Baerbock fra De Grønne taler om 50-60 milliarder euro, og Lindner fra FDP har været fremme med endnu større tal. Tyskland halter klart bagefter på digitaliseringsfronten, så det er interessant.
 • De videre økonomiske forhandlinger afhænger meget af forudsigelser for den økonomiske vækst i de kommende år
 • En af udfordringerne bliver uden tvivl at skabe enighed om SPD´s største krav i valgkampen – indførelse af højere skatter. Det er et område, som specielt FDP er stærkt imod.

Jamaica koalitionen (hvis ikke SPD kan finde løsninger)

Laschet, som er valgets taber, har erkendt, at det ikke er ham, der har første krav på at danne en regering. CDU må derfor se sig selv som kommende oppositionsparti, hvis forhandlingerne mellem Ampel partierne fortsætter i den indtil videre positive ånd.

Hvad betyder dette for Danmark?

Tyskland er klart vores største samhandelspartner, og et skift til en socialdemokratisk ledet koalition vil ikke ændre det store. Tyskland vil fortsat være den sikre klippe i EU med stor stabil eksport af danske varer og services, fordi vi har et godt renommé og står stærkt i Tyskland.

Digitalisering

Forventningerne til større allokeringer til digitalisering kan betyde en forøgelse af vores eksport til Tyskland, fordi Danmark som udgangspunkt har de produkter og ydelser, som Tyskland længe har haft brug for. Det betyder med den viden vi lige nu har (med begrænsning til Ampel-koalitionen alene), at øgede midler til digitalisering kan medføre nogle betydelige eksportmuligheder.

Samhandel

Danmarks samhandel med Tyskland omfatter især beklædning, industrielle komponenter og medicinske produkter, og de er vores største samhandelspartner med en eksport i 2020 på 150 milliarder kr. Det er således ikke utænkeligt, at det vil kunne stige yderligere.

Nye holdninger

Et regeringsskifte betyder også en række ukendte faktorer. Merkel har siddet på posten som kansler i 16 år og har naturligvis præget retningen, og det er derfor helt naturligt, at der vil komme betydelige ændringer, holdninger og fokus. Hvad det kan komme vil at betyde for Danmark, er dog ikke til at sige på nuværende tidspunkt.

Læs videre

Digitalisering af det danske sundhedsvæsen

Digitalisering af det danske sundhedsvæsen.

Lad digitalisering hjælpe med at spare tid og penge.

Digitalisering af det danske sundhedsvæsen.

Søren Rytoft, CSO, MEGATREND INVEST – Nov. 2021

I DK er vi langt fremme indenfor digitalisering sammenlignet med andre EU-lande. I en måling fra 2020 foretaget af DESI (The Digital Economy and Society Index) ligger Danmark på en tredje plads, og er kun overgået af Finland og Sverige. Danmark ligger på et indeks 69 sammenlignet med totalbilledet af et samlet EU (28 lande), der har et indeks på 52 (Kilde: DESI-indeks fra 2020).  

Det betyder at Danmark er ganske pænt placeret på digitaliseringsområdet. Tænk bare på nemID, e-boks og mobile pay. Bevæger man sig udenfor det nordiske område ser digitaliseringen noget anderledes ud. Men der er også områder i Danmark, hvor digitalisering halter bagefter, og hvor der er muligheder for forbedringer. Et af dem er sundhedsområdet.

Vi har masser af tilgængelige data

Udnyttelse af digitaliseringsmulighederne kræver dataindsamling. Det handler om at skabe sammenhæng imellem indsamling af data om borgernes sygdomsforløb og på baggrund af de indsamlede data være i stand til at optimere og strukturere informationerne. Så kan de bidrage til at forbedre den generelle helbredstilstand.

Det er ikke muligheden for at indsamle data, der mangler. Man kan høste en enorm mængde data til gavn for, hvordan de forskellige sygdomsforløb skal behandles. DI Digital mener, at man i sin livstid indsamler 1 million GB-data omkring sin sundhed. Til sammenligning indeholder en computer normalt 512GB i sin hukommelse. Det er ganske meget. Men hvordan anvender vi alle disse data?

Kan det så ikke gøres smartere?

Hvis jeg kigger på antallet af sundheds apps på min egen telefon, er der overraskende mange. Jeg talte 6 apps rangerende fra Min Sundhed over Sundhedskortet og til Corona relaterede tjenester. Det ville være oplagt at foretage en sammenlægning af flere af disse. Så vil hver borger have et mindre antal apps på sin telefon, der indeholder data om den enkelte persons sundhed. Det vil ikke bare skabe et bedre overblik. Det vil også give større muligheder for at udnytte data, herunder at reducere tidsforbruget i forbindelse med at fremsøge data.

Lad digitalisering hjælpe med at spare penge og tid

Vi har således de nødvendige data og de digitale muligheder. Vi mangler bare at udnytte det optimalt, så vi kan få gavn af de mange muligheder for at spare både penge og tid. Formålet med strukturering af digitale sundhedsinformationerne vil kunne bidrage til:

 • Spare tid på hospitaler – mindre administration
 • Samfundsøkonomisk gevinst – frigørelse af midler til andre projekter, f.eks. forskning
 • Mindre vigtige/akutte ting på nærhospitaler suppleret med digital overvågning – samme behandlingskvalitet/mindre tidsforbrug
 • Større fokus på patienten – forbedret sygdomsforløb

Digitaliseringen tjener mange formål. Jo mere den enkelte borger eksempelvis kan overvåges fra sit hjem, jo mere tid vil der kunne spares for læger og sygehuse. F.eks. igennem en digital AI baseret logning af data. Regeringen har netop fremsat et forslag om etablering af nærhospitaler for at aflaste de kommende supersygehuse. Et skridt i den rigtige retning.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved at overvåge udviklingen af et forløb for den enkelte borger må ikke negligeres. Selvom alt ikke kan måles i penge, betyder det dog, at der kan frigøres midler til andre projekter. Fælles for det hele er, at der skal være mere fokus på patienten og den rette behandling.

Caretag – et eksempel på digitalisering

Digitalisering kan også ske i baggrunden, og alligevel have stor effekt uden at det umiddelbart er synligt for os som brugere af sundhedsvæsenet. Et eksempel er Caretag, som MEGATREND INVEST har investeret i. Ved brug af software og AI sikrer Caretag overvågning af kirurgiske instrumenter.

En ny EU-forordning kræver at alle hospitaler i EU har en log over hvilke instrumenter, der er anvendt til hvilke operationer, og hvor mange gange de er anvendt. Det skaber en sikkerhed for, at en operation kan gennemføres forsvarligt. Man sikrer, at de rette instrumenter bruges, og man undgår endeløse manuelle processer og forsinkelser.

Dette er blot et eksempel på, hvordan digitalisering kan bidrage til en smartere måde at arbejde på. Samtidig er det med til at spare både tid og penge.

Hvis du vil vide mere om investering i Caretag, så kontakt mig gerne på tlf. 30511042.   

Læs videre

Investeringsområder lige nu

Investeringsområder lige nu.

Disse 3 Investeringsområder skal du holde særligt øje med i den nærmeste fremtid.

Investeringsområder lige nu.

Disse 3 investeringsområder skal du holde særligt øje med i den nærmeste fremtid.

Indenfor hvilke områder ser MEGA især mange nye muligheder for investeringer, og hvorfor er det netop disse områder, der lige nu er interessante? Det kan du læse mere om her, når CEO Steen Egsdal deler sit synspunkt på 3 særligt interessante investeringsområder for MEGA.

En vis afgrænsning er nok på sin plads, hvis vi skal komme med et bud på de mest iøjnefaldende områder lige nu. Det er ikke alle potentielle investeringscases, der ender på vores bord, for vi ser helst, at vores fremtidige investeringscases er blevet anbefalet af partnere som f.eks. banker, Vækstfonden og lignende. Så der er en vis filtrering fra start, for vi er nødt til at være selektive. Vi adskiller os jo fra mange andre ved, at vi går ind og er med til at modne vores investeringscases, og det tager både tid og stiller krav om økonomi. Derfor vælger vi naturligvis også de særligt interessante og relevante ud.

De områder vi lige nu får en del henvendelser om, er typisk indenfor medtech, fødevarer og også forskellige typer investeringscases, der overordnet set har fokus på social impact.

 Medtech

Medtech er et område, hvor der i øjeblikket sker en stor demokratisering. Nok har vi kæmpestore sygehuse og flere på vej, men med meget af den nye teknologi, er det også blevet muligt at foretage en hel del decentralt.

Tænk blot på ny teknologi som operationsrobotter. Konsultationer er også blevet mulige via mobil. Tidligere var man altid afhængige af brug af store servere. Teknologien har således åbnet op for masser af muligheder, og måske har en lang periode med Corona også været med til holdningsmæssigt at rykke os i den decentrale retning.

Meget af den ny teknologi gør det derfor også økonomisk nemmere at starte en virksomhed op indenfor området og dermed mere interessant for en række iværksættere.

 Fødevarer

Fødevarer er en gigantisk megatrend og har allerede været det i et stykke tid. Mange retter lige nu blikket mod den traditionelle landbrugs- og fødevarekultur, og alle er klar over, at der skal ske en væsentlig ændring. Det handler om sundhed, og det handler om miljø. Men sociale faktorer spiller også ind. Tænk blot på de mange tiltag rundt omkring i verden, hvor der opstår cooperativer indenfor kaffedyrkning, citroner og andet.

Måske er netop fødevareområdet blevet så interessant – og stort – fordi det er noget vi alle kan forholde os til og et langt stykke af vejen også forstår i modsætning til mere komplekse områder.

Derfor er der også på dette område mulige økonomiske rammer for små startup firmaer. En overvejende del af startupfirmaerne er forholdsvis unge mennesker, og selvom interessen for ny, sund og bæredygtig kost er stor overalt, er der nok en særlig stor interesse for at sætte en forandring i gang blandt de yngre. Det er derfor ikke så mærkeligt, at vi indenfor fødevareområdet ser mange startups med spændende nye alternative fødevareprodukter.

Social impact

Lad det være sagt med det samme. Det er ingen hemmelighed, at vi er her for at tjene penge, men kun hvis det også er en god (læs: etisk/social/bæredygtig) forretning. Hos MEGA ligger det i vores DNA. Vi har endda defineret vores egen definition af impact investering: Ved impact investering forstår vi økonomisk attraktive og bæredygtige investeringer, hvis primære formål er at gøre en mærkbar forskel for sårbare grupper.

Det helt afgørende er at drive en forretning, hvor både impact og det at tjene penge indgår med samme vægt. Den holdning ser vi tydeligt hos vores investorer, som mere end nogensinde ønsker, at deres investeringer både skal være økonomisk attraktive, men også skal gøre en mærkbar forskel både på det miljømæssige og lige nu især også på det sociale område. Det er det, investorerne efterspørger, og det er det vi kan levere.

Men hvorfor er der så mange iværksættere indenfor netop social impact området? Alt tyder på, at der er ved at være en bevidsthed om, at det kan lade sig gøre at drive virksomheder, som er ansvarlige, og at der derfor også skabes en gradvis større efterspørgsel.

Ser vi på en typisk investering hos MEGA, er der tale om exit efter 6-8 år. I betragtning af, hvor meget der har ændret sig indenfor det bæredygtige og på social impact området i de senere år, er det ikke svært at forestille sig, at netop disse områder vil være afgørende for, at vi i MEGA kan få skabt en fordelagtig exit for alle parter, når investeringsperioden er slut. Det er derfor, både investorerne og MEGA selv lægger så meget vægt på det.

Steen Egsdal, CEO, MEGATREND INVEST

01.10.2021

 

 

Læs videre

 • 1
 • 2